MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 10219-1
ДСТУ EN 10219-1:2009

ПРОФІЛІ ПОРОЖНИСТІ ЗВАРНІ ХОЛОДНОГО ФОРМУВАННЯ З НЕЛЕГОВАНИХ І ДРІБНОЗЕРНИСТИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ КОНСТРУКЦІЙ

Частина 1. Технічні умови постачання
ПРОФИЛИ ПОЛЬІЕ СВАРНЬІЕ ХОЛОДНОГО ФОРМОВАНИЯ ИЗ НЕЛЕГИРОВАННЬІХ И МЕЛКОЗЕРНИСТЬІХ СТАЛЕЙ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 1. Технические условия поставки

EN 10219-1:2006
COLD FORMED WELDED STRUCTURAL HOLLOW SECTIONS OF NON-ALLOY AND FINE GRAIN STEELS
Part 1. Technical delivery conditions

Скачати ДСТУ EN 10219-1:2009
 
1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює технічні умови постачання профілів зварних порожнистих круглого, квадратного чи прямокутного поперечного перерізу, холодного формування без подальшого термо- обробляння й призначених для виготовлення конструкцій.
Вимоги До розмірів, граничних відхилів розмірів і характеристик профілів установлено в EN 10219-2.
Примітка. У цьому стандарті регламентовано ряд марок сталі, і споживач повинен вибирати марку сталі відповідно до передбачуваної призначеності та умов експлуатування. Марки сталі та механічні властивості готових порожнистих профілів значною мірою відповідають положенням EN 10025-2 та EN 10025-3.
Цей стандарт має датовані й недатовані посилання на інші публікації. У разі датованих поси­лань чинним вважають те видання публікації, на яке є посилання. У разі недатованих“посилань чинним вважають останнє видання відповідної публікації (разом зі змінами).
EN 287-1 Qualification test of welders — Fusion welding.— Part 1: Steels
EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at ambient temperature
EN 10020:2000 Definition and classification of grades of steel
EN 10021:1993 General technical delivery requirements for steei and iron products
EN 10027-1 Designation systems for steels — Part 1: Steel names
EN 10027-2 Designation systems for steels — Part 2: Numerical system
EN 10045-1 Metallic materials — Charpy impact test — Part 1: Test method
EN 10052:1993 Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products
EN 10168 Steel products — Inspection documents — List of information and description
EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents
EN 10219-2:2006 Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain.steels — Part 2: Tolerances, dimensions and sectional properties
Видання офіційне
EN 10246-3 Non-destructive testing of steei tubes — Part 3: Automatic eddy current testing of seamless and welded (except submerged arc welded) steel tubes for the detection of Imperfections EN 10246-5 Non-destructive testing of steel tubes — Part 5: Automatic full peripheral magnetic transducer/flux leakage testing of seamless and welded (except submerged arc welded) ferromagnetic steel tubes for the detection of longitudinal imperfections
EN 10246-8 Non-destructive testing of steel tubes — Part 8: Automatic ultrasonic testing of the weld seam of electric welded steel tubes for the detection of longitudinal imperfections
EN 10246-9 Non-destructive testing of steel tubes — Part 9: Automatic ultrasonic testing of the weld seam of submerged arc-welded steel tubes for the detection of longitudinal and(or transverse im­perfections
EN 10246-10 Non-destructive testing of steel tubes — Part 10: Radiographic testing of the weld seam of automatic fusion arc welded steel tubes for the detection of imperfections
EN 10256 Non-destructive testing of steel tubes — Qualification and competence of level 1 and 2 non-destructive testing personnel
CR 10261 -ECISS Information Circular 11 — Iron and steel — Review of available methods of chemical analysis
EN 10266:2003 Steel tubes, fittings and steel structural hollow sections — Symbols and definitions of terms for use in product standards
EN ISO 377 Steel and steel products — Location and preparation of samples and test pieces for mechanical testing (ISO 377:1997)
EN ISO 643 Steels — Micrographic determination of the apparent grain size (ISO 643:2003)
EN ISO 2566-1 Steel — Conversion of elongation values — Part 1: Carbon and low alloy steels (180 2566-1:1984)
EN ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000)
EN ISO 14284 Steel and iron — Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition (ISO 14284:1996)
EN ISO 15607 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — General rules (ISO 15607:2003)
EN 13,0 15609-1 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure specification — Part 1: Arc welding (ISO 15609-1:2004)
EN ISO 15614-1 Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004).
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
EN 287-1 Атестація зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі
EN 10002-1 Металеві матеріали. Випробовування на розтяг. Частина 1. Метод випробовування за кІмнатної температури

EN 10020:2000 Сталі. Визначання та класифікація
EN 10021:1993 Вироби зі сталі та чавуну. Загальні технічні вимоги постачання
EN 10027-1 Сталь. Системи позначання. Частина 1.'Назви сталі, основні символи
EN 10027-2 Сталь. Системи позначання. Частина 2. Система нумерації
EN 10045-1 Металеві матеріали. Випробовування на ударний вигин за Шарпі/Частина 1. Ме­тод випробовування

EN 10052:1993 Словник термінів щодо термічного обробляння сталевих виробів
EN 10168 Вироби зі сталі. Свідоцтва щодо проведення випробовувань. Перелік та опис ха­рактеристик

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю
EN 10219-2:2006 Профілі порожнисті зварні холодного формування з нелегованих і дрібно­зернистих сталей для конструкцій. Частина 2. Розміри, граничні відхили та характеристики EN 10246-3 Неруйнівне контролювання. Частина 3. Автоматизоване вихрострумове контро­лювання безшовних і зварних (крім зварених під флюсом) сталевих труб для виявляння де­фектів

EN 10246-5 Неруйнівне контролювання. Частина 5. Автоматичне контролювання безшовних і зварних (крім зварених дуговим зварюванням лід флюсом) труб з феромагнітної сталі по всьому колу з визначанням розсіювання магнітного потоку магнітним вимірювальним перетворювачем для виявляння поздовжніх дефектів
EN 10246-8 Неруйнівне контролювання. Частина 8. Автоматичне ультразвукове контролю­вання зварного шва зварених електрозварюванням сталевих труб для виявляння поздовжніх де­фектів
EN 10246-9 Неруйнівне контролювання. Частина 9. Автоматичне ультразвукове контролю­вання зварного шва зварених дуговим зварюванням під флюсом сталевих труб для виявляння поздовжніх і/чи поперечних дефектів
EN 10246-10 Неруйнівне контролювання. Частина 10. Контролювання просвічуванням звар­ного шва для виявляння дефектів на зварених під флюсом сталевих трубах
EN 10256 Неруйнівне контролювання сталевих труб. Кваліфікація й компетенція персоналу рівнів 1 і 2, залученого до проведення неруйнівного контролю
CR 10261 Інформаційний циркуляр ECiSS ІС 11. Чавун І сталь. Огляд наявних методів хімічного аналізування
EN 10266:2003 Труби сталеві, фітинги та порожнисті профілі для будівництва зі сталевих кон­струкцій. Символи та визначення понять для використання у стандартах на вироби
EN ISO 377 Сталь і сталеві вироби. Розташування й готування проб і випробних зразків для механічного випробовування (ISO 377:1997)
EN ISO 643 Сталі. Мікрографічне визначання видимого розміру зерна (ISO 643:2003)
EN ISO 2566-1 Сталь. Перерахування значень відносного видовження під час розтягування. Частина 1. Нелеговані та низьколеговані сталі (ISO 2566-1:1984)
EN (SO 9001:2000 Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000)
EN ISO 14284 Сталь і чавун. Відбирання й готування проб для визначання хімічного складу (ISO 14284:1996)
EN ISO 15607<Вимоги до способів зварювання металевих матеріалів та їх поліпшення. За­гальні правила (ISO 15607:2003)
EN ISO 15609-1 Вимоги до способів зварювання металевих матеріалів та їх поліпшення. Настанова щодо ведення зварювальних робіт. Частина 1. Електродугове зварювання (ISO 15609-/1:2004)
EN ISO 15614-1 Вимоги до способів зварювання металевих матеріалів та їх поліпшення. Контроль зварювання. Частина 1. Електродугове і газове зварювання сталей та електродугове зварювання нікелю та нікелевих сплавів (ISO 15614-1:2004).
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (17.08.2020)
Переглядів: 251 | Теги: ДСТУ EN, 10219-1:2009, завантажити безкоштовно, ДСТУ EN 10219-1-2009, DSTU EN 10219-1:2009, ДСТУ EN 10219-1:2006, Download | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar