MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ 7437:2013
ДСТУ 7437:2013

СПИРТ ЕТИЛОВИЙ ТА ПРОДУКЦІЯ СПИРТОВМІСНА

Визначення вмісту азотистих сполук

 

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ И ПРОДУКТЫ СПИРТОСОДЕРЖАЩИЕ
Определение содержания азотистых соединений 

ETHYL ALKOHOL AND ALKOHOL CONTAINING PRODUCTS
Determination of the total content of nitrogen compounds

Скачати ДСТУ 7437:2013

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено метод визначання вмісту загальної кількості азотистих спо­лук у спирті етиловому ректифікованому, спирті етиловому питному, спирті етиловому-сирці та спиртовмісних продуктах (продуктах брагоректифікації).

Діапазон визначення масової концентрації азотистих сполук у перерахунку на азот у безвод­ному спирті — від 0,0002 г/дм3 до 0,020 г/дм3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 3296-95 Виробництво етилового спирту з харчової сировини. Терміни та визначення

ДСТУ 4181:2003 Спирт етиловий ректифікований і спирт етиловий-сирець. Правила приймання і методи випробовувань

ДСТУ 5043:2008 Спирт етиловий і спиртовмісні рідини. Методи відбирання проб

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека Загальні вимоги та но­менклатура видів захисту

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безо­пасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки до робочих місць)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без­пека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопас­ности (ССБП. Небезпечні речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размеще­ние и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основны види. Розташування й обслуговування)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, про­бирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параме­тры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 29227-91 (ISО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. За­гальні вимоги)

ГОСТ 29251-91 (ISO 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НПАОП 15.9-1.11-97 (ДНАОП 1.8.10-1.11-97) Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (31.03.2020)
Переглядів: 221 | Теги: завантажити безкоштовно, DSTU 7437:2013, ДСТУ 7437-2013, 7437:2013, Download, ДСТУ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar