MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 10216-1
ДСТУ EN 10216-1:2016

ТРУБИ СТАЛЕВІ БЕЗШОВНІ ДЛЯ РОБОТИ ПІД ТИСКОМ

Технічні умови постачання
Частина 1. Труби з нелегованих сталей з нормованими властивостями за кімнатної температури
Трубы стальные бесшовные для работы под давлением

Технические условия поставки
Часть 1. Трубы из нелегированной стали с нормированными свойствами при комнатной температуре
EN 10216-1:2013
SEAMLESS STEEL TUBES FOR PRESSURE PURPOSES
Technical delivery conditions
Part 1. Non-alloy steel tubes with specified room temperature properties

Скачати ДСТУ EN 10216-1:2016
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні умови постачання безшовних труб круглого поперечного перерізу з нелегованих сталей двох груп якості TR1 та TR2 з нормованими властивостями за кімнатної температури.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 10020 Definition and classification of grades of steel

EN 10021 General technical delivery conditions for steel products

EN 10027-1 Designation systems for steels — Part 1: Steel names

EN 10027-2 Designation systems for steels — Part 2: Numerical system

EN 10052 Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products

EN 10168 Steel products — Inspection documents — List of information and description

EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents

EN 10220 Seamless and welded steel tubes — Dimensions and masses per unit length

CEN/TR 10261 Iron and steel — European standards for the determination of chemical composition

EN 10266 Steel tubes, fittings and structural hollow sections — Symbols and definitions of terms for use in product standards

EN ISO 148-1 Metallic materials — Charpy pendulum impact test — Part 1: Test method (ISO 148-1)

EN ISO 377 Steel and steel products — Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing (ISO 377)

EN ISO 2566-1 Steel — Conversion of elongation values — Part 1: Carbon and low alloy steels (ISO 2566-1)

EN ISO 6892-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at room temperature (ISO 6892-1)

EN ISO 10893-1 Non-destructive testing of steel tubes — Part 1: Automated electromagnetic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the verification of hydraulic leak-tightness (ISO 10893-1)

EN ISO 10893-2 Non-destructive testing of steel tubes — Part 2: Automated eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of imperfections (ISO 10893-2)

EN ISO 10893-3 Non-destructive testing of steel tubes — Part 3: Automated full peripheral flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections (ISO 10893-3)

EN ISO 10893-10 Non-destructive testing of steel tubes — Part 10: Automated full peripheral ultrasonic testing of seamless and welded (except submerged arc-welded) steel tubes for the detection of longitudinal and/or transverse imperfections (ISO 10893-10)

EN ISO 14284 Steel and iron — Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (ISO 14284)

ISO 11484 Steel products — Employer’s qualification system for non-destructive testing (NDT) personnel.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10020 Визначання та класифікація марок сталі

EN 10021 Загальні технічні вимоги постачання сталевих виробів

EN 10027-1 Системи позначання сталей. Частина 1. Назви сталі

EN 10027-2 Системи позначання сталей. Частина 2. Система нумерації

EN 10052 Словник термінів щодо термічного оброблення виробів з чорних металів

EN 10168 Вироби сталеві. Документи контролю. Перелік та опис

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю

EN 10220 Труби сталеві безшовні та зварні. Розміри та маса на одиницю довжини

CEN/TR 10261 Чавун та сталь. Європейські стандарти на методи хімічного аналізу

EN 10266 Труби сталеві, фітинги та конструкційні порожнисті профілі. Символи та визначення термінів для використання у стандартах на продукцію

EN ISO 148-1 Матеріали металеві. Випробування на ударний вигин за Шарпі. Частина 1. Метод випробування (ISO 148-1)

EN ISO 377 Сталь і сталеві вироби. Розташування й готування проб і випробних зразків для механічного випробування (ISO 377)

EN ISO 2566-1 Сталь. Значення відносного видовження під час розтягування. Частина 1. Нелеговані та низьколеговані сталі (ISO 2566-1)

EN ISO 6892-1 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування за кімнатної температури (ISO 6892-1)

EN ISO 10893-1 Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 1. Автоматичний електромагнітний контроль безшовних і зварних (крім зварених дуговим зварюванням під флюсом) сталевих труб на герметичність (ISO 10893-1)

EN ISO 10893-2 Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 2. Автоматичний вихрострумовий контроль безшовних і зварних (крім зварених дуговим зварюванням під флюсом) сталевих труб для виявляння дефектів (ISO 10893-2)

EN ISO 10893-3 Неруйнівний контрольсталевих труб. Частина 3. Автоматичний контроль методом розсіювання магнітного потоку по всьому колу безшовних і зварних (крім зварених дуговим зварюванням під флюсом) труб з феромагнітної сталі для виявляння поздовжніх та/або поперечних дефектів (ISO 10893-3)

EN ISO 10893-10 Неруйнівний контроль сталевих труб. Частина 10. Автоматичний ультразвуковий контроль безшовних і зварних (крім зварених дуговим зварюванням під флюсом) сталевих труб по всьому колу для виявляння поздовжніх та/або поперечних дефектів (ISO 10893-10)

EN ISO 14284 Сталь та чавун. Відбирання проб і готування зразків для визначення хімічного складу (ISO 14284)

ISO 11484 Вироби сталеві. Система кваліфікації для персоналу з неруйнівного контролю.


 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (14.08.2020)
Переглядів: 206 | Теги: завантажити безкоштовно, DSTU EN 10216-1:2016, ДСТУ EN 10216-1-2016, Download, ДСТУ EN, 10216-1:2016 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar