MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ 7223:2011

ДСТУ 7223:2011

ДАТЧИКИ СИЛОВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНІ
Загальні технічні вимоги та методи випробуваньДАТЧИКИ СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЕ
Общие технические требования и методы испытаний
FORCE TRANSDUCERS
Methods and facilities of checksСкачати ДСТУ 7223:2011

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на датчики силовимірювальні тензорезисторні загальнотехнічного застосування з дротяними чи фольговими тензорезисторами, які призначені для використовування в пристроях вимірювання статичних сил або сил, котрі повільно змінюються, і встановлює загальні технічні вимоги та методи випробувань.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел (Переважні числа та ряди переважних чисел)

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия (Вироби ДСП. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнение для различ­ных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 18242-72 Статистический приёмочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля (Статистичний приймальний контроль за алтернативною ознакою. Плани контролю)

ГОСТ 18953-73 Источники питания электрические ГСП. Общие технические условия (Джерела живлення електричні ДСП. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводи­мости (Прилади аналогові показувальні електровимірювальні прямої дії та допоміжні частини до них. Частина 6. Особливі вимоги до омметрів (приладів вимірювання повного опору) та приладів для вимірювання активної провідності)

ГОСТ 25864-83 Машины силоизмерительные образцовые 2-го разряда. Общие технические требования (Машини силовимірювальні зразкові 2-го розряду. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 27883-88 Средства измерения и управления технологическими процессами. Надёж­ность. Общие требования и методы испытаний (Засоби вимірювання та керування технологіч­ними процесами. Надійність. Загальні вимоги та методи випробувань).


 

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (22.12.2019)
Переглядів: 524 | Теги: DSTU 7223:2011, 7223:2011, Download, завантажити безкоштовно, ДСТУ 7223-2011, ДСТУ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar