MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 13253:2006
ДСТУ EN 13253:2006

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В РОБОТАХ З КОНТРОЛЮВАННЯ ЕРОЗІЇ (ЗАХИСТ УЗБЕРЕЖЖЯ, БЕРЕГОВІ ПОКРИВИ)

ГЕОТЕКСТИЛЬ И ОТНЕСЕННЫЕ К ГЕОТЕКСТИЛЮ ИЗДЕЛИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТАХ ПО КОНТРОЛЮ ЭРОЗИИ (ЗАЩИТА ПОБЕРЕЖЬЯ, БЕРЕГОВЫЕ ПОКРЫТИЯ)EN 13253:2000

GEOTEXTILES AND GEOTEXTILE-RELATED PRODUCTS
CHARACTERISTICS REQUIRED FOR USE IN EROSION CONTROL WORKS (COASTAL PROTECTION, BANK REVETMENTS)

Скачати ДСТУ EN 13253:2006

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює найважливіші характеристики геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів, використовувані в роботах з контролювання ерозії для запобігання зміни якості матеріалу до нового стану, який призводить до відповідної зміни гідравлічного градієнту. Цей стандарт також установлює відповідні методи випробовування під час визначання цих характеристик.

Цей стандарт треба застосувувати у випадках використовування геотекстилю для захисту узбережжя та берегових покривів.

Цей стандарт не поширюється на поверхневі ерозії, де геотекстиль або віднесені до геотекстилю вироби зафіксовані на поверхні.

Допустимо, що використовування цього геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів можуть виконувати одну або більше із таких функцій: фільтрування, відокремлювання або армування.

Функцію відокремлювання завжди використовують разом із фільтруванням або армуванням, відповідно відокремлювання ніколи не зазначають як виняткове (поодиноке).

Цей стандарт не поширюється на геомембрани.

Цей стандарт прийнятний для оцінювання відповідності виробу і для процедур фабричного контролювання виробництва.

Цей стандарт встановлює вимоги до властивостей виробу, з якими мають бути ознайомлені виробники і дистриб’ютори.

Примітка 1. Особливі випадки застосовування чи національні технічні умови можуть мати вимоги щодо додаткових властивостей, віддаючи перевагу стандартизованим методам випробування, якщо вони технічно прийнятні і не суперечать Європейським стандартам.

Примітка 2. Цей стандарт можна застосовувати, щоб отримати проектні величини на основі чинників у межах визначень, наведених у Єврокодексі 7. Наприклад, чинники безпеки. Проектний строк служби виробу треба визначати, оскільки його функція може бути або тимчасовою в частині доцільності будівництва, або постійною в частині тривалості використовуванн споруди.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

EN 918 Geotextiles and geotextile-related products — Dynamic perforation test (cone drop test)

EN 963 Geotextiles and geotextile-related products — Sampling and preparation of test spesimens

EN 12224 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the resistance to weathering

EN 12225 Geotextiles and geotextile-related products — Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test

ENV 12447 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the resistance to hydrolysis

EN ISO 1043-1 Plastics — Symbols and abbreviated terms — Part 1: Basic polymers and their spesial characteristics (ISO 1043-1:1997)

EN ISO 10319 Geotextiles-Wide-width tensile test (ISO 10319:1993)

EN ISO 10320 Geotextiles and geotextile-related products — Identification on site (ISO 10320:1999)

EN ISO 10321 Geotextiles — Tensile test for joints|seams by wide-width method (ISO 10321:1992)

ENV ISO 10722-1 Geotextiles and geotextile-related products- Procedure for simulating damage during installation — Part 1: Installation in granular materials (ISO 10722-1:1998)

EN ISO 11058 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of water permeability characteristics normal to the plane, without load (ISO 11058:1999)

EN ISO 12236 Geotextiles and geotextile-related products — Static puncture test (CBR-test) (ISO 12236:1996)

EN ISO 12956 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the characteristic opening size (IS012956:1999)

prEN ISO 12957-1:1997 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the friction characteristics — Part 1: Direct shear test (ISO/DIS 12957-1:1997)

prEN ISO 12957-2:1997 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the friction characteristics — Part 2: Inclined plane test (ISO/DIS 12957-2:1997)

ENV ISO 12960 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the ressistance to liquids (ISO/TR 12960:1998)

EN ISO 13431 Geotextiles and geotextile-related products— Determination of tensile creep rupture behaviour (ISO 13431:1999)

CR ISO 13434 Guidelines on durability of geotextiles and geotextile-related products

ENV ISO 13438 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the ressistance to oxidation (ISO/TR 13438:1999)

ISO 10318 Geotextiles — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 918 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод динамічного перфорування (випробовування падінням конуса)

EN 963 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Відбирання проб і підготовлення випробних зразків

EN 12224 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання погодотривкості

EN 12225 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначання мікробіологічної тривкості випробовують закопуванням у ґрунт

EN 12447 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробування для визначання тривкості до гідролізу у воді

EN ISO 1043-1 Пластмаси. Умовні познаки й скорочення термінів. Частина 1. Основні полімери та їх спеціальні характеристики (ISO 1043-1:1997)

EN ISO 10319 Геотекстиль. Випробоаування на розтягування широкою смугою (ISO 10319:1993)

EN ISO 10320 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Ідентифікування на місці використовування (ISO 10320:1999)

EN ISO 10321 Геотекстиль. Випробування на розтягування для стиків/швів широкосмуговим методом (ISO 10321:1992)

ENV ISO 10722-1 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Методика моделювання пошкодження під час укладання. Частина 1. Монтування на гранульованих матеріалах (ISO 10722-1:1998)

EN ISO 11058 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик водопроникності перпендикулярної до площини без навантаження (ISO 11058:1999)

EN ISO 12236 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Статичне випробовування на прокол (Випробування CBR) (ISO 12236:1996)

EN ISO 12956 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання типового розміру отворів (ISO 12956:1999)

prEN ISO 12957-1 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик тертя. Частина 1. Випробовування направленим зсувом (ISO/DIS 12957-1:1997)

prEN ISO 12957-2 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик тертя. Частина 2. Випробовування похилою площиною (ISO/DIS 12957-2:1997)

ENV ISO 12960 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод випробовування просіюванням для визначання опору рідини (ISO/TR 12960:1998)

EN ISO 13431 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання поведінки повзучості під час розтягування і руйнування (ISO 13431:1999)

CR ISO 13434 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Настанови щодо довговічності

ENV ISO 13438 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбраковувального випробування для визначання тривкості до окиснювання (ISO/TR 13438:1999)

ISO 10318 Геотекстиль. Словник термінів.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (18.01.2021)
Переглядів: 129 | Теги: ДСТУ EN 13253-2006, завантажити безкоштовно, ДСТУ EN, Download, DSTU EN 13253:2006, 13253:2006 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar