MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 13024-2:2008
ДСТУ EN 13024-2:2008

СКЛО В БУДІВНИЦТВІ

СКЛО ЗАГАРТОВАНЕ БОРОСИЛІКАТНЕ ЗАХИСНЕ
Частина 2. Оцінювання відповідності продукції

СТЕКЛО В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СТЕКЛО ЗАКАЛЁННОЕ БОРОСИЛИКАТНОЕ ЗАЩИТНОЕ
Часть 2. Оценивание соответствия продукции
EN 13024-2:2004
GLASS IN BUILDING
THERMALLY TOUGHENED BOROSILICATE SAFETY GLASS
Part 2. Evaluation of conformity

Скачати ДСТУ EN 13024-2:2008
 
  1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт стосується оцінювання відповідності продукції вимогам та системи контролю­вання продукції на підприємстві під час виробництва листового загартованого боросилікатного захисного скла, призначеного для використання в будівництві.
Примітка. Для скла з електричними провідниками, призначеними, наприклад для сигналізації або обігрівання, може бути необхідною відповідність іншим директивам, наприклад директиві, що стосується низьковольтного електроустатковання.
  1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Наведені нижче документи, на які є посилання в тексті цього стандарту, є обов'язковими за впровадження стандарту. Для нормативних посилань із зазначенням дати дійсними є тільки такі положення нормативного документа, де є посилання, які відповідають зазначеній редакції докумен­та. Для нормативних посилань без зазначення дати дійсними є положення опублікованого норма­тивного документа, на який зроблено посилання, охоплюючи зміни та доповнення, які відповіда­ють останній редакції документа.
EN 356 Glass in building Security glazing — Testing and classification of resistance against manual attack
EN 410 Glass in building — Determination of luminous and solar characteristics of glazing
EN 673 Glass in building — Determination of thermal transmittance (U value) —Calculation method
EN 1063 Glass in building — Security glazing — Testing and classification of resistance against bullet attack
EN 1096-1 Glass in building — Coated glass — Part 1: Definitions and classification
EN 1096-2 Glass in building — Coated glass — Part 2: Requirements and test methods for class A, В and S coatings
EN 1096-3 Glass in building — Coated glass — Part 3: Requirements and test methods for class C and D coatings
EN 1748-1-1 Glass in building — Special basic products — Borosilicate glasses — Part 1-1: Definition and general physical and mechanical properties
EN 12600 Glass in building — Pendulum test — Impact test method and classification for flat glass
EN 12758 Glass in building — Glazing and airborne sound insulation — Product descriptions and determination of properties
EN 12898 Glass in building — Determination of the emissivity
EN 13024-1:2002 Glass in building — Thermally toughened borosilicate safety glass — Part 1: Definition and description

prEN 13474 Glass in building — Desing of glass panes
EN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements — Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
EN 13501-2 Fire classification of construction products and building elements — Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services
prEN 13501-5 Fire classification of construction products and building elements — Part 5: Classification using test data from external fire exposure to roof tests
EN 13541 Glass in building — Security glazing — Testing and classification of resistance against explosion pressure.
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
EN 356 Скло в будівництві. Захисне скління. Випробовування та класифікація за стійкістю до видавлювання руками
EN 410 Скло в будівництві. Визначення світлових характеристик та характеристик пропускан­ня енергії сонячного випромінювання склінням
EN 673 Скло в будівництві. Визначення коефіцієнта теплопередачі. Розрахунковий метод
EN 1063 Скло в будівництві. Захисне скління. Випробовування та класифікація за куле- стійкістю
EN 1096-1 Скло в будівництві. Скло з покривом. Частина 1. Визначення термінів та кла­сифікація
EN 1096-2 Скло в будівництві. Скло з покривом. Частина 2. Вимоги та методи випробовуван­ня для покривів А, В і S
EN 1096-3 Скло в будівництві. Скло з покривом. Частина 3. Вимоги та методи випробовуван­ня для покривів С і D
EN 1748-1-1 Скло в будівництві. Спеціальні лужні матеріали. Боросилікатне скло. Частина 1-1.
Визначення і загальні фізичні та механічні властивості
EN 12600 Скло в будівництві. Випробовування на маятниковій установці. Метод ударних ви­пробовувань і класифікація листового скла
EN 12758 Скло в будівництві. Скління та повітряна звукоізоляція. Опис продукції та визна­чення властивостей
EN 12898 Скло в будівництві. Визначання коефіцієнта випромінювання
EN 13024-1:2002 Скло в будівництві. Загартоване боросилікатне захисне скло. Визначення термінів та опис
prEN 13474 Скло в будівництві. Конструкція блоків віконного скла
EN 13501-1 Класифікація будівельних матеріалів та елементів будівельних конструкцій за по- жежонебезпечністю. Частина 1. Класифікація за даними, одержаними під час випробовування на вогнестійкість
EN 13501-2 Класифікація будівельних матеріалів та елементів будівельних конструкцій за пожежонебезпечністю. Частина 2. Класифікація за даними, одержаними під час випробовування на вогнестійкість, за винятком даних, які стосуються вентиляційного устатковання
prEN 13501-5 Класифікація будівельних матеріалів та елементів будівельних конструкцій за пожежонебезпечністю. Частина 5. Класифікація заданими, одержаними під час випробовування покрівлі на вогнестійкість
EN 13541 Скло в будівництві. Захисне скління. Випробовування та класифікація за вибухо- стійкістю.
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (11.12.2020)
Переглядів: 189 | Теги: ДСТУ EN 13024-2:2008, Download, ДСТУ EN, завантажити безкоштовно, ДСТУ EN 13024-2-2008, 13024-2:2008 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar