MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ 7705:2015
ДСТУ 7705:2015
ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ

Терміни та визначення понять

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
Термины и определение понятий

SOIL QUALITY
LAND RECLAMATION
Terms and definitions


Скачати ДСТУ 7705:2015

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять щодо рекультивації земель і споріднених із нею галузей для всіх сфер застосування, зокрема в науковій, навчальній, довідковій і методичній літературі; забезпечує термінологічну узгодженість у міжгалузевих і міждер­жавних науково-технічних, економічних, екологічних та інших зв’язках; забезпечує однозначною термінологією державні та міждержавні соціально-екологічні та науково-технічні програми й за­конодавство України в галузі охорони природи, екології, меліорації і рекультивації земель, ланд­шафтознавстві тощо.

1.2 Терміни, установлені стандартом, можна застосовувати в документації всіх видів, що сто­сується рекультивації земель.

1.3 Вимоги стандарту чинні для застосування в роботі підприємств, установ, організацій, що діють в Україні, технічних комітетів стандартизації, науково-технічних товариств, міністерств (відомств).

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один застандартований термін.

2.2 Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять в інших нормативних і ненор­мативних документах, у разі потреби їх можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкри­ваючи зміст поняття, зазначаючи об’єкти, що належать обсягові визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу та змісту понять, визначених у стандарті.

2.3 Терміни, установлені цим стандартом, ужиті у визначеннях, виділено підкресленням.

2.4 У стандарті, як довідкові, подано терміни-відповідники застандартованих термінів, узяті з міжнародних та національних стандартів, словників та науково-технічної літератури. Бібліогра­фію термінологічних джерел подано в додатку Г.

2.5 У стандарті наведено абетковий покажчик усталених цим стандартом українських термінів й абеткові покажчики їхніх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо.

2.6 Застандартовані терміни й абревіатури набрано жирним шрифтом, недозволені терміни — світлим курсивом.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (27.04.2020)
Переглядів: 238 | Теги: завантажити безкоштовно, ДСТУ 7705-2015, ДСТУ, Download, DSTU 7705:2015, 7705:2015 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar