MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ 7703:2015
ДСТУ 7703:2015

НАФТОПРОВОДИ МАГІСТРАЛЬНІ

ЗАХИСТ РЕЗЕРВУАРІВ ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ
Загальні технічні вимоги

НЕФТЕПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ
ЗАЩИТА РЕЗЕРВУАРОВ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ
Общие технические требования

MAIN OIL PIPELINES
THE ANTICORROSION DEFENCE OF TANKS
General technical requirements


Скачати ДСТУ 7703:2015

 
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 
1.1  Цей стандарт установлює загальні вимоги до організування і виконання робіт з захисту від корозії внутрішньої і зовнішньої поверхонь сталевих вертикальних резервуарів для зберігання нафти (далі резервуарів), конструкційних елементів, устатковання і трубопроводів, розташованих усередині резервуарів і в межах їх обвалування, лакофарбовими протикорозійними матеріалами, а також вимоги до цих матеріалів і систем покривів.
1.2 Цей стандарт застосовують на стадіях проектування, виготовляння, будівництва та капітального ремонту сталевих вертикальних резервуарів.
 
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
Закон України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»
ДСТУ 2510-94 Покриви лакофарбові. Терміни та визначення
ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення
ДСТУ 2733-94 Корозія та тимчасовий протикорозійний захист металевих виробів. Терміни та визначення
ДСТУ 3830-98 Корозія металів і сплавів. Терміни і визначення основних понять
ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови
ДСТУ 4147-2003 Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні. Методика повірки (ГОСТ 8.570-2000, MOD)
ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії
ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання
ДСТУ 4611:2006 Магістральні трубопроводи. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 4612:2006 Магістральні трубопроводи. Захист протикорозійний. Терміни та визначення понять
ДСТУ Б А.3.2-10:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи антикорозійні. Вимоги щодо безпеки
ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги
ДСТУ Б А.3.2-15:2011 ССБП. Норми освітлення будівельних майданчиків (ГОСТ 12.1.046-85)
ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості
ДСТУ Б В.2.6-183:2011 (ГОСТ 31385-2008, NEQ) Резервуари вертикальні циліндричні сталеві для нафти та нафтопродуктів. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.8-43:2011 Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови (ГОСТ 23407-78, MOD)
ДСТУ ГОСТ 12.1.012-2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги) (ГОСТ 12.1.012-2003, IDT)
ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам. (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки до робочих місць) (ГОСТ 12.2.061:81, IDT)
ДСТУ ГОСТ 12.4.041-2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT)
ГОСТ 9.010-80 ЕСЗКС. Воздух сжатый для распыления лакокрасочных материалов. Технические требования и методы контроля (ЄСЗКС. Повітря стиснене для розпилювання лакофарбових матеріалів. Технічні вимоги та методи контролю.)
ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения. (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи, технічні вимоги і познаки)
ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов. (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Загальні вимоги та методи прискорених випробовувань на тривкість до впливу кліматичних факторів
ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием. (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)
ГОСТ 9.403-80 Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей. (Покриви лакофарбові. Методи випробувань на тривкість до статичної дії рідин)
ГОСТ 9.406-84 ЕСЗКС Покрытия органосиликатные. Технические требования и методы испытаний (ЄСЗКС. Покриви органосилікатні. Технічні вимоги і методи випробовувань)
ГОСТ 9.407-84 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида. (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Метод оцінювання зовнішнього вигляду)
ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. (ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники. Класифікація))
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)
ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)
ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования. (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования. (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. (ССБП. Вибухопожежобезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначання)
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности. (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)
ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. (ССБП. Роботи фарбувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)
ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации (ССБП. Тара виробнича. Вимоги щодо безпеки під час експлуатації)
ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщування вантажів на підприємствах. Загальні вимоги щодо безпеки)
ГОСТ 12.3.028-82 ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования безопасности (ССБП. Процеси оброблення абразивним та ельборовим інструментом. Вимоги щодо безпеки)
ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание. (ССБП. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види, розміщування та обслуговування)
ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)
ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)
ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)
ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні технічні вимоги та методи випробовувань)
ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Огорожі запобіжні інвентарні. Загальні технічні умови)
ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)
ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)
ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)
ГОСТ 4417-75 Песок кварцевый для сварочных материалов.(Пісок кварцовий для зварювальних матеріалів)
ГОСТ 4765-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности пленок при ударе. (Матеріали лакофарбові. Метод визначання міцності плівок під час удару)
ГОСТ 6806-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе (Матеріали лакофарбові. Метод визначання еластичності плівки під час згинання)
ГОСТ 8420-74 Материалы лакокрасочные. Методы определения условной вязкости (Матеріали лакофарбові. Методи визначання умовної в’язкості)
ГОСТ 9378-93 (ИСО 2632-1-85, ИСО 2632-2-85) Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия (Зразки шорсткості поверхні (порівняння). Загальні технічні умови)
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Марковання вантажів)
ГОСТ 15140-78 Материлы лакокрасочные. Методы определения адгезии (Матеріли лакофарбові. Методи визначання адгезії)
ГОСТ 19007-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. (Матеріали лакофарбові. Метод визначання часу і ступеня висихання)
ГОСТ 21513-76 Материалы лакокрасочные. Метод определения водо- и влагопоглощения лакокрасочной пленкой. (Матеріали лакофарбові. Метод визначання водо- і вологовбирання лакофарбовою плівкою)
ГОСТ 28818-90 Материалы шлифовальные из электрокорунда. Технические условия. (Матеріали шліфувальні з електрокорунду. Технічні умови)
ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва ДБИ А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення
 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (26.04.2020)
Переглядів: 470 | Теги: DSTU 7703:2015, ДСТУ 7703-2015, завантажити безкоштовно, 7703:2015, ДСТУ, Download | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar