MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 1672-2-2001
ДСТУ EN 1672-2-2001

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ І ГІГІЄНИ

Основні положення
Частина 2. Вимоги щодо гігієни

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ГИГИЕНЫ
Основные положения
Часть 2. Требования гигиены

EN 1672-2:1997
FOOD PROCESSING MACHINERY
SAFETY AND HYGIENE REQUIREMENTS

Basic concepts
Part 2. Hygiene requirements

Скачати ДСТУ EN 1672-2-2001

 
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 
Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо гігієни обладнання, яке застосовують для підго- товлювання і обробляння харчових продуктів для людини і корму для тварин, щоб унеможливити або звести до мінімуму ризик інфекції, захворювання, шкідливого впливу чи поранення через ці продукти. У ньому зазначено види небезпеки, типові для обладнання харчової промисловості, і описано мето­ди конструювання для унеможливлення або зменшення цієї небезпеки, а також інформація для спо­живача.
Цей стандарт не установлює види небезпеки стосовно гігієни, які виникають внаслідок викори­стовування засобів для очищання і пари під час експлуатації обладнання тощо, на які поширюється prEN 1672-1:1994.
Цей стандарт поширюється на обладнання для харчової промисловості, яке наведено у додат­ку А та призначено для періодичного, безперервного, відкритого і закритого переробляння, викорис­товуючи всі види енергії для приводу, обігрівання або керування.
Примітка. Інші вимоги щодо гігієни містяться в інших Директивах Європейського Союзу (додаток Е).
Приклади гігієнічної небезпеки і прийнятні варіанти конструктивних рішень наведено у додатку В.
Цей стандарт поширюється головним чином на обладнання, яке виготовлено після надання чин­ності цьому стандартові. Крім того, вимоги, встановлені у цьому стандарті, можуть бути застосовані для іншого обладнання, яке використовують для переробляння продуктів, якщо виникають аналогічні види небезпеки.
Приклади таких груп обладнання для харчової промисловості наведено у додатку С. 
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 
Цей стандарт містить вимоги з інших стандартів через посилання на ці стандарти із зазначен­ням і без зазначення року їх видання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях у тексті, а перелік стандартів наведено нижче. У разі посилань на стандарти із зазначенням року їх видання на­ступні зміни чи редакції цих стандартів дійсні для чинного стандарту тільки, коли їм надано чинності. У разі посилання на стандарти без зазначення року видання, дійсне останнє видання наведеного стан­дарту.
EN 292-1:1991 Sicherheit von Maschinen Grund begriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze — Teil 1: Grundsiitzliche Terminologie, Methodik
EN 292-2:1991+A1:1995 Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsatze — Teil 2: Technische LeitsStze und Spezifikationen
ENV 1070:1993 Sicherheit von Maschinen — Terminologie
ISO 468 Surface roughness — Parameters, their values and general rules for specifying requirements
prEN 1672-1:1994
 Nahrungsmittelmaschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsatze — Teil 1: Sicher- heitsanforderungen


НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність обладнання. Основні поняття, загальні принципи конструювання. Ча­стина 1. Основна термінологія, методологія
EN 292-2:1991+А1:1995 Безпечність обладнання. Основні поняття, загальні принципи конструю­вання. Частина 2. Технічні норми і їх деталізація
ENV 1070:1993 Безпечність обладнання. Термінологія
ISO 468 Шорсткість поверхні. Параметри, їх значення і загальні правила для визначення вимог.
prEN 1672-1:1994 Обладнання для харчової промисловості. Вимоги щодо безпеки і гігієни. Ос­новні положення. Частина 1. Вимоги щодо безпеки.
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (28.04.2021)
Переглядів: 173 | Теги: ДСТУ EN 1672-2:2001, ДСТУ EN, Download, 1672-2-2001, завантажити безкоштовно, DSTU EN 1672-2-2001 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar