MENU

Интернет реклама УБС
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 13788:2008
ДСТУ EN 13788:2008

МЕТАЛООБРОБНІ ВЕРСТАТИ

БЕЗПЕКА
Верстати токарні багатошпиндельні автоматичні

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Станки токарные многошпиндельные автоматические

EN 13788:2001
MACHINES TOOLS
SAFETY
Multi-spindle automatic turning machines


Скачати ДСТУ EN 13788:2008


 
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).
EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1:Basic terminology, methodology
EN 292-2:1991 EN 292-2:1991/A1:1995 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications
EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs
EN 349 Safety of machinery — Minimal gaps to avoid crushing of parts of human body
EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipment, functional aspects — Principles for design

EN 547-1 Safety of machinery — Human body measurements — Part 1:Principles for determining the dimensions for openings for whole body access into machinery
EN 547-2 Safety of machinery — Human body measurements — Part 2:Principles for determining the dimensions requires for access
EN 563:1994 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomic data to establish temperature limit values for hot surfaces
EN 574:1996 Safety of machinery — Two hand control devices — Functional aspects — Principles for design
EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1:Terminology and general principles
EN 894-1:1997 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1:Human interaction with display and control actuators
EN 894-2:1997 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 2:Displays
EN 894-3:2000 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 3:Control actuators
EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards
EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1:General principles for design
EN 982:1996 Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics
EN 983:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics


EN 1005-1 Safety of machinery — Human physical performances — Part 1:Terms and definitions
prEN 1005-2 Safety of machinery — Human physical performances — Part 2:Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1005-3 Safety of machinery — Human physical performances — Part 3:Recommended forcеs limits for machinery operation

EN 1037:1995 Safety of machinery — Prevention of an unexpected start-up
EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment


EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — General principles and provisions for design


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія
EN 292-2:1991, EN 292-2:1991/А1:1995 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови
EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками
EN 349 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин людського тіла
EN 418:1992 Безпечність машин. Пристрої аварійного зупинення. Функціювання і принципи проектування
EN 547-1 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 1. Принципи визначення розмірів отворів для цілковитого доступу усередину машини
EN 547-2 Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначення розмірів отворів для доступу
EN 563:1994 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь
EN 574:1996 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функціональні аспекти. Принципи проектування
EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи
EN 894-1:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи взаємодії людини з індикаторами і органами керування
EN 894-2:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори
EN 894-3:2000 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування
EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування та конструювання нерухомих та рухомих огорож
EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. За­гальні принципи проектування
EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка
EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Пневматика
EN 999 Безпечність машин. Розміщення захисного обладнання в залежності від швидкостей наближення частин тіла людини
EN 1005-1 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 1. Терміни та визначення
prEN 1005-2 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення об’єктів, пов’язаних з машинами

EN 1005-3 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами
prEN 1005-4 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 4. Характеристика робочих положень оператора відносно машини
EN 1037:1995 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску
EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику
EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибору
EN 1550:1997 Безпечність машин. Вимоги безпеки при проектуванні та конструюванні патронів для закріплення оброблюваних деталей
EN 1760-2 Безпечність машин. Захисні пристрої, чутливі до тиску. Частина 2. Загальні принципи проектування та випробування чутливих до тиску кромок і планок
EN 1837:1999 Безпечність машин. Вбудоване освітлення машин
ENV 26385 Ергономічні принципи проектування робочих систем

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги
EN 60529:1991 Степінь захисту що забезпечується оболонками (код IP) 
EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення потужності звукових рівнів джерел шуму з використанням звукового тиску. Технологічний метод вільного простору і відбивальної поверхні 

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначення потужності звукових рівнів джерел шуму з використанням звукового тиску. Інспекційний метод з використанням обгортаючої поверхні вимірювання над відбивальною площиною 
EN ISO 4871:1996 Акустика. Визначення і перевіряння величин поширення шуму від машин та обладнання 
EN ISO 9614-1:1995 Акустика. Визначення потужності звукових рівнів джерел шуму з використанням інтенсивності звуку. Частина 1. Вимірювання в окремих точках 
EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум, що виділяється машинами і обладнанням. Інспекційний метод вимірювання рівнів тиску шуму на робочому місці і в інших зазначених положеннях 
EN ISO 11204:1995 Акустика. Шум, що виділяється машинами і обладнанням. Визначення рівнів тиску шуму на робочому місці і в інших зазначених положеннях с поправками на умови довкілля 
EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Рекомендована практика проектування машин та обладнання з  низьким рівнем шуму. Частина 1. Планування
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (17.02.2021)
Переглядів: 22 | Теги: ДСТУ EN 13788-2008, 13788:2008, DSTU EN 13788:2008, download, ДСТУ EN, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
куда инвестировать небольшие деньги
Всього коментарів: 0
avatar