MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 1435:2005
ДСТУ EN 1435:2005

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ

КОНТРОЛЬ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ, ВИКОНАНИХ ПЛАВЛЕННЯМ, РАДІОГРАФІЧНИЙ
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
КОНТРОЛЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕНЫХ ПЛАВЛЕНИЕМ, РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ

EN 1435:1997

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF WELDS TESTING OF WELDED JOINTS, RADIOGRAPHIC

Скачати 
ДСТУ EN 1435:2005
 
  1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт встановлює основні правила радіографічного контролю, щоб досягти достатніх і придатних для порівняння результатів економічно вигідним способом. Ці умови ґрунтуються на загальновизнаних принципах і основних теоріях.
Цей стандарт застосовується для радіографічного контролю зварних з’єднань з металевих матеріалів, отриманих методом зварювання плавленням. Він поширюється на зварні з'єднання плит і труб. Поряд із традиційним значенням у цьому стандарті під назвою «труба» треба розумі­ти також інші циліндричні корпуси, такі як напірні трубопроводи, барабани котлів і посудини під тиском. Цей стандарт погоджений із стандартом EN 444.
Цей стандарт не встановлює рівнів приймання для індикацій.
Якщо специфікація допускає застосовування технології контролю з більш низькими вимога­ми, то одержана якість може бути значно нижчою, ніж за суворого дотримання вимог даного стан­дарту.
  1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилан­ня. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведе­но нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для не- датованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.
EN 444 ZerstOrungsfreie Prdfung. Grundlagen fUr die DurchstrahlungsprOfung von metailischen Werkstoffen mit Rontgen-und Gammastrahlen
EN 462-1 ZerstOrungsfreie Prufung. Bildgute von Durchstrahlungsaufnahmen. Teil 1: Bildgute- prufkOrper (Drahtsteg). Ermittlung der Bildgutezahl
EN 462-2 ZerstOrungsfreie Prufung. Bildgute von Durchstrahlungsaufnahmen. Teil 2: Bildgute- prOfk6rper (Stufe/Loch). Ermittlung der Bildgutezahl
EN 462-4 Zerstorungsfreie Prufung. BildgQte von Durchstrahlungsaufnahmen. Teil 4: Experi- mentelle Ermittlung von Bildgutezahlen und Bildgutetabellen
EN 473 Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der zerstOrungsfreien Prufung. Allgemeine Grundlagen

EN 584-1 ZerstOrungsfreie Priifung. Industrielle Filme fur die Durchstrahlungsprufung. Teil 1: Klassifizierung von Filmsystemen fur die industrielle Durchstrahlungsprufung
EN 584-2 ZerstOrungsfreie Priifung. Industrielle Filme fiir die Durchstrahlungsprufung, Teil 2: Kontrolle der Filmverarbeitung mit Hilfe von Referenzwerten
EN 25580 ZerstOrungsfreie Priifung. Betrachtungsgerate fiir die industrielle Radiographie. Minimale Anforderungen (ISO 5580:1985).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 444 Неруйнівний контроль. Основні принципи радіографічного контролю металевих ма­теріалів за допомогою рентген- і гамма-випромінення
EN 462-1 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 1. Інди­катори якості зображення дротяного типу. Визначання показника якості зображення
EN 462-2 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 2. Інди­катори якості зображення типу східець/отвір. Визначання показника якості зображення
EN 462-4 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 4. Ек­спериментальне визначання показників якості зображення і таблиць якості зображення
EN 473 Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівно- го контролю. Основні вимоги
EN 584-1 Неруйнівний контроль. Промислові радіографічні плівки. Частина 1, Класифікація систем плівок для промислової радіографії
EN 584-2 Неруйнівний контроль. Промислові радіографічні плівки. Частина 2. Керування про­цесом обробляння плівки за допомогою опорних величин
EN 25580 Неруйнівний контроль. Негатоскопи для промислової радіографії. Мінімальні ви­моги (ISO 5580:1985).


 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (27.03.2021)
Переглядів: 128 | Теги: ДСТУ EN, 1435:2005, DSTU EN 1435:2005, завантажити безкоштовно, Download, ДСТУ EN 1435-2005 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar