MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ OIML D 13:2007
ДСТУ OIML D 13:2007

МЕТРОЛОГІЯ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З УКЛАДАННЯ ДВОСТОРОННІХ АБО БАГАТОСТОРОННІХ УГОД ЩОДО ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ, ПОВІРКИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
МЕТРОЛОГИЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДВУСТОРОННИХ ИЛИ МНОГОСТОРОННИХ СОГЛАШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ, УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА, ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
OIML D 13:1986
METROLOGY
GUIDELINES FOR Bl- OR MULTILATERAL ARRANGEMENTS ON THE RECOGNITION OF TESTS RESULTS — PATTERN APPROVALS VERIFICATIONS
Загрузити ДСТУ OIML D 13:2007

 

0 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт призначений для застосування під час укладання двосторонніх і багатосторонніх угод з країнами, які бажають укласти такі угоди щодо визнання результатів випробувань, затвер­дження типу та/або повірок засобів вимірювальної техніки (далі — угоди).

1 ПРИНЦИПИ, КЛАСИФІКАЦІЯ

1.1 Участь

З огляду на кількість учасників, угода може бути

— двосторонньою або

— багатосторонньою.

Після приєднання нових сторін двостороння угода може стати багатосторонньою за згодою первісних сторін.

1.2 Взаємність

З погляду взаємності двостороння угода може бути

— взаємною чи

— односторонньою.

У разі багатосторонніх угод взаємність практично обов’язкова.

1.3 Рівень угоди

Угоду може бути укладено на кількох рівнях, а саме на таких:

— урядовий рівень, або

— рівень національних метрологічних служб.

1.4 Поширення угоди і ступінь обов’язковості

1.4.1 Угода може охоплювати визнання

— результатів випробовувань, і/або

— рішень щодо затвердження типу, і/або

— рішень щодо повірок, пов’язаних з

• одним зразком засобу вимірювальної техніки;

• типом засобів вимірювальної техніки (в основному призначених для вимірювання однієї величини);

• усіма засобами вимірювальної техніки, які підлягають законодавчому контролю.

Примітка. «Результати випробувань» означає ряд даних (зокрема числових значень), що їх отримують, коли зразок за­собу вимірювальної техніки чи тип піддають випробовуванням, щоб визначити метрологічні та/або технічні характеристики, а також перелік та ціль, методи та засоби випробовування тощо, відомі заздалегідь.

«Рішення щодо затвердження типу» означає рішення, відповідно до якого тип засобу вимірювальної техніки після про­ведення випробувань визнають відповідним усім вимогам, установленим для затвердження типу.

«Рішення щодо повірки» означає рішення, відповідно до якого засіб вимірювальної техніки, який повіряють після дослі­джень, визнають відповідним усім вимогам повірки.

1.4.2 Що стосується ступеня обов’язковості, прийнятого сторонами, угода може мати один із наведених нижче:

1.4.2.1 Обов’язковість визнання результатів випробувань: результати випробувань, проведе­них однією зі сторін, визнають інші сторони як основу їхніх власних рішень щодо затвердження типу чи визнання результатів повірок.

1.4.2.2 Обов’язковість визнання затвердження типу та/або повірок: рішення щодо затверджен­ня типу та/або повірок однієї зі сторін визнають інші сторони.

2 ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ

2.1 Угоди мають базуватися, наскільки можливо, на Міжнародних рекомендаціях МОЗМ, якщо вони існують, або їх може бути ретельно розроблено протягом прийнятного часу.

2.2 Міжнародні рекомендації, на яких мають базуватися угоди, за потреби, має бути допов­нено для полегшення дії цих угод.

Додаткові вимоги мають стосуватися зокрема

— точного визначення метрологічних і технічних характеристик;

— визначення відтворюваних методів випробування;

— визначення устатковання, необхідного для випробування;

— згармонізованого подання результатів випробування;

— можливості адаптування до технічного прогресу.

2.3 Якщо немає Міжнародних рекомендацій, які відповідають вимогам, зазначеним у підрозді­лі 2.2, то угоди можуть тимчасово базувати на відповідно визначених національних або міжнарод­них приписах.

У такому разі рекомендовано зв’язатися з BIML для розгляду можливості та своєчасності по­чатку розроблення відповідних Міжнародних рекомендацій МОЗМ.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (26.12.2021)
Переглядів: 98 | Теги: DSTU OIML D 13:2007, ДСТУ OIML D 13-2007, 13:2007, завантажити безкоштовно, Download, ДСТУ OIML D | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar