MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 28662-1-2001
ДСТУ EN 28662-1-2001

ІНСТРУМЕНТИ РУЧНІ ПЕРЕНОСНІ ПРИВОДНІ ВИМІРЮВАННЯ ВІБРАЦІЇ НА РУКОЯТЦІ

Частина 1. Загальні положення

ИНСТРУМЕНТЫ РУЧНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ПРИВОДНЫЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВИБРАЦИИ НА РУКОЯТКЕ
Часть 1. Общие положения

EN 28662-1:1992
HAND-HELD PORTABLE POWER TOOLS MEASUREMENT OF VIBRATIONS AT THE HANDLE
Part 1. General


Загрузити ДСТУ EN 28662-1-2001


0 ВСТУП

Цей стандарт установлює методику типового випробовування для вимірювання вібрації на рукоятці ручних приводних інструментів.

Стандарт установлює лабораторну методику вимірювання, що дає точні та відтворювані резуль­тати, максимально наближені до результатів вимірювання, отриманих у реальних робочих умовах.

Це типове випробовування проводять з метою встановлення типових показників вібрації, що дає змогу порівнювати різні види інструментів чи різні модифікації того самого інструмента.

Цей стандарт містить загальні вимога до вимірювання вібрації всіх типів ручних приводних інструментів. Інші частини стандарту встановлюють методики типового випробовування для ви­мірювання вібрації на рукоятці ручних приводних інструментів. Типове випробовування призначене для одержання інформації про вібрацвйні характеристики ручних приводних інструментів конкрет­ного типу, що дають змогу порівнювати їх різні види. Наскільки можливо, умови проведення ви­пробовування інструмента повинні відображати типовий робочий стан. Для гарантії задовільної відтворюваності результатів вимірювання методику проведення випробовування описано докладно.

Примітка. Для забезпечення необхідної відіворюваності результатів установлюють кілька методів випробовування, що охоплюють діапазон від реальних режимів зеспгуаігаці'ї до абсолютно штучної ситуації.

Вібрація, що виникає в інструменті, залежить від умов його експлуатації. Вплив вібрації на оператора залежить ще й від додаткових чинників, що їх не враховують під час типового ви­пробовування, наприклад, кваліфікації оператора, технічного стану інструмента, допоміжного ус- татковання, технологічного процесу і тривалості впливу вібрації. Цей стандарт не містить наста­нов чи рекомендацій з оцінювання шкідливого впливу вібрації. Однак виміряна величина вібрації відображає, наскільки це можливо, реальну оцінку вібрації, яку можна очікувати в нормальному робочому стані.

Вібрація під час роботи ручного приводного інструмента складається з наступного: вібрації, що виникає безпосередньо в самій ручній машині, та вібрації у вставленому робочому інструменті, наприклад, у шліфувальному крузі чи долоті. Оброблюваний об’єкт і спосіб його обробляння сут­тєво впливають на рівні вібрації, що виникає. Розгляд окремого впливу цих чинників не є метою цього стандарту.

В даний час розбіжності в результатах вимірювання, проведеного різними лабораторіями, перевищують прийнятний рівень. Однак, удосконалювання техніки вимірювання і точніший опис умов проведення випробовування у поєднанні з набутим досвідом повинні призвести в майбутньо­му до підвищення ступеню відтворюваності результатів вимірювання.

Примітка. Накопичення інформації І досвіду випробовування можуть стати причиною для перегляду цього стандарту.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні вимоги щодо визначання величини вібрації на рукоятці руч­них приводних інструментів.

Він не призначений для оцінювання впливу вібрації на людину. Рекомендації щодо вимірю­вання й оцінювання впливу на людину вібрації, яка передається через руку на робочому місці, по­дано в ISO 5349.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ISO 1683 Acoustics — Preferred reference quantities for acoustic levels

ISO 5347 Methods for the calibration of vibration and shock pick-ups

ISO 5348 Mechanical vibration and shock — Mechanical mounting of accelerometers

ISO 5349 Mechanical vibration — Guidelines for the measurement and the assessment of human exposure to hand-transmitted vibration

ISO 5805 Mechanical vibration and shock affecting man — Vocabulary

ISO 8041 Human response to vibration — Measuring instrumentation

IEC Publication 225 Octave, half-octave and third-octave band filters intended for the analysis of sounds and vibrations

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1683 Акустика. Найкращі опорні значення для акустичних рівнів
ISO 5347 Способи калібрування давачів вібрації та удару
ISO 5348 Механічна вібрація та удар. Механічне кріплення акселерометрів
ISO 5349 Механічна вібрація. Настанови щодо вимірювання й оцінювання впливу на люди­ну вібрації, що передається через руку

ISO 5805 Механічна вібрація та удар, що впливають на людину. Словник
​​​​​​​ISO 8041 Чутливість людини до вібрації. Вимірювальні прилади

IEC Publication 225 Октавні, напівоктавні та третинооктавні смугові фільтри, призначені для аналізування звуку і вібрації

Копії документів можна одержати у Національному фонді нормативних документів. Ідентичні національні стандарти не прийня

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (16.06.2021)
Переглядів: 163 | Теги: завантажити безкоштовно, ДСТУ EN 28662-1:2001, DSTU EN 28662-1-2001, Download, ДСТУ EN, 28662-1-2001 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar