MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ ЕN 14604:2009
ДСТУ ЕN 14604:2009

СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Сигналізатори диму пожежні

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Сигнализаторы дыма пожарные

ЕN 14604:2009
FIRE ALARM SYSTEMS
Smoke alarm devices
Скачати ДСТУ ЕN 14604:2009
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги, методи випробовування, критерії працездатності та наста­нови для виробників сигналізаторів диму пожежних, що працюють за принципом розсіяного світла, пропущеного світла або іонізаційних, призначених для встановлення в місцях проживання людей: у житлових приміщеннях або подібних помешканнях.

Цей стандарт містить додаткові вимоги для сигналізаторів диму пожежних, які встановлюють у транспортних засобах для подорожування або відпочинку («дім на колесах»).

Для проведення випробовувань сигналізаторів диму пожежних іншого типу або сигналізаторів диму пожежних, що працюють за іншим принципом, цей стандарт можна використовувати лише як довідковий.

Спеціальні властивості сигналізаторів диму пожежних, такі як наявність радіозв’язку або спеці­альні характеристики, або розроблені для роботи в особливих умовах у цьому стандарті не роз­глядають.

Цей стандарт дозволяє, але не вимагає обов'язково, сигналізаторам диму з’єднуватися з інши­ми однотипними сигналізаторами диму і (або) з допоміжними пристроями та вимикання звуково­го сигналу. За умови наявності таких можливостей цей стандарт установлює відповідні вимоги щодо їхнього контролю.

Цей стандарт не поширюється на сигналізатори диму, призначені для роботи в системах, що використовують окреме обладнання для контролю та індикації.

Примітка. Деякі типи сигналізаторів диму містять радіоактивні речовини. Національні вимоги різних країн щодо радіа­ційного захисту відрізняються між собою і їх не розглядають у цьому стандарті. Але робота з такими сигналізаторами диму повинна бути відображена у відповідних національних стандартах.

Національна примітка

На цей час в Україні чинний ГОСТ 22522 Извещатели радиоизотопные пожарные. Общие технические условия.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Викладені нижче документи є обов’язковими до використання. У разі датованих посилань тре­ба звертатися лише до тих видань, які наведені у посиланні. У разі недатованих посилань треба звертатися до останнього видання (враховуючи будь-які зміни) відповідної публікації.

EN 54-3 Fire detection and fire alarm systems — Part 3: Fire alarm devices — Sounders
EN 573-3 Aluminium and aluminium alloys — Chemical composition and form of wrought products — Part 3: Chemical composition

EN 573-4 Aluminium and aluminium alloys — Chemical composition and form of wrought products — Part 4: Forms of products

EN 50130-4:1995 Alarm systems — Part 4: Electromagnetic compatibility — Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems

EN 60065:2002, Audio, video and similar electronic apparatus — Safety requirements (IEC 60065:2001, modified)

EN 60068-1:1994 Environmental testing — Part 1: General and guidance (IEC 60068-1:1988 + Corrigendum 1988 + A1:1992)

EN 60068-2-6:1995 Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal) (IEC 60068-2-6:1995 + Corrigendum 1995)

EN 60068-2-42:2003 Environmental testing — Part 2-42: Tests — Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections (IEC 60068-2-42:2003)

EN 60950-1:2001 Information technology equipment — Safety — Part 1: General requirements (IEC60950-1:2001, modified)

EN 61672-1:2003 Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications (IEC 61672-1:2002) EN ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements (ISO 9001:2000).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 54-3*) Системи виявляння пожежі та сигналізування про пожежу. Частина 3. Пристрої по­жежної сигналізації. Звукові оповіщувачі

EN 573-3 Алюміній і алюмінієві сплави. Хімічний склад і види сировини. Частина 3. Хімічний склад

EN 573-4 Алюміній і алюмінієві сплави. Хімічний склад і види сировини. Частина 4. Види про­дукції

EN 50130-4:1995*) Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стандарт на серію виробів. Вимоги щодо стійкості компонентів систем пожежної сигналізації, сигналізування про вторгнення і систем суспільного оповіщування про тривогу

EN 60065:2002*) Аудіо-, відео- і аналогічна електроапаратура. Вимоги щодо безпеки EN 60068-1:1994 Випробовування на впливання довкілля. Частина 1. Загальні вимоги та на­станови (ІЕС 60068-1:1988 + Поправка 1988 + А1:1992)

EN 60068-2-6:1995 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2. Випробовування. Випробовування Рс. Вібрація (синусоїдна) (ІЕС 60068-2-6:1995 + Поправка 1995)

EN 60068-2-42:2003 Випробовування на впливання довкілля. Частина 2-42. Випробовуван­ня. Випробовування Кс. Випробовування контактів та з’єднань на впливання діоксиду сірки (ІЕС 60068-2-42:2003)

EN 60950-1:2001 Обладнання інформаційних технологій. Безпека. Частина 1. Загальні ви­моги (ІЕС60950-1:2001, зі змінами)

EN 61672-1:2003 Електроакустика. Вимірювачі рівня звуку. Частина 1. Технічні вимоги (ІЕС 61672-1:2002)

EN ISO 9001:2000*) Система управління якостю. Вимоги (ІБО 9001:2000).

ДСТУ ЕМ 54-3:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові (ЕМ 54-3:2001, IDT)

ДСТУ ЕМ 50130-4:2006 Системи тривожної сигналізації. Електромагнітна сумісність. Стандарт на однорідну продук­цію Вимоги до стійкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку (ЕМ 50130-4:1995. IDT)

ДСТУ ІЕС 60065:2004 Аудіо-, відео- та аналогічне електронне обладнання. Вимоги безпеки (ІЕС 60065:2001, IDT) ДСТУ ІБО 9001:2001 Система управління якістю. Вимоги (ІSО 9001:2000, IDT).

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (12.04.2021)
Переглядів: 178 | Теги: ДСТУ ЕN 14604-2009, ДСТУ ЕN, 14604:2009, DSTU ЕN 14604:2009, Download, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar