MENU

Интернет реклама УБС
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 13862:2008
ДСТУ EN 13862:2008

МАШИНИ ДЛЯ ОБРОБЛЯННЯ ПІДЛОГИ

БЕЗПЕКА

МАШИНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛА
 БЕЗОПАСНОСТЬ
EN 13862:2001

FLOOR CUTTING-OFF MACHINES
 SAFETY

Скачати ДСТУ EN 13862:2008

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 

Цей стандарт поширюється на самохідні машини для обробляння підлоги з бетону, асфальту та інших мінеральних будівельних матеріалів, з силовою або ручною подачею (див. 3.2), керовані водієм або пішохідним оператором, призначені для операцій пиляння, утворення канавок і зачищення, з головним приводом від електричного двигуна або двигуна внутрішнього згоряння. Потужність в цих машинах передається механічним або гідравлічним способом.

У цьому стандарті розглянуто всі суттєві небезпеки, що стосуються машин для обробляння підлоги у випадку застосування їх за призначенням і в умовах, передбачених виробником (див. розділ 4). Цей стандарт встановлює відповідні технічні заходи щодо усунення або зменшення ризиків, спричинених суттєвими небезпеками.

На таких машинах використовують обертові обрізувальні круги для зволоженого та сухого різання. Ці круги можуть бути алмазними або з нітриду бору.

Примітка. Можна використовувати й Інші типи різальних Інструментів за умови, що вони відповідатимуть конструктивним особливостям і робочим параметрам машини. Цей стандарт на них не поширюється.

Цей стандарт не поширюється на:

- машини, які пересуваються по рейках;

- ручні переносні обрізувальні машини для конструкційних матеріалів, які встановлені на рухомому супорті та призначені для обробляння підлоги;

- машини з дистанційним керуванням.

Стосовно електричних небезпек в цьому стандарті наведено посилання на відповідні європейські стандарти (див. 5.2).

Цей стандарт не поширюється на небезпеки, притаманні всім видам механічного, електричного, гідравлічного та іншого устатковання або машин і на небезпеки, розглянуті в інших стандартах загального призначення. Посилання на ці стандарти наведено там, де їх необхідно використовувати.

У цьому стандарті машини для обробляння підлоги далі названо «машини», а обрізувальні круги - «інструменти».

Цей стандарт поширюється в першу чергу на машини, виготовлені після дати надання йому чинності.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

EN 292-1:1991 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology and methodology

EN 292-2:1991 Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 2: Technical principles and specifications

EN 294:1992 Safety of machinery - Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 563:1994 Safety of machinery - Temperature of touchable surfaces - Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces

EN 953:1997 Safety of machinery - Guards - General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery - Safety related parts of control systems - Part 1: General principles for design

EN 982:1996 Safety requirements for fluid power systems and their components - Hydraulics

EN 1070:1998 Safety of machinery - Terminology

prEN 13218:1998 Machine tools - Safety- Stationary grinding machines

EN 60204-1:1997 Safety of machinery- Electrical equipment of Machines - Part 1: General requirements (IEC 204-1:1992, MOD)

EN 60335-1:1994 Safety of household and similar electrical appliances - Part 1: General requirements (IEC 60335-1:1991, MOD)

EN 60335-2-41:1996 Safety of household and similar electrical appliances - Part 2: Particular requirements for pumps for liquids having a temperature nor exceeding 35 °С (IEC 60335-2-41:1996)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 529:1989)

EN 61029-1:1995 Satety of transportable motor operated electric tools - Part 1:General requirements (IEC 61029-1:1990, MOD)

EN ISO 3744:1995 Acoustics - Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 3744:1994)

EN ISO 11201:1995 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment- Measurement of emission sound pressure levels at the work station and at other specified positions - Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (ISO 11201: 1995)

ISO 525:1999 Bonded abrasive products - General requirements

ISO 6104:1979 Abrasive products - Diamond or cubic doron nitride grinding wheels and saws - General survey- Designation and multilingual nomenclature

ISO 6395:1988 Acoustics - Measurement of exterior noise emitted by earth-moving machinery - Dynamic test conditions

ISO 7000:1989 Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками

EN 563:1994 Безпечність машин. Температура поверхонь дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь

EN 953:1997 Безпечність машин. Загальні вимоги до проектування і конструювання огорож (нерухомих, рухомих)

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. Загальні принципи проектування

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги безпеки до гідравлічних та пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка

EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

prEN 13218:1998 Верстати. Безпека. Стаціонарні шліфувальні верстати

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 204-1:1997)

EN 60335-1:1994 Безпечність побутових і аналогічних електричних приладів. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60335-1:1991, MOD)

EN 60335-2-41:1996 Безпечність побутових і аналогічних електричних приладів. Частина 2. Особливі вимоги до помп для рідини, температура якої не перевищує 35 °С (ІЕС 60335-2-41:1996)

EN 60529:1991 Ступені захисту, які забезпечуються оболонками (IP Кодекс) (ІЕС 529:1989)

EN 61029-1:1995 Безпечність портативних інструментів з приводом від електричного двигуна. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 61029-1:1990, MOD)

EN ISO 3744:1995 Акустика. Визначення рівнів потужності джерел шуму з використанням звукового тиску. Інженерний метод в суттєво вільному звуковому полі над площиною відбиття (ISO 3744:1994)

EN ISO 11201:1995 Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Вимірювання рівнів тиску випромінюваного звуку на робочих місцях і в інших визначених положеннях. Технічний метод у суттєво вільному полі над відбивальною поверхнею (ISO 11201:1995)

ISO 525:1999 Абразивні продукти на зв’язці. Загальні вимоги

ISO 6104:1979 Абразивні продукти. Шліфувальні круги і пили алмазні або з нітриду бору. Загальний огляд. Призначення та багатомовна номенклатура

ISO 6395:1988 Акустика. Вимірювання зовнішнього шуму, утворюваного землерийними машинами. Умови динамічних випробувань

ISO 7000:1989 Графічні символи, використовувані на обладнанні. Індикація і синопсис.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (02.03.2021)
Переглядів: 15 | Теги: DSTU EN 13862:2008, завантажити безкоштовно, 13862:2008, download, ДСТУ EN 13862-2008, ДСТУ EN | Рейтинг: 0.0/0
куда инвестировать небольшие деньги
Всього коментарів: 0
avatar