MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 14126:2008
ДСТУ EN 14126:2008
ОДЯГ ЗАХИСНИЙ

ЗАХИСТ ВІД ІНФЕКЦІЙНИХ АГЕНТІВ

Вимоги до експлуатаційних характеристик і методи випробовування
ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИОННЫХ АГЕНТОВ
Требования к эксплуатационным характеристикам и методы испытаний

EN 14126:2003
PROTECTIVE CLOTHING
PROTECTION AGAINST INFECTIVE AGENTS
Performance requirements and tests methods

Скачати ДСТУ EN 14126:2008 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт визначає спеціальні вимоги та методи випробовування для багаторазового і обме­женого використання захисного одягу, який забезпечує захист від інфекційних агентів.
Одяг, що використовують хірургічні команди, хірургічні простирадла або накидки для вкриття пацієнта, щоб унеможливити перехресне зараження під час хірургічного втручання, не належать до сфери застосування цього стандарту.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Наведені нижче нормативні документи мають положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього національного стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, на які зроб­лено посилання. У разі недатованих посилань застосовують останню редакцію цього документа з  усіма змінами і поправками до нього. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжна­родних стандартів.
У цьому стандарті використано посилання на такі стандарти:
EN 3401} Protective clothing — General requirements
EN 4651) Protective clothing — Protection against liquid chemicals — Performance requirements for chemical protective clothing with spray-tight connections between different parts of the clothing (Type 4 Equipment)
EN 4661) Protective clothing — Protection against liquid chemicals — Performance requirements for chemical protective clothing with liquid-tight connections between different parts of the clothing (Type 3 Equipment)
EN 4671) Protective clothing — Protection against liquid chemicals — Performance requirements for garments providing protection to parts of the body
EN 868-1 Packaging materials and systems for medical devices which are to be sterilized — Part 1: General requirements and test methods
EN 943-1 Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles — Part 1: Performance requirements for ventilated and non-ventilated «gas-tight» (Type 1) and «поп-gas-tight» (Type 2) chemical protective suits
EN 943-2 Protective clothing against liquid and gaseous chemicals, including liquid aerosols and solid particles — Part 2: Performance requirements for «gas-tight» (Type 1) chemical protective suits for emergency teams (ET)
prEN 13034 Protective clothing for use against liquid chemicals — Periormance requirements for chemical protective clothing offering limited protective performance against liquid chemicals (type 6 Equipment)
EN 13795-1 Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices, for patients, clinical stuff and equipment — Part 1: General requirements for manufacturers, processors and products
prEN ISO 13982-1 Protective clothing for use against solid particulate chemicals — Part 1: Performance requirements for chemical protective clothing providing protection to the full body against solid particulate chemicals (type 5 clothing) (ISO/DIS 13982-1:2000)
prEN 14325 Protective clothing against chemicals — Test methods and performance classification of chemical protective clothing materials, seams, joins and assemblages
ISO 139 Textiles; Standard atmospheres for conditioning and testing
prCEN ISO/TR 11610 Protective clothing — Glossary ofterms and definitions (ISO/DTR 11610:2002)
ISO/FDIS 16603 Clothing for protection against contact with blood and body fluids — Determination of the resistance of protective clothing materials to penetration by blood and body fluids — Test method using synthetic blood
ISO/FDIS 16604 Clothing for protection against contact with blood and body fluids — Determination of resistance of protective clothing materials to penetration by blood-borne pathogens — Test method using Phi-X-174 Bacteriophage
ISO/DIS 22611 Clothing for protection against infectious agents — Test method for resistance to penetration by biologically contaminated aerosols
ISO/DIS 22612 Clothing for protection against infectious agents — Test method for resistance to penetration by biologically contaminant dust through protective clothing materials.
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
EN 340 Одяг спеціальний захисний. Загальні вимоги
EN 465 Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Вимоги до експлуатаційних характерис­тик одягу для захисту від рідких хімікатів із бризконепроникними з'єднаннями між різними час­тинами одягу (спорядження тип 4)
EN 466 Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Вимоги до захисного одягу від рідких хімікатів Із непроникними для рідини з’єднаннями між різними частинами одягу (спорядження тип 3)
EN 467 Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Вимоги до предметів одягу, що забезпе­чує захист ділянок тіла
EN 868-1 Пакувальні матеріали та системи для медичних пристроїв, які повинні стерилізу­ватися. Частина 1. Загальні вимоги та тестові методи
EN 943-1 Одяг захисний від рідинних та газуватих хімікатів, включно рідинні аерозолі та тверді частки. Частина 1. Технічні вимоги до вентильованих і невентильованих «газонепроник­них» (Тип 1) і спеціальних «газопроникних» (Тип 2) костюмів
EN 943-2 Одяг захисний від рідинних та газуватих хімікатів, включно рідинні аерозолі та тверді частки. Частина 2. Технічні вимоги до газонепроникних (Тип 1) Ізолювальних костюмів, використовуваних аварійно-рятувальними підрозділами
EN 13034 Одяг захисний від рідких хімікатів. Експлуатаційні вимоги для хімічного захисного одягу, який має обмежені захисні властивості від рідких хімікатів (спорядження типу 6)
EN 13795-1 Хірургічні простирадла, накидки і плащі з широкими рукавами, що їх використо­вують як медичні комплекти, для пацієнтів, медичного персоналу та устатковання. Частина 1. За­гальні вимоги для виробників, орендарів І продукції
prEN ISO 13982-1 Одяг захисний для використовування від названих хімікатів. Частина 1. Продуктивні вимоги до хімічного захисного одягу, який забезпечує захист усього тіла від певних хімікалій (одяг типу 5) (ISO 13982-1:2000)
prEN 14325 Одяг захисний проти хімікатів. Методи випробовування та експлуатаційна кла­сифікація матеріалів хімічного захисного одягу, швів, з'єднань та зборка
ISO 139-2005 Матеріали текстильні. Стандартні атмосферні умови для кондиціювання І випро­бовування
prCEN 11610 Одяг захисний. Словник термінів для визначення умов (ISO/DTR 11610:2002)
ISO/FDIS 16603 Одяг захисний від контакту з кров’ю. Визначення рівня опору до проникнення матеріалів захисного одягу крові та іншим рідинам тіла людини. Метод випробовування на стійкість до проникнення синтетичної крові
ISO/FDIS 16604 Одяг захисний від контакту з кров’ю. Визначання рівня опору до проникнення матеріалів захисного одягу рідинам тіла, крові — внесеним патогенними мікроорганізмами до крові. Метод випробовування, що використовує Phi- Х-174 бактеріофаг
ISO/DIS 22611 Одяг захисний від інфекційних агентів. Метод випробовування опору до про­никнення біологічно зараженими аерозолями
ISO/DIS 22612 Одяг захисний від інфекційних агентів. Метод випробовування опору до про­никнення часток біологічного пилу через матеріали захисного одягу.
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (18.03.2021)
Переглядів: 138 | Теги: DSTU EN 14126:2008, 14126:2008, ДСТУ EN 14126-2008, завантажити безкоштовно, ДСТУ EN, downloaad | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar