MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 13120:2008
ДСТУ EN 13120:2008

ВНУТРІШНІ ЖАЛЮЗІ

Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо безпеки

ВНУТРЕННИЕ ЖАЛЮЗИ

Эксплуатационные требования и требования безопасности

INTERNAL BLINDS

Performance requirements including safety
Скачати ДСТУ EN 13120:2008
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає вимоги до внутрішніх жалюзі, які встановлюють в будинках. Стандарт визначає також суттєві небезпеки, пов’язані з використовуванням жалюзі з привідними механізмами, можливі під час складання, транспортування, установлювання, експлуатування та технічного обслу­говування жалюзі (див. перелік суттєвих небезпек у додатку В).

Стандарт поширюється на внутрішні жалюзі та інші подібні вироби, зазначені нижче, незалежно від конструкції таких виробів і матеріалів, які використовують під час виготовляння:

— Підйомні жалюзі: вільно підвішені жалюзі, жалюзі з напрямними деталями, невисувні жалюзі;

— Штори на роликах: вільно підвішені штори, штори з боковими напрямними деталями, штори з натягнутою тканиною;

— Вертикальні жалюзі: вільно підвішені жалюзі, жалюзі з верхньою і нижньою напрямними де­талями, жалюзі з похилою верхньою напрямною деталлю;

— Гофровані штори: вільно підвішені штори, штори з напрямними деталями.

У наведених вище виробах використовують засоби ручного управління, з пружинами або без пру- жин для компенсації зусилля, або електродвигуни (жалюзі з електроприводом).

Цей стандарт не поширюється на римські жалюзі, австрійські, фестонні та паличкові жалюзі, гофровані штори з боковим переміщенням, екрани для захисту від комах, а також жалюзі в закритих віконних блоках.

Цей стандарт не поширюється на жалюзі, виготовлені до дати публікації стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання із зазначенням або без зазначення дати, положення інших опуб­лікованих нормативних документів. Такі нормативні посилання наведено у відповідних розділах тексту. Відповідні опубліковані нормативні документи подано нижче.

Для нормативних посилань із зазначенням дати подальші доповнення або зміни будь-якого опуб­лікованого нормативного документа, якого стосується посилання, є дійсними для цього стандарту тільки тоді, коли такі зміни або доповнення запроваджено у вигляді доповнень або змін цього стан­дарту. Для нормативних посилань без зазначення дати дійсним для цього стандарту є опублікований нормативний документ в останній редакції, на який зроблено посилання, охоплюючи зміни і доповнення.

EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles of risk assessment
EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology

EN 1670 Building hardware — Corrosion resistance — Requirements and test methods
EN 12045 Shutters and blinds power operated — Safety in use — Measurement of the transmitted force
EN 12194 Shutters, external and internal blinds — Misuse — Test methods
EN 12216:2002 Shutters, external blinds, internal blinds — Terminology, glossary and definitions
EN 13125 Shutters and blinds — Additional thermal resistance — Allocation of a class of air permeability to a product

EN 13527 Shutters and blinds — Measurement of the operating forces — Test methods
EN 14201 Blinds and shutters — Resistance to repeated operations (mechanical endurance)— Methods of testing

EN ISO 20105-A02 Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour (ISO 105-A02:1993)

EN 60335-1 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements (IEC 60335-1:2001, modified)

EN 60335-2-97 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-97: Particular recuirments for drives, for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment

EN 61310-1 Safety of machinery— Indication, marning and actuation — Part 1: Requirements for visual, auditory and tactile signals (IEC 61310-1:1995)

EN ISO 105-B04 Textiles — Tests for colour fastness — Part B04: Colour fastness to artificial weathering: Xenon arc fading lamp test (ISO 105-B04:1994)

EN ISO 10077-1 Thermal performance of windows, doors and shutters — Calculation of the thermal transmittance — Part 1: Simplified method (ISO 10077-1:2000)

EN ISO 12100-2:2003 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles (ISO 12100-2:2003)

ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1050:1996 Безпечність механізмів. Принципи аналізу ризику EN 1070:1998 Безпечність механізмів. Термінологія

EN 1670 Будівельні металічні деталі. Корозійна стійкість. Вимоги та методи випробовування
EN 12045 Віконниці, штори й жалюзі з електроприводом. Безпечність під час експлуатування. Вимірювання зусилля, що передається від електропривода

EN 12194 Віконниці, зовнішні та внутрішні штори й жалюзі. Неправильне користування. Методи випробування

EN 12216:2002 Віконниці, зовнішні та внутрішні штори й жалюзі. Терміни, глосарій та визначення
EN 13125 Віконниці, штори й жалюзі. Додаткова теплостійкість. Визначення категорії повітро- непроникності виробу

EN 13527 Віконниці, штори й жалюзі. Вимірювання робочих зусиль. Методи випробовування
EN 14201 Віконниці, штори й жалюзі. Стійкість до циклічних операцій відкривання та закривання (механічна зносостійкість). Методи випробування

EN ISO 20105-А02 Текстильні матеріали. Випробування для визначення кольоростійкості. Час­тина 2. Напівтонова шкала яскравості для визначення зміни кольору (ISO 105-А02:1993)

EN 60335-1 Побутові та інші подібні електричні прилади. Безпечність. Частина 1. Загальні вимоги (змінений ІЕС 60335-1:2001)

EN 60335-2-97 Побутові та інші подібні електричні прилади. Безпечність. Частина 2-97. Спеці­альні вимоги до привідних механізмів для штор на роликах, сонцезахисних тканинних навісів, жа­люзі та подібного устаткyвання

EN 61310-1 Безпечність механізмів. Позначення, маркування та управління. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних сигналів (ІЕС 61310-1:1995)

EN ISO 105-В04 Текстильні матеріали. Випробовування для визначення кольоростійкості. Час­тина В04. Кольоростійкість за імітації знебарвлювання під дією сонячного світла. Випробовування з використанням ксенонової електродугової лампи (ISO 105-В04:1994)

EN ISO 10077-1 Теплові характеристики вікон, дверей і віконниць. Обчислення коефіцієнта теп­лопередачі. Частина 1. Спрощений метод (ISO 10077-1:2000)

EN ISO 12100-2:2003 Безпечність механізмів. Основні положення, загальні принципи конструю­вання. Частина 2. Технічні вимоги (ISO 12100-2:2003)

ISO 9227 Випробовування для визначення корозійної стійкості за імітації кліматичних умов. Випробовування з розпиленням солі.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (06.01.2021)
Переглядів: 161 | Теги: DSTU EN 13120:2008, Download, ДСТУ EN, завантажити безкоштовно, 13120:2008, ДСТУ EN 13120-2008 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar