MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 10149-1
ДСТУ EN 10149-1:2009

ВИРОБИ ЗІ СТАЛІ З ВИСОКОЮ ГРАНИЦЕЮ ПЛИННОСТІ ПЛОСКІ ГАРЯЧЕКАТАНІ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ФОРМОЗМІНЮВАННЯ

Частина 1. Загальні умови постачання

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТАЛИ С ВЫСОКИМ ПРЕДЕЛОМ ТЕКУЧЕСТИ ПЛОСКИЕ ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ
Часть 1. Общие условия поставки
EN 10149-1:1995

HOT-ROLLED FLAT PRODUCTS MADE OF HIGH YIELD STRENGTH STEEL FOR COLD FORMING
Part 1: General delivery conditions

Скачати ДСТУ EN 10149-1:2009

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до плоских виробів, виготовлених зі зварюваної гарячекатаної легованої якісної і спеціальної сталі з високою границею плинності для холодного формозмінювання.

Частина 1 цього стандарту встановлює загальні умови постачання.

Частина 2 цього стандарту встановлює умови постачання термомеханічно прокатаних сталей марок, наведених у таблиці 1 (хімічний склад) і у таблиці 2 (механічні властивості) частини 2.

Частина 3 цього стандарту встановлює умови постачання для нормалізованих або підданих нормалізувальному прокатуванню сталей марок, наведених у таблиці 1 (хімічний склад) і таблиці 2 (механічні властивості) частини 3.

Сталі, визначені у частинах 2 і 3 цього стандарту, застосовні для гарячекатаних плоских виробів товщиною від 1,5 мм до 20 мм для сталей з ReH ≤ 460 Н/мм2 і товщиною від 1,5 мм до 16 мм - для сталей з більш високою мінімальною границею плинності.

1.2 Цей стандарт не поширюється на вироби для посудин, що працюють під тиском, і на вироби, для яких чинні інші євронорми або європейські стандарти, які стосуються сталей загального конструкційного призначення, виготовлених як:

— гарячекатані вироби з нелегованої конструкційної сталі (див. EN 10025);

— напівфабрикати для кування з конструкційних сталей загальної призначеності (див. EURONORM 30);

— зварювані дрібнозернисті конструкційні сталі (див. EN 10113, частини 1-3);

— листи і широка штаба з конструкційної сталі з високою границею плинності у загартованому і відпущеному стані або у стані після дисперсійного зміцнення (див. EN 10137, частини 1-3);

— конструкційні сталі з підвищеною тривкістю до атмосферної корозії (див. EN 10155);

— сталі для суднобудування - групи звичайної якості і підвищеної міцності (див. EURONORM 156);

— порожнисті профілі для конструкцій після гарячого обробляння (див. EN 10210-1).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій у вигляді датованих і недатованих посилань, а також положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитуються в різних місцях тексту, а нижче наводяться публікації. У випадку датованих посилань, наступні зміни або перегляди до будь-яких з цих публікацій будуть застосовні до цього стандарту, якщо вони внесені в нього внаслідок зміни або перегляду. У разі недатованих посилань чинним є останнє видання публікації, на яку зроблено посилання.

2.1 Загальні стандарти

EN 10020 Definition and classification of grades of steel

EN 10021 General technical delivery requirements for steel and iron products

EN 10027-1 Designation systems for steel - Part 1: Steel names principal symbols

EN 10027-2 Designation systems for steel - Part 2: Numerical system

EN 10052 Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products

EN 10079 Definition of steel products

EN 10163-1 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 1: General requirements

EN 10163-2 Delivery requirements for surface condition of hot-rolled steel plates, wide flats and sections - Part 2: Plates and wide flats

EN 10164 Steel products with improved deformation properties perpendicular to the surface of the product - Technical delivery conditions

EN 10204 Metallic products -Types of inspection documents

EURONORM 162 (1981)1) Cold - rolled sections - Technical conditions of delivery

EURONORM 168 (1986)1) Iron and steel products - Inspection documents - Contents

ECSC IC 2 (1983)1) Weldable fine - grained structural steels - Recommendations for processing, in particular for welding

ECSC IC 10 Designation systems for steel - Additional symbols for steel names.

2.2 Стандарти на розміри і допуски

EN 10029 Hot-rolled plates 3 mm thick or above - Tolerances on dimensions, shape and mass

EN 10048 Hot-rolled narrow steel strip -Tolerances on dimensions and shape

EN 10051 Continuously hot-rolled non-coated sheet and strip of non - alloy and alloy steels - Tolerances on dimensions and shape

EURONORM 91 (1981)1) Hot-rolled wide flats - Tolerances on dimensions, shape and mass.

2.3 Стандарти на випробовування

EN 10002-1 Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test (at ambient temperature)

EN 10045-1 Metallic materials - Charpy impact test - Part 1: Test method

EURONORM 6 (1955)1) Bend test on steel

EURONORM 12 (1955)1) Bend test on steel sheet and strip with a thickness less than 3 mm

EURONORM 18 (1979)1) Selection and preparation of samples and test pieces for steel and iron and steel products

EURONORM 103 (1971 )1) Microscopic determination of the ferritic and austenitic grain size of steel

EURONORM 160 (1985)1) Manual ultrasonic testing of plate in thickness > 6 mm (reflection method)

ISO 2566-1 (1984) Steel - Conversion of elongation values - Part 1: Cardon and low alloy steels.

1) До перетворення EURONORM на Європейський стандарт їх можна застосовувати або посилатися на відповідний національний стандарт, перелік яких наведено в додатку А цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

2.1 Загальні стандарти

EN 10020 Сталі. Визначення й класифікація (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10020:2007)

EN 10021 Вироби стальні та чавунні. Загальні технічні вимоги (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10021-2002)

EN 10027-1 Сталь. Системи позначання. Частина 1. Назви сталі. Основні символи (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10027-1:2004)

EN 10027-2 Сталь. Системи позначання. Частина 2. Система нумерації (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10027-2:2004)

EN 10052:1993 Термічне оброблення виробів з чорних металів. Словник термінів

EN 10079:1992 Вироби сталеві. Номенклатура (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10079-2002)

EN 10163-1 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 1. Загальні вимоги (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10163-1:2005)

EN 10163-2 Лист сталевий гарячекатаний товстий, широка штаба та профілі. Вимоги до якості поверхні в разі постачання. Частина 2. Загальні вимоги (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10163-2:2005)

EN 10164 Вироби сталеві з поліпшеними деформаційними властивостями у перпендикулярному до поверхні виробу напрямку. Технічні умови постачання

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10204-2001)

EURONORM 162 (1981) Профілі холоднокатані. Технічні умови постачання

EURONORM 168 (1986) Вироби з чавуну і сталі. Документи контролю. Зміст

ECSC ІС 2 (1983) Сталі конструкційні дрібнозернисті зварювані. Рекомендації для процесів, особливого зварювання

ECSC ІС 10 Системи познак сталі. Додаткові символи для назв сталі.

2.2 Стандарти на розміри і допуски

EN 10029 Листи сталеві гарячекатані завтовшки 3 мм і більше. Допуски на розміри, форму та масу (В Україні прийнято як ДСТУ EN 10029:2005)

EN 10048 Штаба сталева гарячекатана вузька. Допуски на розміри та форму (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10048:2005)

EN 10051 Прокат листовий і штаба без покриву, отримані безперервним гарячим прокатуванням, з нелегованої і легованої сталі. Допуски на розміри та форму

EURONORM 91 (1981) Вироби плоскі гарячекатані. Допуски на розміри, форму і масу.

2.3 Стандарти на випробовування

EN 10002-1 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частинаї. Метод випробовування за кімнатної температури

EN 10045-1 Матеріали металеві. Випробовування на удар за Шарпі. Частина 1. Метод випробовування (в Україні прийнято як ДСТУ EN 10045-1:2006)

EURONORM 6 (1955) Випробовування на згин сталі

EURONORM 12 (1955) Випробовування на згин сталевих листів і штаби товщиною менше ніж 3 мм

EURONORM 18 (1979) Відбирання і підготовка проб і випробних зразків сталі, чавуну і сталевих виробів

EURONORM 103 (1971) Мікрографічне визначення розміру феритного і аустенітного зерна сталі

EURONORM 160 (1985) Настанова щодо ультразвукового випробовування листів товщиною ≥ 6 мм (метод відбиття)

ISO 2566-1 (1984) Сталі. Перетворення величин видовження. Частина 1. Вуглецеві та низьколеговані сталі.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (05.08.2020)
Переглядів: 187 | Теги: DSTU EN 10149-1:2009, 10149-1:2009, ДСТУ EN 10149-1-2009, завантажити безкоштовно, ДСТУ EN, Download | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar