MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 297:2005
ДСТУ EN 297:2005

КОТЛИ ГАЗОВІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

КОТЛИ ТИПУ B11 I B11BS З АТМОСФЕРНИМИ ПАЛЬНИКАМИ НОМІНАЛЬНОЮ ТЕПЛОВОЮ ПОТУЖНІСТЮ НЕ БІЛЬШЕ 70 кВт​​​​​​​

КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КОТЛЫ ТИПА B11 и B11BS С АТМОСФЕРНЫМИ ГОРЕЛКАМИ НОМИНАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 70 кВт

EN 297:1994
GAS-FIRED CENTRAL HEATING BOILERS

TYPE B11 AND B11BS BOILERS FITTED WITH ATMOSPHERIC BURNERS OF NOMINAL HEAT INPUT NOT EXCEEDING 70 KW
Загрузити ДСТУ EN 297:2005
 

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1 Сфера застосування 

У цьому стандарті визначено вимоги і методи випробовування конструкції, безпеки, раціонального споживання енергії, класифікування і маркування котлів центрального опалення на газоподібному паливі, далі – «котли». Цей стандарт поширено на котли типу B11 і В11В5:

— які обладнані атмосферними пальниками;

— які працюють на газах, що їх відносять до третього сімейства і тисків, поданих у 4.1.4;

— які мають номінальну теплову потужність не більше 70 кВт (нижча теплотворна здатність);

— з температурою теплоносія не вище ніж 95 °С за нормальних умов роботи;

— з максимальним робочим тиском води не вище ніж 6 бар;

— які можуть давати конденсацію. Критерії конденсації подано в 3.8;

— призначені для установлення в частково захищених місцях.

Цей стандарт не містить усіх вимог, необхідних

для котлів:

— призначених для установлення на відкритому повітрі;

— що мають кілька нагрівальних блоків з одним обмежувачем тяги;

— які використовують вентилятор для горіння;

— конденсаційного типу;

— призначені для під’єднання до загального димоходу з механічними пристроями;

— постачені ручними або автоматичними засобами регулювання подавання повітря і (або) регулювання видалення продуктів згоряння;

— комбінованого типу (тобто призначених для центрального опалення і побутового гарячого водопостачання);

для апаратів:

— об’єднувальні функції незалежного опалювального приладу і джерела гарячої води для центрального опалення.

Цей стандарт охоплює вимоги тільки до випробовування типу.

1.2 Нормативні посилання

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

EN 88 Pressure governors for gas appliances for inlet pressures up to 200 mbar

EN 125 Flame supervision devices for gas burning appliances – thermoelectric flame supervision devices

EN 126 Multifunctional control for gas burning appliances

EN 161 Automatic shut-off values for gas burners and gas appliances

EN 278 Rubber materials for diaphragms in domestic appliances using combustible up to 200 mbar

EN 279 Homogeneous rubber materials for dynamic seals in domestic appliances using combustible up to 200 mbar

EN 291 Rubber seals – Static seals in domestic appliances for combustible gas up to 200 mbar – Specification for material

EN 298 Automatic gas burner control systems for gas burners gas-burning appliances with or without fans

EN 437 Test gases – Test pressures – Appliances categories

EN 677:1998 Gas-fired central heating boilers – Specific requirements for condensing boilers with a nominal heat input not exceeding 70 kW

prEN 1057 Copper and copper alloys – Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications

EN 10021 General technical delivery requirements for steel and iron and steel products

EN 10029 Hot rolled steel plate 3 mm thick or above – Tolerances on dimensions, shape and mass

EN 24063 Welding, brazing, soldering and braze welding of metals – Nomenclature of processes and reference numbers for symbolic representation on drawings (ISO 4063:1990)

EN 60335-1 Safety of household and similar electrical appliances – Part 1: Genera! requirements

EN 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

ISO 7-1 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads – Part 1: Designation, dimensions and tolerances

ISO 185 Grey cast iron – Classification

ISO 228-1 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads – Part 1: Designation, dimensions and tolerances

ISO 262 ISO general purpose metric screw threads – Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO 301 Zinc alloy ingots intended for casting

ISO 857 Welding, brazing and soldering processes – Vocabulary Bilingual edition

ISO 2553 Welded, brazed and soldered joints – Symbolic representation on drawings

ISO 7005 Metallic flanges

IEC 730-2-9 Automatic electrical controls for household and similar use – Part 2: Particular requirements for electrical controls for household appliances

CR 1404 Determination of emissions from appliances burning gaseous fuels during type testing.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 88 Регулятори тиску для газових пристроїв для тисків на вході до 200 мбар

EN 125 Прилади контролю полум’я для газових пристроїв. Термоелектричні прилади контролю полум’я

EN 126 Багатофункціональні прилади контролю газових приладів

EN 161 Автоматичні запірні клапани для газових пальників і газових пристроїв

EN 278 Гумові матеріали для діафрагм у побутових пристроях, що використовують випробовувальні гази до 200 мбар

EN 279 Однорідні гумові матеріали для динамічних ущільнень у побутових пристроях, що використовують випробовувальні гази до 200 мбар

EN 291 Гумові ущільнення. Статичні ущільнення в побутових пристроях для пальних газів до 200 мбар. Специфікація на матеріали

EN 298 Автоматичні системи керування для газових пальників і газових пристроїв з вентилятором і без вентилятора

EN 437 Випробовувальні гази. Випробовувальні тиски. Категорії пристроїв

EN 677:1998 Котли газові центрального опалення. Спеціальні вимоги для конденсаційних котлів з номінальною тепловою потужністю не більше 70 кВт

prEN 1057 Мідь і мідні сплави. Безшовні круглі мідні труби для води і газу, що застосовуються в санітарних і опалювальних системах

EN 10021 Загальні технічні вимоги постачання сталі, чавуну і сталевих виробів

EN 10029 Гарячекатані сталеві листи товщиною 3 мм або більше. Допуски на розміри, форма і маса

EN 24063 Зварювання, пайка твердим і м’яким припоєм і пайка-зварювання металів. Перелік процесів і порядкових номерів для графічного зображення на кресленнях (ISO 4063:1990)

EN 60335-1 Безпека побутових і аналогічних електричних приладів. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60529 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (код ІР)

ISO 7-1 Трубні нарізі, які забезпечують герметичність з’єднань. Частина 1. Позначення, розміри і допуски

ISO 185 Сірий чавун. Класифікування

ISO 228-1 Трубні нарізі, які не забезпечують герметичність з’єднань. Частина 1. Позначення, розміри і допуски

ISO 262 Основні положення ISO з метричних нарізевих з’єднань. Розміри гвинтів, болтів і гайок

ISO 301 Злитки з цинкових сплавів, призначені для лиття

ISO 857 Процеси зварювання, пайки м’яким і твердим припоєм. Двомовна термінологія

ISO 2553 Зварені з’єднання і з’єднання пайкою м’яким і твердим припоєм. Умовні позначення на кресленнях

ISO 7005 Металеві фланці

ІЕС 730-2-9 Автоматичні електричні регулятори для побутового і аналогічного використання. Частина 2. Особливі вимоги для електричних регуляторів побутових приладів

CR 1404 Визначання викидів із приладів, що спалюють газоподібне паливо під час випробовування типу.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (17.06.2021)
Переглядів: 146 | Теги: Download, Завантажити безкоштовно​​​​​​​​​​​​, 297:2005​​​​​, ДСТУ EN 297-2005​​​​​​, ДСТУ EN, ​ DSTU EN 297:2005 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar