MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ Б А.1.1-39-94
ДСТУ Б А.1.1-39-94
Система стандартизації та нормування в будівництві

Методи контролю якості сировини та будівельних матеріалі.

Дилатометрія, калориметрія і колориметрія
Терміни та визначення
Systema standarnyzaciji ta normuvannja v budivnyctvi
Metody kontrolju jakosti syrovyny ta budivel’nyh materialiv.
Dylatometrija, kalorymetrija I kolorymetrija
Terminy ta vyznahennja
Standardization and nolmalization systems in construction
Quality control methods of raw material and building materials.
Dilatometry, calorimetry and colorimetry
Система 
стандартизации и нормирования в строительстве

Методы контроля качества сырья и строительных
 материалов.

Дилатометриякалориметрия и колориметрия
Термины и определения

Загрузити ДСТУ Б А.1.1-39-94


1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
1.1  Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять методами дилатометрії, калориметрії і колориметрії для контролю якості си­ровини та будівельних матеріалів. До стандарту включені регламентовані окремими стандартами терміни та визначення, що стосуються методів дилато­метрії, калориметрії і колориметрії.
1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для викорис­тання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-мето­дичній літературі, що належить до галузі будівництва, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи про­грамні засоби для комп'ютерних систем.
1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста­нов, організацій, що діють на території України, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).
  2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:
ДСТУ 1.2-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів
ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів
КНД 50-011-93 Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни та визначення

 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (10.01.2023)
Переглядів: 14 | Теги: Download, ДСТУ Б А, .1.1-39-94, завантажити безкоштовно, DSTU B A.1.1-39-94, ДСТУ Б А.1.1-39:94 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar