MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 1526:2009
ДСТУ EN 1526:2009

БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ НАВАНТАЖУВАЧІВ

Додаткові вимоги щодо автоматичного функціонування
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОГРУЗЧИКОВ
Дополнительные требования к автоматическому функцонированию

ЕN 1526:1997 + А1:2008
SAFETY OF INDUSTRIAL TRUCKS
Additional requirements for automated functions on trucks

Скачати ДСТУ EN 1526:2009

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей стандарт поширюється на органи і системи керування щодо автоматичного функціювання навантажувачів, керованих оператором (тут і надалі — «навантажувачі»).
1.2 Система керування в загальному випадку є частиною навантажувача, але може мати складові частини, зовні навантажувача, наприклад, пульт автоматичного кермового керування.
1.3 Цей стандарт установлює технічні вимоги щодо зведення до мінімуму характерних небез­пек, перелічених у розділі 4, які можуть виникати під час введення до експлуатування, експлуату­вання та технічного обслуговування щодо автоматичного функціювання навантажувачів, яке вико­нують за настановою виробника або його повноважного представника. Крім того, навантажувачі мають за необхідності відповідати ЕN 292 щодо небезпек, не розглянутих у цьому або інших споріднених стандартах.
1.4 Цей стандарт не поширюється на пристрої безпеки (наприклад, пристрої обмеження висоти або швидкості), які звичайно блокують керування водія.
1.5 Цей стандарт розглядає види небезпек, що стосуються органів І систем керування для таких автоматичних функцій:
— кермове керування (за винятком прямого привідного механічного керування);
— пересування;
— операції підіймання та опускання;
— маніпулювання з вантажем, наприклад, обертання, протягування, повертання, висипан­ня, складання;
— комбінація і/або послідовність усіх перелічених вище рухів.
Цей стандарт використовують разом з відповідними стандартами, переліченими в «Націо­нальному вступі».
1.6 Стандарт не встановлює додаткові вимоги стосовно такого:
a) роботи в тяжких умовах (наприклад, екстремальні кліматичні умови, сильні магнітніполя, використання в холодильних камерах);
b) роботи в середовищах, що передбачають особливе виконання (наприклад, вибухоне­безпечна атмосфера);
c) електромагнітної сумісності;
d) перевезення пасажирів;
е) вантажних робіт з матеріалами, які можуть призвести до небезпечних ситуацій (на­приклад, розплавлений метал, кислоти/луги, радіоактивні речовини).
Обмеження сфери застосування, сформульовані у відповідних споріднених стандартах, які використовують разом з цим стандартом, поширюються також на цей стандарт.
 
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 
У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані по­силання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останніми виданнями наведених документів (разом зі змінами).
EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts — General principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology
EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts — General principles for design — Part 2: Technical principles and specifications
EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles of design
prEN 1175-1 Safety of Industrial trucks — Electrical requirements for trucks — Part 1: Battery powered trucks.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
 
EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття. Загальні принципи проектування. Ча­стина 1. Основна термінологія, методологія
EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні поняття. Загальні принципи проектування. Ча­стина 2. Технічні принципи і вимоги
EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпеки в системах керування. Частина 1. Ос­новні принципи проектування
prEN 1175-1 Безпечність промислових навантажувачів. Електричні вимоги до навантажу­вачів. Частина 1. Навантажувачі, що працюють від акумуляторів.
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (20.04.2021)
Переглядів: 137 | Теги: DSTU EN 1526:2009, ДСТУ EN, Download, 1526:2009, завантажити безкоштовно, ДСТУ EN 1526-2009 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar