MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 13249:2005
ДСТУ EN 13249:2005

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ

Необхідні характеристики для застосування в дорожньому будівництві (за винятком залізничних колій та асфальтових покриттів)

ГЕОТЕКСТИЛЬ И ОТНЕСЕННЫЕ К ГЕОТЕКСТИЛЮ ИЗДЕЛИЯ
Характеристики, требуемые в дорожном строительстве (исключая железные дороги и асфальтовые покрытия)

EN 13249:2000
GEOTEXTILES AND GEOTEXTILE-RELATED PRODUCTS
Chracteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion)

Скачати ДСТУ EN 13249:2005
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює найважливіші характеристики геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів, які використовують в дорожньому будівництві (за винятком залізничних колій та асфальтових покриттів) та відповідні методи випробовування під час визначання цих характеристик.

Допустиме використовування цього геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів повинно виконувати одну або більше з таких функцій: фільтрування, розділяння або укріплювання.

Функцію розділяння завжди використовують разом з фільтруванням або укріплюванням, отже розділяння ніколи не буває вказаним як виключне (поодиноке).

Цей стандарт не застосовують до геомембран.

Цей стандарт придатний для оцінювання відповідності виробу цьому стандарту та для процедур фабричного контролювання виробляння.

Цей стандарт встановлює вимоги, з якими повинні бути ознайомлені виробники та дистриб'ютори, відносно властивостей виробу.

Примітка 1. Особливі випадки застосування чи національні технічні умови можуть містити вимоги щодо додаткових властивостей, віддаючи перевагу застандартизованим методам випробовування, якщо вони технічно доречні і не суперечать європейським стандартам.

Примітка 2. Цей стандарт можна використовувати для отримування проектних величин на основі чинників в межах контексту визначень, які наведено у Єврокодексі 7 (ENV 1997-1). Наприклад, чинники безпеки. Проектний термін придатності виробу треба визначити, оскільки його функція може бути або тимчасова щодо доцільності будівництва, або постійна щодо тривалості використовування споруди.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

EN 918 Geotextiles and geotextile-related products — Dynamic perforation test (come drop test)
EN 963 Geotextiles and geotextile-related products — Sampling and preparation of test spesimens
EN 12224 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the resistance to weathering
EN 12225 Geotextiles and geotextile-related products — Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test

ENV 12447 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the resistance to hydrolysis

EN ISO 1043-1 Plastics — Symbols and abbreviated terms — Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO 1043-1:1997)

EN ISO 10319 Geotextiles — Wide-width tensile test (ISO 10319:1993)

EN ISO 10320 Geotextiles and geotextile-related products — Identification on site (ISO 10320:1999)

EN ISO 10321 Geotextiles — Tensile test for joints/seams by wide-width method (ISO 10321:1992)

ENV ISO 10722-1 Geotextiles and geotextile-related products — Procedure for simulating damage during installation — Part 1: Installation in granular materials (ISO 10722-1:1998)

EN ISO 11058 Geotextiles and geotextile-related products — Cof water permeability characteristice normal to the plane, without load (ISO 11058:1999)

EN ISO 12236 Geotextiles and geotextile-related products — Static puncture test (CBR-test) (ISO 12236:1996)

EN ISO 12956 Geotextiles and geotextile-reiated products — Determination of the characteristice opening size (IS012956:1999)

prEN ISO 12957-1:1997 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the friction characteristics — Part 1: Direct shear test (ISO/DIS 12957-1:1997)

prEN ISO 12957-2:1997 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the friction characteristics — Part 2: Incined plane test (ISO/DIS 12957-2:1997)

ENV ISO 12960 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the ressistance to liquids (ISO/TR 12960:1998)

EN ISO 13431 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of tensile creep rupture behaviour (ISO 13431:1999)

OR ISO 13434 Guidelines on durebility of geotextiles and geotextile-related products ENV ISO 13438 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the resistance to oxidation (ISO/TR 13438:1999)

ISO 10318 Geotextiles — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 918 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод динамічного перфорування (випробовування паданням конусу)

EN 963 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Відбирання проб і готування випробувальних зразків

EN 12224 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання погодотривкості

EN 12225 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначання мікробіологічної тривкості закопуванням у ґрунт

EN 12447 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод випробовування просіюванням для визначання опірності до гідролізу

EN ISO 1043-1 Пластмаси. Умовні познаки і скорочення термінів. Частина 1. Основні полімери та їх спеціальні характеристики (ISO 1043-1:1997)

EN ISO 10319 Геотекстиль. Випробовування на розтягнення широкою смугою (ISO 10319:1993)

EN ISO 10320 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Розпізнавання на місці використання (ISO 10320:1999)

EN ISO 10321 Геотекстиль. Випробовування на розтягнення для стиків/швів широкою смугою (ISO 10321:1992)

EN ISO 10722-1 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Методика моделювання пошкодження під час укладання. Частина 1. Монтування на гранульованих матеріалах (ISO 10722-1:1998)

EN ISO 11058 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик перпендикулярної до площини водопроникності без навантажування (ISO 11058:1999)

EN ISO 12236 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Статичне випробовування на проколювання (Випробовування CBR) (ISO 12236:1996)

EN ISO 12956 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання типового розміру отворів (ISO 12956:1999)

pr EN ISO 12957-1 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик тертя. Частина 1. Випробовування направленим зсувом (ISO/DIS 12957-1:1997)

pr EN ISO 12957-2 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик тертя. Частина 2. Випробовування похилою площиною (ISO/DIS 12957-2:1997)

ENV ISO 12960 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод випробовування просіюванням для визначання опору рідини (ISO/TR 12960:1998)

EN ISO 13431 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання поведінки повзучості при розтягненні і руйнуванні (ISO 13431:1999)

CR ISO 13434 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Настанови щодо довговічності

ENV ISO 13438 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробовування для визначення тривкості до окислювання (ISO/TR 13438:1999)

ISO 10318 Геотекстиль. Словник термінів.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (17.01.2021)
Переглядів: 151 | Теги: завантажити безкоштовно, Download, 13249:2005, DSTU EN 13249:2005, ДСТУ EN 13249-2005, ДСТУ EN | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar