MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ IEC 60079-2:2009
ДСТУ IEC 60079-2:2009

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА

Частина 2. Електрообладнання. Вид вибухозахисту: оболонка під підвищеним тиском «р»​​​​​​​

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ

Часть 2. Электрооборудование. Вид взрывозащиты: оболочка под повышенным давлением «р»

ІЕС 60079-2:2007
EXPLOSIVE ATMOSPHERES

Part 2. Equipment protection by pressurized enclosure «р»
Загрузити ДСТУ IEC 60079-2:2009​​​​​​​


 

ВСТУП

Цей стандарт установлює вимоги до розробляння, конструювання, випробовування і марку­вання електрообладнання для використання у вибухонебезпечних середовищах, у яких:

a) захисний газ під тиском, що підтримується вище за навколишній атмосферний, використо­вують для запобігання утворенню вибухонебезпечного газового середовища всередині оболонки, що не містить внутрішнього джерела витоку горючого газу або пари, або

b) захисний газ подається в кількості, достатній для підтримування концентрації суміші, що утворюється навколо електричних компонентів, суміші поза межами вибуховості згідно з особли­вими умовами експлуатації. Цей метод застосовують для забезпечення захисту від утворення ви­бухонебезпечної газової суміші в оболонці, що містить один або декілька внутрішніх джерел витоку.

Цей стандарт містить вимоги до апаратури і пов'язаного з нею електрообладнання, зокрема вхідних і вихідних трубопроводів, а також до допоміжної контрольної апаратури, що необхідна для забезпечення, створення, підтримування та (або) розбавлення підвищеного тиску.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює спеціальні вимоги до конструкції і випробовувань електрообладнання з оболонками виду вибухозахисту під підвищеним тиском «р», призначеного для використання у вибухонебезпечних середовищах. Він встановлює вимоги до оболонок під підвищеним тиском, що містять джерела обмеженого витоку займистого газу, пари або рідини.

Цей стандарт доповнює і змінює вимоги ІЕС 60079-0.

Якщо вимоги цього стандарту не співпадають з вимогами ІЕС 60079-0, то вимоги цього стан­дарту є пріоритетними.

Цей стандарт не поширюється на:

— оболонки під підвищеним тиском, в яких вмонтована система може виділяти:

a) повітря із вмістом кисню вище за нормальний; або

b) кисень у поєднанні з інертним газом у пропорції понад 21 %.

—  приміщення під підвищеним тиском або приміщення аналізаторів згідно з ІЕС 60079-13 та ІЕС 60079-16.

Примітка 1. Завдяки коефіцієнту безпеки, що є частиною виду вибухозахисту, похибка вимірювального обладнання, яке проходить регулярне калібрування, вважається як така, що не робить значного небажаного впливу І це можна не враховувати під час проведення вимірювань, необхідних для підтвердження відповідності електрообладнання вимогам цього стандарту.

Примітка 2. Якщо споживач виступає в ролі виробника, відповідальністю споживача є забезпечення відповідності виробництва і випробовувань електрообладнання усіма відповідними положеннями цього стандарту.

Примітка 3. Види вибухозахисту «рх» і «ру» забезпечують рівнем вибухозахисту (РВЗ) Mb або Gb. Вид вибухозахисту "pz" забезпечує РВЗ Gc.

Національна примітка

Види вибухозахисту «рх» і «ру» забезпечують РВЗ 1. Вид вибухозахисту «pz» забезпечує РВЗ 2.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи. Для датованих посилань необ­хідно застосовувати тільки наведене видання. Для недатованих посилань необхідно застосовувати останнє видання документа, на який посилаються (разом зі змінами).

ІЕС 60034-5 Rotating electrical machines — Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) — Classification

IEC 60050(151) International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 151: Electrical and magnetic devices

IEC 60050(426) International Electrotechnical Vocabulary— Chapter 426: Electrical apparatus for explosive atmospheres

IEC 60079-0:2004 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 0: General requi­rements

IEC 60112 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60664-1:1992 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles, requirements and tests.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60034-5 Обертові електричні машини. Частина 5. Ступені захисту забезпечувані оболон­кою обертових електричних машин (IP-код). Класифікація

ІЕС 60050(151) Міжнародний електротехнічний словник. Частина 151. Електричні та магнітні пристрої

ІЕС 60050(426) Міжнародний електротехнічний словник. Частина 426. Електрообладнання для вибухонебезпечних середовищ

ІЕС 60079-0:2004 Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 0. Загальні вимоги

ІЕС 60112 Метод визначання порівняльних індексів трекінготривкості твердих ізоляційних матеріалів

ІЕС 60529 Ступінь захисту забезпечуваний оболонками (ІР-код)

ІЕС 60664-1:1992 Вибір ізоляції для електрообладнання низьковольтних систем. Частина 1. Принципи, вимоги та випробовування.

 

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (14.07.2022)
Переглядів: 54 | Теги: ДСТУ IEC, Download, DSTU IEC 60079-2:2009​, ДСТУ IEC 60079-2-2009​​​​​​​, 60079-2:2009​​​​, Завантажити безкоштовно​​​​​​​​​​​​ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar