MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ ІЕС/ТS 61850-2:2013
ДСТУ ІЕС/ТS 61850-2:2013

КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ НА ПІДСТАНЦІЯХ

Частина 2. Словник термінів
КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ НА ПОДСТАНЦИЯХ
Часть 2. Словарь терминов

ІЕС/ТS 61850-2:2003
COMMUNICATION NETWORKS AND SYSTEMS IN SUBSTATIONS
Part 2. Glossary

Загрузити ДСТУ ІЕС/ТS 61850-2:2013
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт поширюється на системи автоматизації підстанцій (САП) і визначає зв’язок між інтелектуальними електронними приладами (ІЕП) на підстанції та відповідні вимоги до систем.
Цей стандарт містить словник термінів спеціальної термінології й визначень понять, які використовують у контексті систем автоматизації підстанцій у різних частинах стандарту.
2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Для всіх стандартів серії ІЕС 61850 використовують наведені нижче терміни та визначення позначених ними понять:
2.1 абстрактний інтерфейс комунікаційного сервісу; ACSI
Віртуальний інтерфейс до ІЕП, що забезпе­чує абстрактні інформаційні методи моделю­вання для логічних приладів, логічних вузлів, даних та атрибутів даних і комунікаційних сервісів, таких, як під’єднання, регульований доступ, передавання даних без запиту, серві­си керування обладнанням та передаванням файлів, і не залежить від застосовуваного реального комунікаційного стеку або профілів
[ІЕС 61850-1]
en abstract communication service interface
2.2 точка доступу
Комунікаційна точка доступу до ІЕП. Це може бути послідовний порт, з’єднання Ethernet, або адреса клієнта або сервера, що зале­жить від застосовуваного стеку. Кожну точку доступу ІЕП до комунікаційної шини визначе­но однозначно. Кожний сервер має лише одну логічну точку доступу
[ІЕС 61850-6]
en access point
2.3 прикладний рівень
Сьомий рівень в еталонній моделі ОSI для взаємодії відкритих систем, що містить інтер­фейс між оточенням ОSI та ІЕП або програ­мою користувача
[ISО/ІЕС 7498-1]
en application layer
2.4 асоціація
Транспортний шлях, встановлений між клієн­том та сервером для обміну повідомленнями
[ІЕС 61850-7-1]
en association
 
2.5 атрибут
Поіменований елемент даних та елемент особливого типу
[ІЕС 61850-8-1]
en attribute
 
2.6 комірка
Підстанція складається з тісно пов'язаних компонентів, що мають певну спільну функційність. Прикладом може бути вимикач між вхідною або вихідною лінією та шиною, шиноз’єднувальний вимикач із супутніми роз’єд­нувачами і уземлювальними роз’єднувачами, трансформатор із перемикачем між двома шинами двох різних рівнів напруги. Поняття комірки може бути застосовано до схем з’єд­нання «півтора вимикача на під’єднання» і кільцевої схеми з’єднання шин за допомо­гою згруповування цих вимикачів первинно­го кола і їх допоміжного обладнання у вірту­альну комірку. Ці комірки містять підмножину елементів енергосистеми, що потребують захисту, таких як трансформатор або кінце­ва лінія, і керування їхнім розподільчим при­строєм має певні спільні обмеження, такі як взаємне блокування або чітко визначені ко­мутаційні цикли. Ідентифікування таких ком­понентів дуже важливе для цілей технічного обслуговування (які частини має бути від’єд­нано одночасно з мінімальним впливом на іншу частину підстанції), або для планів роз­ширювання (яке обладнання треба долучи­ти під час під’єднання нової лінії). Такі ком­поненти називають «комірками» і можуть ке­руватися приладами, що узагальнено називають «контролер комірки» і мати системи захисту — «захист комірки».
Поняття комірки не є широковживаним у сві­ті. Рівень комірки — це додатковий рівень ке­рування, що нижчий за рівень станції загалом
[ІЕС 61850-1]
en bау
 
2.7 функції рівня комірки
Функції, що в основному використовують дані однієї комірки та які, головним чином, вико­нуються на первинному обладнанні цієї ко­мірки. Такі функції зв’язуються через логічний інтерфейс 3 на рівні самої комірки і за допо­могою логічних інтерфейсів 4 та 5 із рівнем процесу, тобто з будь-яким видом віддалених приладів введення/виведення або інтелекту­альними давачами і приводами.
Приклади. Лінія або трансформатор, захист, керування та блокування
Повідомлення в комунікаційній мережі, що його може зчитати або виконати будь-який ІЕП, за потреби. Мовленнєве передавання має зазвичай містити адресу відправника та мережеву адресу приймача.
[ІЕС 61850-5]
en bay level functions
2.8 мовленнєве передавання
Приклад. Синхронізація часу
[ІЕС 61850-7-2]
en broadcast
2.9 шина
З’єднання комунікаційної системи між ІЕП за допомогою засобів зв’язку
[ІЕС 61850-1]
en bus
       
    en connection
       
     
 
       
       
     
 
     
 
      t
 
       
       
     
 
       
       
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (25.05.2022)
Переглядів: 82 | Теги: ДСТУ ІЕС/ТS, Download, завантажити безкоштовно, ДСТУ ІЕС/ТS 61850-2-2013, DSTU ІЕС/ТS 61850-2:2013, 61850-2:2013 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar