MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ ІEС 60745-1:2010
ДСТУ ІEС 60745-1:2010

ІНСТРУМЕНТ РУЧНИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ

БЕЗПЕКА

Частина 1. Загальні вимоги
ІЕС 60745-1:2006​​​​​​​

HAND-HELD MOTOR-OPERATED ELECTRIC TOOLS

SAFETY

Part 1. General requirements
ИНСТРУМЕНТ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Часть 1. Общие требования
Загрузити ДСТУ ІEС 60745-1:2010

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги щодо безпеки ручного електромеханічного інструменту з приводом від двигуна чи магнітним приводом, номінальна напруга якого не перевищує 250 В для однофазного інструменту змінного чи постійного струму та 440 В – для трифазного інструменту змінного струму.

Цей стандарт стосується загальних небезпек, притаманних ручному інструменту, як чиннику ризику для людини під час користування інструментом за нормальних умов експлуатації та ймовірних випадків неправильного застосування інструмента.

Під дію цього стандарту підпадають інструменти з електричним нагрівальним елементом. Також вони мають задовольняти відповідні вимоги ІЕС 60335.

Вимоги до двигунів, не ізольованих від мережі живлення та споряджених основною ізоляцією, яка не відповідає номінальній напрузі інструмента, наведено в додатку В.

Вимоги до акумуляторного інструменту з приводом від двигуна чи магнітним приводом й акумуляторних батарей подібного інструменту наведено в додатку К. Вимоги до подібного інструменту, який працює та/або заряджується безпосередньо від мережі живлення або неізольованого джерела струму, наведено в додатку L.

Ручний електроінструмент, далі зазначений як «інструмент», що може бути встановленим на опорі чи робочому стенді з метою використання як стаціонарний інструмент без видозмінювання власне інструменту, підпадає під дію цього стандарту. Вимоги до таких опор чи робочих стендів наведено в додатку М.

Цей стандарт не поширюється на:

— Ручний інструмент, який за призначеністю експлуатують у вибухонебезпечному середовищі (пил, пара чи газ);

— Ручний інструмент для готування й обробляння харчових продуктів;

— Ручний інструмент для медичного застосування (ІЕС 60601);

— Ручний нагрівальний інструмент, що належить до сфери дії ІЕС 60335-2-45.

Стосовно ручного інструменту, призначеного для використання в автомобілях чи на борту судноплавного чи повітряного транспорту, не виключено потреби дотримання додаткових вимог.

Стосовно ручного інструменту, призначеного для використання у тропічному кліматі, не виключено дотримання спеціальних вимог.

Примітка. Треба зауважити, що в багатьох країнах додаткові вимоги визначають національні органи з питань охорони здоров’я, контролю охорони праці, охорони водного середовища тощо.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Виконання цього документа передбачає як належне дотримання цих нормативних документів. Щодо датованих посилань чинним вважають лише зазначену редакцію. Щодо недатованих посилань чинною вважають останню версію джерела посилання, з доповненнями та змінами включно.

ІЕС 60061-DB:2005 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety

IEC 60065:2001 Audio, video and similar electronic apparatus – Safety requirements

IEC 60068-2-75:1997 Environmental testing – Part 2: Tests – Test Eh: Hammer tests

IEC 60085 Electrical insulation – Thermal classification

IEC 60112:2003 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials

IEC 60127-3 Miniature fuses – Part 3: Sub-miniature fuse-links

IEC 60227 (all parts) Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltage up to and including 450/750 V

IEC 60245 (all parts) Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V

IEC 60309 (all parts) Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes

IEC 60320 (all parts) Appliance couplers for household and similar general purposes

IEC 60335-1:2001 Safety of household and similar electrical appliances – Part 1: General requirements. Amendment 1 (2004)

IEC 60348-14 Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 14: Sectional specification: Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connection to the supply mains

IEC 60417-DB3):2002 Graphical symbols for use on equipment IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). Amendment 1 (1999)

IEC 60695-2-11 Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods – Glow- wire flammability test method for end-products

IEC 60695-11-5:2004 Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test method – Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance

IEC 60695-11-10 Fire hazard testing – Part 11-10: Test flames – 50 W horizontal and vertical flame test methods

IEC 60730-1:1999 Automatic electrical controls for household and similar use – Part 1: General requirements. Amendment 1 (2003)

IEC 60760 Flat, quick connect terminations

IEC 60825-1 Safety of laser products – Part 1: equipment classification, requirements and user’s guide

IEC 60884 (all parts) Plugs and socket-outlets for household and similar purposes

IEC 60998-2-1 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 2-1: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screw-type clamping units

IEC 60998-2-2 Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 2-2: Particular requirements for connecting devices as separate entities with screwless-type clamping units

IEC 60999-1:1999 Connecting devices – Electrical copper conductors – Safety requirements for screw-type and screwless-type clamping units – Part 1: General requirements and particular requirements for clamping units for conductors from 0,2 mm² up to 35 mm² (included)

ІЕС 61058-1:2000 (Amendment 1 (2001)) Switches for appliances – Part 1: General requirements

IEC 61540:1997 (Amendment 1 (1998)) Electrical accessories – Portable residual current devices without integral overcurrent protection for household and similar use (PRCDs)

IEC 61558-1 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products – Part 1: General requirements and tests

ISO 1463 Metallic and oxide coatings – Measurement of coating thickness – Microscopical method ISO 2178 Non-magnetic coatings on magnetic substrates – Measurement of coating thickness – Magnetic method

ISO 3864-2 Graphycal symbols – Safety colours and safety signs – Part 2: Design principles for product safety labels

ISO 7010 Graphycal symbols – Safety colours and safety signs – Safety signs used in workplaces and public areas

ISO 9772 Cellular plastics – Determination of horizontal burning characteristics of small specimens subjected to a small flame.
 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60061-1 DB:2005 Цоколі й патрони лампові разом із калібрами для перевіряння їхньої взаємозамінності та безпеки

ІЕС 60065:2001 Аудіо-, відео- та аналогічна електронна апаратура. Вимоги щодо безпеки

ІЕС 60068-2-75:1997 Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування Eh. Випробування на удар

ІЕС 60085 Електрична ізоляція й класифікація за нагрівостійкістю

ІЕС 60112:2003 Метод визначання порівняльного показника стійкості до трекінгу твердих електроізоляційних матеріалів у вологому середовищі

IЕС 60127-3 Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 3. Субмініатюрні плавкі вставки

ІЕС 60227 (усі частини) Кабелі з полівінілхлоридною ізоляцією на номінальні напруги до 450/750 В включно

ІЕС 60245 (усі частини) Кабелі з гумовою ізоляцією. Номінальні напруги до 450/750 В включно

ІЕС 60309 (усі частини) Вилки, розетки та з’єднувачі для промислового застосування

ІЕС 60320 (усі частини) З’єднувачі електроприладів побутової й аналогічної загальної призначеності

ІЕС 60335-1:2001 Безпека електричних приладів побутових й аналогічних. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60348-14 Конденсатори постійної ємності для застосування в електронному устаткованні. Частина 14. Групові технічні вимоги. Конденсатори постійної ємності для притлумлювачів електромагнітних завад і приєднання до мереж живлення

IEC 60417-DB:2002 Познаки умовні графічні для нанесення на устатковання

ІЕС 60529:1989 Ступені захисту, забезпечувані оболонками (ІР-код)

ІЕС 60695-2-11 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 2-11. Методи випробовування з використовуванням розжареного/гарячого дроту. Метод випробовування розжареним дротом на займистість кінцевих виробів

ІЕС 60695-11-5:2004 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-5. Випробовувальне полум’я. Метод випробовування голчастим полум’ям. Апаратура, перевіряння на відповідність розташування та настанови

ІЕС 60695-11-10 Випробування на пожежну небезпеку. Частина 11-10. Випробовувальне полум’я. Методи випробовування в горизонтальному та вертикальному полум’ї потужністю 50 Вт

ІЕС 60730-1:1999 Регулятори автоматичні електричні побутової й аналогічної призначеності. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 60760 Пласкі виводи для швидкого з’єднання

ІЕС 60825-1 Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація устатковання, вимоги та настанова користувачам

ІЕС 60884 (усі частини) Вилки та розетки побутової й аналогічної призначеності

ІЕС 60998-2-1 З’єднувальні пристрої для низьковольтних кіл побутової та подібної признченості. Частина 2-1. Окремі вимоги до з’єднувальних пристроїв як самостійних виробів із ґвинтовими затискачами

ІЕС 60998-2-2 З’єднувальні пристрої для низьковольтних кіл побутової та подібної призначеності. Частина 2-2. Окремі вимоги до з’єднувальних пристроїв як самостійних виробів із неґвинтовими затискачами

ІЕС 60999-1:1999 Пристрої з’єднувальні. Електричні мідні провідники. Вимоги щодо безпеки затискних вузлів ґвинтового та неґвинтового типів. Частина 1. Загальні вимоги й окремі вимоги до затискальних елементів для провідників площею поперечного перерізу від 0,5 мм² до 35 мм² включно

ІЕС 61058-1:2000 Вимикачі для електроприладів. Частина 1. Загальні вимоги

ІЕС 61540:1997 Електричне приладдя. Портативні прилади залишкового струму без убудованого захисту від надструму для побутового та подібного застосування (PRCDs)

ІЕС 61558-1 Безпечність силових трансформаторів, силових блоків живлення й аналогічного устатковання. Частина 1. Загальні вимоги та випробування

ISO 1463 Металеві та оксидні покриви. Вимірювання товщини покриву. Мікроскопічний метод

ISO 2178 Немагнітні покриви на магнітних основах. Вимірювання товщини покриву. Магнітний метод

ISO 3864-2 Графічні символи. Кольори безпеки та знаки безпеки. Частина 2. Принципи розроблення етикеток безпеки для виробів

ISO 7010 Графічні символи. Кольори безпеки та знаки безпеки. Знаки безпеки, які застосовують на робочих місцях та місцях загального користування

ISO 9772 Поруваті пластмаси. Визначення характеристик горіння горизонтально розташованих невеликих зразків, які піддають дії невеликого полум’я.

 

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (27.09.2022)
Переглядів: 32 | Теги: DSTU ІEС 60745-1:201​​​​​​​0, Download, ДСТУ ІEС, 60745-1:201​​​​​​​0, ДСТУ ІEС 60745-1-201​​​​​​​0, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar