MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ ІЕС 60079-6:2009
ДСТУ ІЕС 60079-6:2009

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ СЕРЕДОВИЩА

Частина 6. Електрообладнання Вид вибухозахисту: масляне заповнення «о»​​​​​​​
ІЕС 60079-6:2007
EXPLOSIVE ATMOSPHERES

Part 6. Equipment protection by oil immersion «о»
 

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ

Часть 6. Электрооборудование Вид взрывозащиты: заполенние маслом «о»
Загрузити ДСТУ ІЕС 60079-6:2009​​​​​​​

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до розроблення, конструювання, випробовування і маркування електрообладнання або його частин, а також Ex-компонентів із видом вибухозахисту оливове заповнення «о», призначених для використання у вибухонебезпечних газових середовищах.

Примітка. Вид вибухозахисту оливове заповнення «о» забезпечує рівень вибухозахисту (РВЗ) Gb.

Національна примітка

Вид вибухозахисту оливове заповнення «о» забезпечує рівень вибухозахисту (РВЗ) 1.

Цей стандарт доповнює та змінює вимоги ІЕС 60079-0. Якщо вимоги цього стандарту не співпа­дають з ІЕС 60079-0, то вимоги цього стандарту є пріоритетними.

Цей стандарт поширюється на електрообладнання та його частини, а також на Ex-компоненти, які без оливового заповнення не здатні до загоряння за нормального режиму роботи відповідно до вимог, наведениху ІЕС 60079-15 або ІЕС 60079-11.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватись останнім виданням відповідної публікації.

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ІЕС 60079-0 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 0: General requirements

IEC 60079-7 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 7: Increased safety «е»

ІЕС 60079-11 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 11: Intrinsic safety «і»

IEC 60079-15 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 15: Construction test and marking of type of protection «п» electrical apparatus

IEC 60156 Insulating liquids — Determination of the breakdown voltage at power frequency — Test method

IEC 60247 Insulating liquids — Measurement of relative permittivity, dielectric dissipation factor (tan 8) and d.c. resestivity

IEC 60296 Fluids for electrotechnical applications — Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) Amendment 1 (1999)

IEC 60588-2 Askarels for transformers and capacitors — Part 2: Test methods

IEC 60836 Specifications for unused silicone insulating liquids for electrotechnical purposes

ISO 2719 Determination of flash point — Pensky-Martens closed cup method

ISO 3016 Petroleum oils — Determination of pour point

ISO 3104 Petroleum products — Transparent and opaque liquids — Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60079-0 Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 0. Загальні вимоги

ІЕС 60079-7 Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 7. Підвище­на безпека «е»

ІЕС 60079-11 Електрообладнання для вибухонебезпечних середовищ. Частина 11. Іскробезпечність «і» І
ЕС 60079-15 Електрообладнання для вибухонебезпечних газових середовищ. Частина 15. Тип за­хисту «п»

ІЕС 60156 Ізоляційні рідини. Визначання напруги пробою промислової частоти. Метод випробо­вувань

ІЕС 60247 Ізоляційні рідини. Вимірювання відносної діелектричної проникності, тангенса кута діелектричних втрат та опору до постійного струму

ІЕС 60296 Рідини для застосування в електротехніці. Мінеральні ізоляційні оливи, що ще не були у використанні, для трансформаторів і комутаційних апаратів

ІЕС 60529 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (IP-код). Зміна 1 (1999)

ІЕС 60588-2 Аскарелі для трансформаторів і конденсаторів. Частина 2. Методи випробовувань
ІЕС 60836 Специфікація ізоляційних силіконових рідин, що ще не були у використанні, для електро­технічних цілей

ISO 2719 Визначання точки запалювання. Метод закритого тигля Пенскі-Мартенса
ISO 3016 Оливи з нафтопродуктів. Визначання температури втрати текучості
ISO 3104 Нафтопродукти. Прозорі та непрозорі рідини. Визначання кінематичної в’язкості й роз­раховування динамічної в’язкості.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (19.07.2022)
Переглядів: 69 | Теги: 60079-6:2009​​​​​​​, Download, завантажити безкоштовно ДСТУ, DSTU ІЕС 60079-6:2009​​​​​​​, ДСТУ ІЕС, ДСТУ ІЕС 60079-6-2009​​​​​​​ | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar