MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ OIML D 27:2008
ДСТУ OIML D 27:2008

МЕТРОЛОГІЯ

ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ПЕРВИННА ЗА НАЯВНОСТІ У ВИРОБНИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
МЕТРОЛОГИЯ
ПЕРВИЧНАЯ ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ НАЛИЧИИ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
OIML D 27:2001 
METROLOGY
INITIAL VERIFICATION OF MEASURING INSTRUMENTS UTILIZING THE MANUFACTURER’S QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Загрузити ДСТУ OIML D 27:2008
 
 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Вимоги цього стандарту є моделлю для національного відповідального органу, який розглядає розробляння, прийняття та запроваджування регламентів для первинної повірки засобів вимірюваль­ної техніки як частину свого національного державного метрологічного контролю із застосовуванням принципів системи управління якістю.
  2. Цей стандарт є настановою для національного відповідального органу, який надає дозвіл ви­робникам декларувати відповідність засобів вимірювальної техніки вимогам законодавчої метрології щодо первинної повірки або відразу після виробництва засобів, або після їх установлення чи перед їх використовуванням відповідно до правил законодавчої метрології'. У таких випадках національний відпо­відальний орган повинен мати можливість періодичного перезатверджування системи управління якістю виробника.
  3. Цей стандарт містить визначення понять і настанови для виробників, які вирішують запрова­дити програму управління якістю засобів вимірювальної техніки відповідно до вимог законодавчої ме­трології. Він містить критерії та методики для застосовування виробником, який прагне мати уповно­важування декларувати, що новий виготовлений засіб відповідає вимогам щодо первинної повірки відповідно до національних законів чи регламентів державного метрологічного контролю.
Примітка. Ці критерії та методики виробник може також використовувати для виробничого контролю виготовлюваних засобів, щоб забезпечувати впевненість у тому, що кожний виготовлюваний засіб задовольняє технічні вимоги, продемонстровані під час оцінювання типу, тобто у тому, що продукція відповідає типу.
Національний відповідальний орган може визнати вже наявну систему управління якістю ви­робника як таку, що придатна для декларування відповідності конкретних категорії або класу засобів вимірювальної техніки технічним вимогам, установленим регламентами. Основою системи управління якістю виробника, якщо це прийнятно та доречно, може частково бути ISO 9001.
  1. У цьому стандарті не розглянуто жодних вимог та випробовувань, необхідних, щоб задоволь­няти національні регламенти щодо безпеки користувачів засобів. За наявності таких регламентів ви­робник повинен вживати необхідні заходи, щоб дотримувати їх.
 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому стандарті використано такі терміни та визначення понять:
• Примітка 1. інші метрологічні терміни, важливі для тлумачення цього стандарту, можна знайти у VIM [1], VIML (2J (див. Бібліографію), ISO/IEC Guide 2 [3] та ISO 9000.2000 [6].
Примітка 2. Терміни, подані нижче грубим шрифтом у тексті визначень понять 2.8—2.15, визначено в ISO 9000:2000 [6J, хоча їхні повні перехресні посилання у цьому стандарті не наведено
  1. національний відповідальний орган (national responsible body)
Національна організація або агенція, відповідальна за реалізовування законів чи регламентів сто­совно метрологічного контролю.
Примітка. Національна служба законодавчої метрології може бути підпорядкованою юридично національному відповідаль­ному органу, згадуваному у цьому стандарті; тому, у разі делегування відповідальності, замість «національний відповідальний орган» потрібно уживати «національна служба законодавчої метрології» у всьому тексті цього стандарту
  1. державний метрологічний контроль (legal metrological control)
Сукупність видів законодавчої метрологічної діяльності, які підтримують метрологічне забезпечення.
Примітка. Державний метрологічний контроль охоплює: державний контроль засобів вимірювальної техніки, метрологічний нагляд, метрологічну експертизу
(VIML, 2.1)
  1. оцінювання типу (зразка) (type (pattern) evaluation)
Систематичні досліджування та випробовування технічних характеристик одного або кількох зразків ідентифікованого типу (зразка) засобів вимірювальної техніки відповідно до задокументованих вимог, результати яких подають у протоколі оцінювання, для установлення можливості затвердження цього типу.
Примітка. У законодавчій метрології поняття «зразок» використовують у тому самому значенні, що й поняття «тип»; надалі використано лише слово «тип»
(VIML, 2.5)
  1. повірка засобу вимірювальної техніки (verification of a measuring instrument)
Процедура (інша, ніж затверджування типу), яка охоплює досліджування й маркування та/або надання сертифіката повірки і яка констатує та підтверджує, що засіб вимірювальної техніки відпові­дає установленим вимогам
(VIML, 2.13)
  1. первинна повірка засобу вимірювальної техніки (initial verification of a measuring instrument) Повірка засобу вимірювальної техніки, який не було повірено раніше (VIML, 2.15)
  2. подальша повірка засобу вимірювальної техніки (subsequent verification of a measuring instrument)
Будь-яка повірка засобу вимірювальної техніки після попередньої повірки, у тому числі:
 • обов’язкова періодична повірка;
 • повірка після ремонтування.
Примітка. Подальшу повірку засобу вимірювальної техніки до закінчення строку чинності попередньої повірки можна про­вести або на запит користувача (власника), або якщо чинність його повірки скасовано
(VIML, 2.16)
  1. метрологічне підтверджування (metrological confirmation)
Сукупність операцій, необхідних для гарантування того, що одиниця вимірювального та випро­бувального обладнання відповідає вимогам щодо її використовування за призначеністю (див. ISO 10012-1).
Примітка 1. Метрологічне підтверджування зазвичай охоплює калібрування, будь-яке необхідне регулювання чи ремонту­вання і подальше повторне калібрування, а також будь-які необхідні пломбування та маркування.
Примітка 2. У цьому стандарті цей термін вжито як «підтверджування»

 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (21.09.2021)
Переглядів: 147 | Теги: ДСТУ OIML D 27-2008, завантажити безкоштовно, 27:2008, DSTU OIML D 27:2008, Download, ДСТУ OIML D | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar