MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 1672-1-2001
ДСТУ EN 1672-1-2001

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ

Основні положення
Частина 1. Вимоги щодо безпеки

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ
Основные положения
Часть 1. Требования безопасности
EN 1672-1:1994 
FOOD PROCESSING MACHINERY SAFETY AND HYGIENE REQUIREMENTS
Basic concepts
Part 1. Safety requirements

Скачати ДСТУ EN 1672-1-2001

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 
1.1 Цей стандарт установлює характерні вимоги щодо безпеки, що є суттєві щодо обладнання для харчової промисловості, і, які не містяться в інших європейських стандартах, або, які необхідні для розширення інших стандартів.
1.2 У частині 1 цього стандарту визначають методи усування або зменьшування цієї небезпеки за допомогою запобіжного обладнання і запобіжних заходів і необхідної інформації, що дає змогу корис­тувачеві цього стандарту вживати практичних дій, що гарантують безпеку.
У частині 2 встановлюють загальні вимоги щодо гігієни для обладнання, яке використовують для готування та обробляння харчових продуктів для людей, а там, де це доречно, і для тварин. Вона виз­начає види небезпеки, які стосуються використовування такого обладнання для харчової промисло­вості і в ній описано методи усування або зменшування цієї небезпеки, а також запобіжні заходи і не­обхідну інформацію, яка дає змогу споживачеві вживати безпечних заходів гігієни.
1.3 Стандарт не повторює описи видів небезпеки або заходи безпеки або інші матеріали, які вик­ладено в інших європейських стандартах, де вони достатньо охоплені. Види небезпеки, що не є уні­кальні або особливо важливі щодо обладнання для харчової промисловості, перелічено у додатку до цього стандарту разом з назвами інших стандартів, на які зроблено посилання.
1.4 Цей стандарт поширюється, головним чином, на обладнання, яке виготовлено після надан­ня чинності цьому стандартові.
1.5 Цей стандарт поширюється на всі види обладнання для харчової промисловості, що його використовують для періодичного, безперервного відкритого та закритого обробляння (яке визначено і наведено нижче), в якому використовують будь-який вид енергії для приводу, нагрівання або керу­вання і яке використовують на робочих місцях (які визначено) — за винятком обладнання для харчо­вої промисловості, яке використовують у домашньому господарстві. Стандарт поширюється на всі стадії існування обладнання і його використовування за призначеністю, враховуючи передбачуване неправильне застосовування, як це викладено у 3.12 EN 292-1.
1.6 Цей стандарт застосовують тільки під час використовування обладнання для харчових про­дуктів.
1.7 Приклади груп обладнання для харчової промисловості:
— хлібопекарське обладнання, хлібопекарські печі, обладнання для виготовляння макаронних ви­робів:
— обладнання та оснащення для виготовляння і обробляння хлібобулочних, борошняних кон­дитерських і макаронних виробів;
— печі і пекарське обладнання;
— обладнання та оснащення для обробляння зерна і фуражу;
— обладнання та оснащення для забивання і розрубування м'ясних туш:
— обладнання для розрубування м'ясних туш;
— машини і оснащення для забивання;
— варильні котли;
— коптильні установки;
— обладнання для обробляння морських продуктів;
— обладнання та оснащення для обробляння фруктів та овочів:
— автоклави;
— обладнання та оснащення для громадського харчування та великих кухонь;
— обладнання та оснащення для алкогольних та безалкогольних напоїв;
— обладнання та оснащення для молочних заводів;
— машини для збивання крему і обладнання для морозива;
— машини та оснащення для обробляння харчових олій та жирів;
— машини та оснащення для кондитерських виробів та шоколаду;
— обладнання та оснащення для обробляння кави та чаю:
— машини для обжарювання;
— машини та комплекси обладнання для цукрової промисловості;
— обладнання та оснащення для обробляння тютюну;
— холодильники та морозильники;
— обладнання для сортування яєць.
 
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 
Цей стандарт містить вимоги з інших стандартів через посилання на ці стандарти із зазначен­ням і без зазначення року їх видання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях у тексті, а перелік стандартів наведено нижче. У разі посилань на стандарти із зазначенням року їх ви­дання наступні зміни чи наступні редакції цих стандартів дійсні для чинного стандарту, тільки коли їм надано чинності. У разі посилання на стандарти без зазначення року видання дійсне останнє видан­ня наведеного стандарту.
EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts — General principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology
EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts — General principles for design — Part 2: Techical principles and specifications
EN 60204-1:1992 Safety of machinery: Electrical requirements of machines
prEN 563 (TC 122/WG 13) Temperatures of touchable surfaces (TC 122) Climate at the workplace
prEN 954-1 Principles for the design of safety related control systems — Part 1: General principles
prEN 1088 Interlocking devices
prEN 953 Guards fixed and moveable

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (I.P.Code)
EN 626 Reduction, measurement and control of dust, fumes, gases from machines
prEN 547-2 Safety of machinery — Human body dimensions — Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings
ISO 1677 Sealed radioactive sources: General
ISO 2919 Sealed radioactive sources: Classification
ISO/ТR 4826 Sealed radioactive sources: Leak test methods.


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність обладнання. Основні поняття. Загальні принципи конструювання. Частина 1. Основна термінологія, методологія
EN 292-2:1991 Безпечність обладнання. Основні поняття. Загальні принципи конструювання. Частина 2.Технічні норми та їх деталізація
EN 60204-1:1992 Безпечність обладнання. Електротехнічні вимоги до обладнання
prEN563 (ТС 122/WG 13) Температура поверхонь, до яких можливе доторкання (ТС 122) Клімат на робочому місці
рrEN 954-1 Принципи конструювання систем керування, пов’язаних з безпекою. Частина 1. За­гальні принципи

рrEN 1088 Блокувальні пристрої
prEN 953 Захисні пристрої стаціонарні та пересувні
EN 60529 Ступені захисту, які забезпечуються оболонками (І.Р. код)
EN 626 Зменшення, вимірювання та контроль за пилом, димом, газами від машин
рrEN 547-2 Безпечність обладнання. Визначання розмірів людського тіла. Частина 2. Принци­пи визначання розмірів, необхідних для отворів доступу

ISO 1677 Джерела радіоактивні герметичні. Загальні положення
ISO 2919 Джерела радіоактивні герметичні. Класифікація
ISO/TR 4826 Джерела радіактивні герметичні. Методи випробовування на витік
EN 414 Безпечність обладнання. Правила розробляння та подавання стандартів щодо безпеки

 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (27.04.2021)
Переглядів: 172 | Теги: ДСТУ EN 1672-1:2001, Download, 1672-1-2001, ДСТУ EN, завантажити безкоштовно, DSTU EN 1672-1-2001 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar