MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 24869-1:2002
ДСТУ EN 24869-1:2002

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ СЛУХУ

Частина 1. Суб’єктивний метод вимірювання акустичної ефективності​​​​​​​

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА

Часть 1. Субъективный метод измерения акустической эффективности

EN 24869-1:1992
ACOUSTICS HEARING PROTECTORS

Part 1. Subjective method for the measurement of sound attenuation
Загрузити ДСТУ EN 24869-1:2002​​​​​​​
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає суб’єктивний метод вимірювання акустичної ефективності засобів інди­відуального захисту (далі — З ІЗ) органів слуху на порозі чутності. Метод і процедури випробову­вання розроблено так, щоб наблизити значення акустичної ефективності до максимальних, які, як правило, не одержують в умовах використовування. Це наближення приймають для послідовного відтворення значень акустичної ефективності.

Значення відображають акустичні характеристики ЗІЗ органів слуху тільки для випадку, коли користувачі носять пристрій так само, як і випробовувачі.

Цей метод випробовування подає значення акустичної ефективності ЗІЗ органів слуху, отри­мані на низьких рівнях звукового тиску (що близькі до порогу чутності), а також на вищих рівнях звукового тиску. Виняток становлять чутливі до коливань ЗІЗ органів слуху, для яких рівні звукового тиску перебувають вище точки ефективності визначення характеристик, залежних від рівня звуко­вого тиску. Для таких рівнів звукового тиску визначений у цьому стандарті метод не придатний: цей метод, як правило, недооцінює акустичну ефективність таких пристроїв.

Примітка 1. За низьких частот (нижче 500 Гц) акустичну ефективність можна переоцінити на кілька децибел в резуль­таті маскування рівнів чутності закритих вух, спричиненого фізіологічним шумом під час випробовування закритих вух.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх наведено разом зі змінами чи переглядом. У разі неда- тованих посилань треба звертатися до останнього видання відповідної публікації.

ISO 354:1985 Acoustics — Measurements of sound absorption in a reverberation room

ISO 8253-2:-1* Acoustics —Audiometric test methods — Part 2: Sound field audiometry with pure tone and narrow-band test signal

IЕС 225:1966 Octave, half-octave and third-octave band filters intended for the analysis of sounds and vibrations

IEC 263:1982 Scales and sizes for plotting frequency characteristics and polar diagrams

IEC 645-1:-2> Audiometers — Part 1: Pure tone audiometers

IEC 651:1979 Sound level meters

IEC 804:1985 Integrating-averaging sound level meters

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 354:1985 Акустика. Вимірювання звукопоглинання в ревербераційній кімнаті
ISO 8253-2:-1* Акустика. Аудіометричний метод випробовування. Частина 2. Аудіометрія зву­кового поля з чистим тоном вузькосмуговим сигналом

ІЕС 225:1966 Октавні, напівоктавні і третинооктавні фільтри, призначені для аналізування зву­ку і вібрацій

ІЕС 263:1982 Шкали і розміри для частотних характеристик і діаграм
​​​​​​​ІЕС 645-1 :-2* Аудіометри. Частина 1. Аудіометри чистого тону ІЕС 651:1979 Шумоміри

ІЕС 804:1985 Інтергувально-усереднювальні шумоміри.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (10.06.2021)
Переглядів: 127 | Теги: 24869-1:2002​​​, ДСТУ EN, ​ DSTU EN 24869-1:2002​​​​​​​​​​, ДСТУ EN 24869-1-2002​​​​​​​, Download, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar