MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ EN 792-12:2003
ДСТУ EN 792-12:2003

РУЧНІ НЕЕЛЕКТРИФІКОВАНІ МЕХАНІЗОВАНІ ІНСТРУМЕНТИ

Вимоги безпеки
Частина 12. Пилки малі циркулярні, коливної та зворотно-поступальної дії

РУЧНЫЕ НЕЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Требования безопасности
Часть 12. Пилы малые циркулярные, колебательного и возвратно-поступательного действия

EN 792-12:2000
HAND-HELD NON-ELECTRIC POWER TOOLS
Safety requirements
Part 12. Small circular, small oscillating and reciprocating saws

Загрузити ДСТУ EN 792-12:2003


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Стандарт ДСТУ EN 792 поширюється на ручні механізовані неелектрифіковані інструменти з пневматичним або гідравлічним приводом обертання або лінійного переміщення, що їх обслуговує один оператор і які перебувають:
— у руці або в руках оператора;
— на підвісі, наприклад балансирі.
Ця частина стандарту стосується ручних малих пилок циркулярної, коливної та зворотно-по- ступальної дії та встановлює суттєві види небезпеки, які можуть виникнути під час їх експлуа­тації. Також у цій частині наведено заходи запобігання або зменшення небезпек, які можуть виник­нути протягом їх експлуатації.
Механізовані інструменти, що стосуються цієї частини стандарту:
— циркулярні пилки, циркулярні ножі, ножівки;
— коливні пилки, коливні ножі (летючі ножі);
— слюсарні ножівки;
— пилки зі зворотно-поступальним рухом.
Ця частина стандарту поширюється на:
— циркулярні пилки з діаметром диску не більше ніж 65 мм;
— циркулярні пилки з алмазними відрізними дисками, діаметром не більше ніж 65 мм і мак­симальною глибиною різання 10 мм;
— коливні пилки з діаметром диску не більше ніж 50 мм або алмазним відрізальним диском радіусом не більше ніж 100 мм.
Примітка 1. Для циркулярних пилок з діаметром диску понад 65 мм див. вимоги до техніки безпеки, наведені в EN 50144-2-5 і EN 50144-2-10. Для циркулярних пилок з алмазними відрізними дисками діаметром понад 65 мм див. частину 7 стандарту.
Інші модифікації ручного механізованого інструмента і вимоги до нього, пов’язані з його вста­новленням у пристрої, у цій частині не розглядають.
Примітка 2. На дату публікації механізовані пилки з приводом від двигунів внутрішнього згоряння невідомі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стан­дарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.
EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology
EN 292-2:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications
EN 563 Safety of machinery — Temperature of touchable surfaces — Ergonomics data to establish temperature limit values for hot surfaces
EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles
EN 1070 Safety of machinery — Terminology
EN 12096 Mechanical vibration — Declaration and verification of vibration emission values
EN ISO 4871 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

prEN ISO 15744:1999 Noise measurement code — Hand-held non-electric power tools — Engineering method (grade 2) (ISO/DIS 15744:1999)
EN 28662-1 Hand-held portable power tools — Measurement of vibration at the handle — Part 1: General (ISO 8662-1:1988)
EN ISO 8662-12 Hand-held portable power tools — Measurement of vibration at the handle — Part 12: Saws and files with reciprocating action and saws with oscillating or rotating action (ISO 8662-12:1997)
EN 50144-2-5 Safety of hand-held electric motor operated tools — Part 2-5: Particular requirements for circular saws and circular knives
ISO 3857-3 Compressors, pneumatic tools and machines — Vocabulary — Part 3: Pneumatic tools and machines
ISO 5391 Pneumatic tools and machines — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні положення, загальні принципи проектування. Частина 1. Основні терміни, методологія (На сьогодні чинний ДСТУ EN 292-1-2001)
EN 292-2:1991 Безпечність машин. Основні положення, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи і характеристики (На сьогодні чинний ДСТУ EN 292-2-2001)
EN 563 Безпечність машин. Температура поверхонь торкання. Ергономічні дані для визначан­ня граничних значень температури для гарячих поверхонь (На сьогодні чинний ДСТУ EN 563-2001)
EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія й основні положення (На сьогодні чинний ДСТУ EN 614-1-2001)
EN 1070 Безпечність машин. Термінологія
EN 12096 Механічні вібрації. Визначання і перевіряння величини утворюваних вібрацій
EN ISO 4871 Акустика. Визначання і перевіряння величини шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)
рг EN ISO 15744:1999 Правила вимірювання шуму. Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Експертний метод (клас точності 2) (ISO/DIS 15744:1999)
EN 28662-1 Ручні портативні механізовані інструменти. Вимірювання вібрацій на рукоятці. Частина 1. Загальні положення (EN 28662-1:1992) (На сьогодні чинний ДСТУ EN 28662-1-2001)
EN ISO 8662-12 Ручні портативні механізовані інструменти. Вимірювання вібрацій на рукоятці. Частина 12. Пилки і напилки зворотно-поступальної дії і пилки коливної або обертальної дії (ISO 8662-12:1997)
EN 50144-2-5 Безпечність ручних електрифікованих інструментів. Частина 2-5. Особливі вимоги до циркулярних пилок і циркулярних ножів
ISO 3857-3 Компресори, пневматичні інструменти і машини. Словник. Частина 3. Пневма­тичні інструменти і машини
ISO 5391 Пневматичні інструменти і машини. Словник.
 

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (14.03.2022)
Переглядів: 69 | Теги: Download, завантажити безкоштовно, 792-12:2003, DSTU EN 792-12:2003, ДСТУ EN 792-12-2003, ДСТУ EN | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar