MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ Б А.1.1-40-94
ДСТУ Б А.1.1-40-94

Система стандартизації та нормування в будівництві
Поляризаційно-оптичні вимірювання напруги будівельних матеріалів і конструкцій

Терміни та визначення
Systema standartyzaciji ta normuvannja v budivnyctvi
Poljaryzacijno-optyčni vymirjuvannja naprugy budivel’nyh materialiv I konstrukcij
Terminy ta vyznačennja
Standardization and normalization systems in construction
Polarizable and optical measurements of building materials and structures stress
Terms and definitions
Система стандартизации и нормирования в строительстве
Поляризационно-оптические измерения напряжения строительных материалов и конструкций
Термины и определения

Загрузити ДСТУ Б А.1.1-40-94

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі пол­яризаційно-оптичних вимірювань напруги будівельних матеріалів і конст­рукцій.
1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для викорис­тання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-мето­дичній літературі, що належить до галузі будівництва, а також для робіт з стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи про­грамні засоби для комп'ютерних систем.
1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста­нов, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандар­тизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств і (відомств).
  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У даному стандарті використані посилання на такі документи:
ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положення
ДСТУ 1.2-93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів
ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побу­дови, викладу, оформлення та змісту стандартів
КНД 50-011-93 Керівний нормативний документ зі стандартизації. Основні положе­ння та порядок розробки стандартів на терміни та визначення.
ГОСТ 23778-79 Измерения оптические поляризационные. Термины и определения
1349-Л.2-75 (ФРГ) Прохождение оптического излучения через оптически мутные среды. Термины и определения
9620/3-73 (Венгрия)  
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (11.01.2023)
Переглядів: 11 | Теги: .1.1-40-94, ДСТУ Б А, Download, завантажити безкоштовно, DSTU B A.1.1-40-94, ДСТУ Б А.1.1-40:94 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar