MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ ІЕС 60794-1-1-2002
ДСТУ ІЕС 60794-1-1-2002

КАБЕЛІ ОПТИЧНІ

Частина 1-1. Загальні технічні умови
Основні положення
ІЕС 60794-1-1:2000
OPTICAL FIBER CABLES
Part 1-1. Generic specification
General
КАБЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ
Часть 1-1. Общие технические условия
Основные положения

Загрузити ДСТУ ІЕС 60794-1-1-2002


СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ
Цей стандарт поширюється на оптичні кабелі, які застосовують разом з обладнанням зв’язку та пристроями, що використовують аналогічне обладнання, та на кабелі, які складаються як з оптич­них волокон, так і з електричних провідників.
Призначення стандарту — установити єдині загальні вимоги до геометричних параметрів, пере­давальних і механічних характеристик, властивостей матеріалу, кліматичних властивостей, старіння матеріалу (під час витримування у відповідних умовах довкілля) оптичних кабелів (далі — ОК), а також, вимог до електричних характеристик кабелів, де це можливо.
Додаток А є настановою щодо кабелів з технічними характеристиками з наведеного ряду цього стандарту, які стосуються коротких ліній зв’язку.
Додаток В є настановою для користувачів цього стандарту щодо закупівлі та постачання ОК відповідно до вибраних технічних характеристик.
Додаток С є настановою щодо прокладання ОК.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стан­дарті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стан­дарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів, наведених нижче. У разі недатованих посилань радять звертатися до найновіших видань норма­тивних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.
ІЕС 60189-1:1986 Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath — Part 1: General test and measuring methods
IEC 60331:1970 Fire-resisting characteristics of electric cables
IEC 60332-1:1993 Tests on electric cables under fire conditions — Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable
IEC 60332-3:1992 Tests on electric cables under fire conditions — Part 3: Tests on bunched wires or cables
IEC 60754-1:1994 Test on gases evolved during combustion of materials from cables — Part 1: Determination of the amount of halogen acid gas
ІЕС 60754-2:1991 Test on gases evolved during combustion of electric cables — Part 2: Deter­mination of degree of acidity of gases evolved during the combustion of materials taken from electric cables by measuring pH and conductivity
IEC 60793-1-1:1995 Optical fibres — Part 1: Generic specification — Section 1: General IEC 60793-1-2:1995 Optical fibres — Part 1: Generic specification — Section 2: Measuring methods for dimensions
IEC 60793-1-3:1995 Optical fibres — Part 1: Generic specification — Section 3: Measuring methods for mechanical characteristics
IEC 60793-1-4:1995 Optical fibres — Part 1: Generic specification — Section 4: Measuring methods for transmission and optical characteristics
IEC 60793-1-5:1995 Optical fibres — Part 1: Generic specification — Section 5: Measuring methods for environmental characteristics
IEC 60793-2:1992 Optical fibres — Part 2: Product specifications
IEC 60811-1-1:1993 Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cab­les — Part 1: Methods for general application — Section 1: Measurement of thickness and overall dimensions — Tests for determining the mechanical properties
IEC 60874-1:1993 Connectors for optical fibres and cables — Part 1: Generic specification IEC 60885-1:1987 Electrical test methods for electric cables — Part 1: Electrical tests for cables, cords and wires for voltages up to and including 450/750V
IEC 61034-1:1997 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions — Part 1: Test apparatus
IEC 61034-2:1997 Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions — Part 2: Test procedure and requirements
IEC 61300-2-1:1995 Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement procedures — Part 2-1: Tests — Vibration (sinusoidal)
IEC 61300-2-2:1995 Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement procedures — Part 2-2: Tests — Mating durability
IEC 61300-2-4:1995 Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement procedures — Part 2-4: Tests — Fibre/cable retension
IEC 61300-2-5:1995 Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement procedures — Part 2-5: Tests — Torsion/twist
IEC 61300-2-6:1995 Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement procedures — Part 2-6: Tests — Tensile strength of coupling mechanism
IEC 61300-2-12:1995 Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement procedures — Part 2-12: Tests — Impact
IEC 61300-3-1:1995 Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement procedures — Part 3-1: Examinations and measurements — Visual examination
IEC 61300-3-11:1995 Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement procedures — Part 3-11: Examinations and measurements — Engagement and separation forces
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
IEC 60189-1:1986 Низькочастотні кабелі та проводи з ПВХ-ізоляцією і ПВХ-оболонкою. Частина 1. Загальні методи випробування та вимірювання
ІЕС 60331:1970 Характеристики вогнетривких електричних кабелів
ІЕС 60332-1:1993 Випробування електричних кабелів на вогнетривкість. Частина 1. Випро­бування одиничного вертикально прокладеного ізольованого провода чи кабелю
ІЕС 60332-3:1992 Випробування електричних кабелів на вогнетривкість. Частина 3. Випро­бування проводів чи кабелів, прокладених пучком
ІЕС 60754-1:1994 Випробування щодо газів, які виділяються під час горіння матеріалів, з яких виготовлено кабелі. Частина 1. Визначення кількості газів галогенних кислот
ІЕС 60754-2:1991 Випробування щодо газів, які виділяються під час горіння електричних кабелів. Частина 2. Визначення ступеня кислотності газів, які виділяються під час горіння мате­ріалів, з яких виготовлено електричні кабелі, за допомогою вимірювання pH та провідності
ІЕС 60793-1-1:1995 Оптичні волокна. Частина 1. Загальні технічні умови. Секція 1. Основні положення
ІЕС 60793-1-2:1995 Оптичні волокна. Частина 1. Загальні технічні умови. Секція 2. Методи вимірювання геометричних параметрів
ІЕС 60793-1-3:1995 Оптичні волокна. Частина 1. Загальні технічні умови. Секція 3. Методи вимірювання механічних характеристик
ІЕС 60793-1-4:1995 Оптичні волокна. Частина 1. Загальні технічні умови. Секція 4. Методи вимірювання передавальних та оптичних характеристик
ІЕС 60793-1-5:1995 Оптичні волокна. Частина 1. Загальні технічні умови. Секція 5. Методи вимірювання характеристик під впливом чинників довкілля
ІЕС 60793-2:1992 Оптичні волокна. Частина 2. Технічні умови на виріб
ІЕС 60811-1-1:1993 Загальні методи випробування ізоляційних матеріалів та оболонок елект­ричних кабелів. Частина 1. Методи загального застосування. Розділ 1. Вимірювання товщини та габаритних розмірів. Випробування на визначення механічних властивостей
ІЕС 60874-1:1993 З’єднувачі для оптичних волокон і кабелів. Частина 1. Загальні технічні умови
ІЕС 60885-1:1987 Електричні методи випробування для електричних кабелів. Частина 1. Електричні випробування кабелів, шнурів та проводів для напруг не більших від 450/750 В
ІЕС 61034-1:1997 Вимірювання густини диму від кабелів, які горять у певних умовах. Части­на 1. Випробувальне обладнання
ІЕС 61034-2:1997 Вимірювання густини диму від кабелів, які горять у певних умовах. Части­на 2. Методи випробування та вимоги
ІЕС 61300-2-1:1995 Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні елементи. Основні методи випробування та вимірювання. Частина 2-1. Випробування. Вібрація (синусоїдна)
ІЕС 61300-2-2:1995 Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні елементи. Основні методи випробування та вимірювання. Частина 2-2. Випробування. Визначення довговічності
ІЕС 61300-2-4:1995 Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні елементи. Основні методи випробування та вимірювання. Частина 2-4. Випробування. Стійкість волокна/кабелю до натягування
ІЕС 61300-2-5:1995 Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні елементи. Основні методи випробування та вимірювання. Частина 2-5. Випробування. Стійкість до кручення/закру­чування
ІЕС 61300-2-6:1995 Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні елементи. Основні методи випробування та вимірювання. Частина 2-6. Випробування. Стійкість до розтягування механізму з’єднання
ІЕС 61300-2-12:1995 Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні елементи. Основні методи випробування та вимірювання. Частина 2-12. Випробування. Стійкість до удару
ІЕС 61300-3-1:1995 Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні елементи. Основні методи випробування та вимірювання. Частина 3-1. Огляд та вимірювання. Візуальний огляд
ІЕС 61300-3-11:1995 Волоконно-оптичні з’єднувальні пристрої та пасивні елементи. Основні методи випробування та вимірювання. Частина 3-11. Огляд та вимірювання. Стійкість до зусиль зачеплення та відривання
2.2 Посилання в цьому стандарті на технічні умови (далі — ТУ) щодо конкретних характерис­тик та параметрів кабелів призначено для того, щоб визначити прийнятні інші стандарти цього ряду, відповідні групи ТУ, що включені до них, та ТУ на конкретний кабель. Додаток А цього стандарту містить такі вимоги щодо кабелів для коротких ліній зв’язку.
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (06.10.2022)
Переглядів: 54 | Теги: Download, DSTU ІЕС 60794-1-1-2002, 60794-1-1-2002, ДСТУ ІЕС 60794-1-1:2002, ДСТУ ІЕС, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar