MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 777-3:2013
ДСТУ EN 777-3:2013

БАГАТОПАЛЬНИКОВІ ГАЗОВІ ПІДВІСНІ ОПАЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ З ВИПРОМІНЮВАЛЬНИМИ ТРУБАМИ ПРОМИСЛОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Частина 3. Система типу F Вимоги щодо безпеки​​​​​​​

МНОГОГОРЕЛ ОЧНЫЕ ГАЗОВЫЕ- ПОДВЕСНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С ИЗЛУЧАЮЩИМИ ТРУБАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Часть 3. Система типа F Требования безопасности

EN 777-3:2009
MULTI-BURNER GAS-FIRED OVERHEAD RADIANT TUBE HEATER SYSTEMS FOR NON-DOMESTIC USE

Part 3. System F SafetyЗагрузити ДСТУ EN 777-3:2013
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги і методи випробовування щодо конструкції, безпеки, класифікації і марковання непобутових підвісних газових трубчастих обігрівачів, об’єднаних у багатопальникову систему (яка називається система F і надалі у тексті зазначена як «система»), де кожний пальниковий пристрій контрольований автоматичною системою керування пальником.

Цей стандарт застосовний до систем типу В52х та типу В53х (див. 4.3), призначених для використання у приміщеннях, у яких подавання повітря у камеру згорання та/або видалення продуктів згорання досягається за допомогою механічних засобів.

Цей стандарт не застосовний до:

a) систем, призначених для використання у побутових приміщеннях;

b) зовнішніх систем;

c) систем, в яких підведена теплота перевищує 120 кВт (виходячи з нижчої теплоти згорання відповідного випробовувального газу порівнювання);

d) систем, які мають обмежувач тяги, який міститься між витяжним вентилятором та димохідною трубою;

e) систем, які мають завчасно змішану газову суміш та повітряні пальники, та на якій:

1) газ та все повітря в камері згорання надходять разом лише до рівня зони горіння; або

2) завчасне змішування газової суміші та всього повітря в камері згорання відбуваються у верхній частині пальника зони горіння;

f) системи, призначені для безперервної конденсації у димохідній системі за нормальних умов, експлуатації;

д) системи, що мають неметалеві труби для видалення продуктів згорання.

Цей стандарт застосовний до систем, які призначені для випробовувань типу. У стандарті викладено вимоги щодо оцінювання відповідності, зокрема заводського виробничого контролю, але ці вимоги застосовні лише до POCED (труб для видалення продуктів згорання) і їхніх відповідних терміналів.

Примітка. Вимоги для систем, які не призначені для випробовувань типу, мають бути розглянуті надалі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

EN 88-1:2007 Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances — Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 500 mbar

EN 126:2004 Multifunctional controls for gas burning appliances

EN 161:2007 Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliance

EN 257 Mechanical thermostats for gas-burning appliances

EN 298:2003 Automatic gas burner control systems gas burners and gas burning appliances with or without fans

EN 437:2003 Test gases — Test pressures — Appliance categories

EN 10226-1:2004 Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads — Part 1: Taper external threads and parallel internal threads — Dimensions, tolerances and designation

EN 10226-2:2005 Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads — Part 2: Taper external threads and taper internal threads — Dimensions, tolerances and designation

EN 60335-1:2002 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements

EN 60335-2-102:2006 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning having electrical connections

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code)

EN 60584-1:1995 Thermocouples — Part 1: Reference tables

EN 60584-2:1993 Thermocouples — Part 2: Tolerances

EN ISO 228-1:2003 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation (ISO 228-1:2000)

EN ISO 3166-1:2006 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country codes (ISO 3166-1:2006)

EN ISO 6976:2005 Natural gas — Calculation of the calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition (ISO 6976:1995 including Corrigendum 1:1997 Corrigendum 2:1997 and Corrigendum 3:1999)

ISO 7005-1:1992 Metallic flanges — Part 1: Steel flanges

ISO 7005-2:1988 Metallic flanges — Part 2: Cast iron flanges

ISO 7005-3:1988 Metallic flanges — Part 3: Copper alloy and composite flanges

CR 1404:1994 Determination of emissions from appliances burning gaseous fuels during type testing.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 88-1:2007 Регулятори тиску та відповідні захисні засоби для газових пристроїв. Частина 1. Регулятори тиску для вхідного тиску до та 500 мбар включно

EN 126:2004 Прилади керування газопальниковими пристроями багатофункційні

EN 161:2007 Автоматичні відсічні клапани для газових пальників і газових приладів

EN 257 Механічні термостати для газопальникових приладів

EN 298:2003 Автоматичні системи керування газовими пальниками та газовими приладами з вентиляторами або без них

EN 437:2003 Випробовувальні гази. Випробовувальні тиски. Категорії пристроїв

EN 10226-1:2004 Трубні нарізі, де герметичні з’єднання виготовлені на нарізях. Частина 1. Конічні зовнішні нарізі та паралельні внутрішні нарізі. Розміри, допустимі відхили та познаки

EN 10226-2:2005 Трубні нарізі, де герметичні з’єднання виготовлені на нарізях. Частина 2. Конічні зовнішні нарізі та паралельні внутрішні нарізі. Розміри, допустимі відхили та познаки

EN 60335-1:2002 Побутові та подібні електричні прилади. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги

EN 60335-2-102:2006 Побутові та подібні електричні прилади. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-102. Особливі вимоги до газових, нафтових та твердопаливних опалювальних пристроїв, що мають електричні з’єднання

EN 60529:1991 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (код IP)

EN 60584-1:1995 Термопари. Частина 1. Довідкові таблиці

EN 60584-2:1993 Термопари. Частина 2. Допустимі відхили

EN ISO 228-1:2003 Трубні нарізі, де герметичні з’єднання не забезпечені наріззю. Частина 1. Розміри, допустимі відхили та познаки (ISO 228-1:2000)

EN ISO 3166-1:2006 Коди для відображення назв країн та їх підрозділів. Частина 1. Коди країн (ISO 3166-1:2006)

EN ISO 6976:2005 Природний газ. Обчислення теплоти згорання, густини, відносної густини та числа Воббе на основі компонентного складу (ISO 6976:1995 з поправкою 1:1997, поправкою 2:1997 та поправкою 3:1999)

ISO 7005-1:1992 Металеві фланці. Частина 1. Сталеві фланці

ISO 7005-2:1988 Металеві фланці. Частина 2. Чавунні фланці

ISO 7005-3:1988 Металеві фланці. Частина 3. Фланці з мідних сплавів та комбіновані

CR 1404:1994 Визначання викидів з устатковання, що працює на газоподібному паливі під час випробовувань дослідного зразка.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (02.03.2022)
Переглядів: 77 | Теги: ДСТУ EN, DSTU EN 777-3:2013, Download, ДСТУ EN 777-3-2013, 777-3:2013, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar