MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ ІЕС 60055-2:2009
ДСТУ ІЕС 60055-2:2009

КАБЕЛІ З ПАПЕРОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ В МЕТАЛЕВІЙ ОБОЛОНЦІ З МІДНИМИ ЧИ АЛЮМІНІЄВИМИ

СТРУМОПРОВІДНИМИ ЖИЛАМИ, КРІМ ГАЗОНАПОВНЕНИХ ПІД ТИСКОМ І МАСЛОНАПОВНЕНИХ КАБЕЛІВ, НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ДО 18/30 кВ ВКЛЮЧНО

Частина 2. Загальні положення та вимоги до конструкції​​​​​​​

КАБЕЛИ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ

С МЕДНЫМИ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ТОКОПРОВОДЯЩИМИ ЖИЛАМИ, КРОМЕ ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ И МАСЛОНАПОЛНЕННЫХ КАБЕЛЕЙ, НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 18/30 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Часть 2. Общие положения и требования к конструкции

ІЕС 60055-2:1981
PAPER-INSULATED METAL-SHEATHED CABLES FOR RATED VOLTAGES UP TO 18/30 kV

(WITH COPPER OR ALUMINIUM CONDUCTORS AND EXCLUDING GAS-PRESSURE AND OIL-FILLED CABLES)

Part 2. General and construction requirements
Загрузити ДСТУ ІЕС 60055-2:2009
 

 

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
​​​​​​​

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги та вимоги до конструкції кабелів із просоченою паперовою ізоляцією в металевій оболонці з мідними або алюмінієвими струмопровідними жилами (крім газонаповнених під тиском і маслонаповнених кабелів) на номінальну напругу (U0/U) від 0,6/1 кВ до 18/30 кВ.

Цей стандарт не поширюється на підводні кабелі й кабелі спеціальної призначеності.

Примітка. Методи випробування і відповідні вимоги встановлено в ІЕС 60055-1.

1.2  Максимально допустимі значення робочої температури

Значення температури, наведені в таблиці нижче, застосовні до просочування в’язкою сумішшю або нестічною сумішшю й подано як рекомендовані (засновані на широко застосовуваних значеннях) для проведення випробовувань згідно з ІЕС 60055-1.

Якщо прийнято інші максимальні тривало допустимі значення робочої температури, значення температури випробування потрібно відповідно змінити.

Номінальна напруга кабелів U0/U, кВ

Найбільша напруга для обладнання Um, кВ

Максимальна тривало допустима температура на жилах кабелів, °С

з радіальнім полем

з поясною ізоляцією

0,6/1

1,2

80

80

1,8/3 і 3/3

3,6

80

80

3,6/6 і 6/6

7,2

80

80

6/10 і 8,7/10

12

70

65

8,7/15

17,5

70

12/20

24

65

18/30

36

65*

*Тільки для кабелів з паперовою ізоляцією, просоченою нестічною сумішшю. Температуру кабелів, просочених в'язкою сумішшю, не визначено.

Примітка 1. Значення температури, наведені у цій таблиці, застосовні тільки для кабелів, прокладених переважно гори­зонтально (за умови, що просочувальна суміш не стікає). Струмові навантаження у встановленому тривалому режимі роботи, які виникають за цих значень температури, наведено в додатку C для довідки.

Примітка 2. Якщо кабелі, прокладені в ґрунті, використовують постійно (коефіцієнт навантаження 100 %) за максимальної тривало допустимої температурі на жилі, наведеної в таблиці вище, то початковий питомий тепловий опір ґрунту, що оточує кабель, з часом може збільшитися внаслідок його висихання. У цьому разі температура жили може значно перевищити максимально допустиме значення. Якщо такі умови можливо передбачити, то під час експлуатування треба вжити відповідних заходів.

1.3  Максимальну допустиму температуру на жилах під час коротких замикань ще не визначено.


2  ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
 

У цьому стандарті вжито наведені нижче терміни та визначення позначених ними понять.

2.1  номінальна напруга (rated voltages)

U0 — номінальна напруга промислової частоти між жилою та екраном або металевою оболонкою, на яку розраховано кабель;

U — номінальна напруга промислової частоти між фазними жилами, на яку розраховано кабель

2.2  найвища напруга для електроустатковання; Um (highest voltages for equipment; Um)

Найвищі напруги для електроустатковання Um наведено в таблиці до 1.2. Усі значення, за винятком 1,2 кВ, наведено в стандартах таких серій:

—  ІЕС 60038 ІЕС standard voltages (Стандартні напруги згідно з ІЕС) (таблиця 3);

—  ІЕС 60071-1 Insulation co-ordination — Part 1: Terms, definitions, principles and rules (Узгодженість ізоляції. Частина 1. Терміни, визначення понять, принципи і правила) (таблиця 1)

2.3  тривалість замикання на землю (earth fault duration)

Категорія А: до цієї категорії належать мережі, у яких замикання на землю відбувається короткочасно протягом не більше ніж 1 хв.

Категорія В: до цієї категорії належать мережі, які за умов пробою продовжують працювати протягом порівняно короткого часу з однією заземленою фазою. Відповідно до ІЕС 60183:1984 Guide to the selection of high-voltage cables (Настанови щодо вибирання високовольтних кабелів) цей період не повинен перевищувати 1 год. У цьому стандарті для кабелів дозволено триваліший період, але не більше ніж 8 год для кожного окремого замикання. Загальна тривалість замикань на землю за один рік не повинна перевищувати 125 год.

Категорія С: усі системи, що не належать до категорій А і В.

У таблиці 22 наведено рекомендації щодо вибирання кабелю для конкретних конструкцій

2.4  орієнтовне значення (approximate value)

Значення, яке не нормують і не перевіряють; його застосовують, наприклад, під час розраховування інших розмірних параметрів

2.5  розрахункові діаметри (fictitious diameters)

Значення, наведені в додатку А, які дають змогу визначити товщину різних покривів кабелю

2.6  правила округлення (rounding rules)

Для усіх розмірів, результатів вимірювань і обчислень застосовують правила округлення, наведені в додатку В.

 

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (15.06.2022)
Переглядів: 59 | Теги: DSTU ІЕС 60055-2:2009​​​​​​​​​​​​​​, ДСТУ ІЕС, ДСТУ ІЕС 60055-2-2009​​​​​, 60055-2:2009​, Download, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar