MENU
Головна » Статті » ДСТУ

ДСТУ OIML R 101:2013
ДСТУ OIML R 101:2013

МЕТРОЛОГІЯ

ПОКАЗУВАЛЬНІ ТА РЕЄСТРУВАЛЬНІ МАНОМЕТРИ, ВАКУУММЕТРИ І МАНОВАКУУММЕТРИ З ПРУЖНИМИ ЧУТЛИВИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ (РОБОЧІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ)
МЕТРОЛОГИЯ
МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И МАНОВАКУУММЕТРЫ С УПРУГИМИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
ПОКАЗЫВАЮЩИЕ И РЕГИСТРИРУЮЩИЕ (РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ)

OIML R 101:1991
METROLOGY
INDICATING AND RECORDING PRESSURE GAUGES, VACUUM GAUGESAND PRESSURE-VACUUM GAUGES
WITH ELASTIC SENSING ELEMENTS (ORDINARY INSTRUMENTS)

Загрузити ДСТУ OIML R 101:2013

ТЕРМІНОЛОГІЯ
Термінологія, яку застосовують у цьому стандарті, відповідає «International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology» («Міжнародний словник основних і загальних термінів з метро­логії») (VIM, видання 1984 р.) та «Vocabulary of Legal Metrology» («Словник із законодавчої мет­рології») (VML, видання 1978 р.). Додатково в цьому стандарті використовують терміни, наведені нижче.
Т.1 надлишковий тиск (gauge pressure)
Тиск, більший за тиск навколишнього середовища, до того ж останній вважають реперною точкою
Т.2 вакуумметричний тиск (vacuum)
Тиск, менший за тиск навколишнього середовища, до того ж останній вважають реперною точкою
Т.З тиск навколишнього середовища (ambient pressure)
Тиск середовища, що оточує прилад на місці та під час вимірювання.
Тиском навколишнього середовища може бути атмосферний тиск або значення, наближене до атмосферного тиску, коли вимірювання проводять у закритому, герметичному місці
Тиск, що не змінюється, або тиск, що постійно змінюється зі швидкостями, що не перевищують: — 1 % від верхньої межі діапазону вимірювання за секунду для манометрів і вакуумметрів;
 • 1 % від суми верхніх меж діапазонів вимірювання за секунду для мановакуумметрів, із най­більшим коливанням тиску за одну хвилину, що не перевищує 5 % від наведених вище значень
Т.5 змінний тиск {variable pressure)
Тиск, що змінюється будь-яким чином, періодичним чи будь-яким іншим, зі швидкостями від:
 • 1 % до 10 % від верхньої межі діапазону вимірювання за секунду для манометрів і вакуум­метрів;
— 1 % до 10 % від суми верхніх меж діапазонів вимірювання за секунду для мановакуумметрів
Т.6 нормальна межа діапазону вимірювання {normal limit of the measuring range)
Верхня межа частини діапазону вимірювання, що є прийнятною для постійного функціюван- ня приладу
Т.7 абсолютна похибка вимірювання {absolute error of measurement)
Різниця між показами приладу, що підлягає повірці, та показами еталонного приладу для однакового тиску
Т.8 варіація показу {hysteresis error)
Різниця між показами приладу, коли збільшенням або зменшенням тиску досягають однако­вого тиску (окрім тисків на нижній і верхній межах діапазону вимірювання).
 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт поширюється на манометри, вакуумметри та мановакуумметри, що є робочи­ми засобами вимірювальної техніки, з пружними чутливими елементами, які призначено для вимі­рювання тиску (тобто надлишкового тиску чи вакуумметричного або того й іншого) рідин, пари чи газів прямою індикацією за допомогою циферблата й стрілки (показувальні прилади) або постійним реєструванням як функції часу (реєструвальні прилади).
Цей стандарт поширюється лише на прилади, у яких пружна деформація чутливого елемен­та механічно передається показувальному чи реєструвальному пристрою, поградуйованому у стан­дартизованих одиницях тиску, та в яких верхня межа діапазону вимірювання знаходиться між 0,05 МПа і 1000 МПа.
Примітка. Реєструвальні прилади, на які поширюється цей стандарт, можуть бути:
 • одно- чи багатоканальними;
 • з діаграмою у формі диска, смуги чи пластини;
 • з однією чи кількома окремими реєструвальними зонами;
 • приладами, у яких рух діаграми як функції часу забезпечується годинниковим механізмом чи електродвигуном або і тим і іншим.
Цей стандарт складається із двох частин:
 • Частина І. Метрологічні та технічні вимоги.
 • Частина II. Методика повірки.
Частина І
МЕТРОЛОГІЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
 1. ОДИНИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ
  1. Одиницею вимірювання тиску є паскаль (Па).
  2. Шкали манометрів, вакуумметрів і мановакуумметрів мають бути поградуйованими в пас­калях або його кратних одиницях: кПа, МПа та ГПа, відповідно до правил Міжнародної системи одиниць SI.
Бар і його кратні одиниці, особливо мбар, використовують доти, поки вони є прийнятними за національними нормами й доки існуватиме міжнародне рішення про їхнє використання.

 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (24.12.2021)
Переглядів: 99 | Теги: 101:2013, ДСТУ OIML R, DSTU OIML R 101:2013, Download, ДСТУ OIML R 101-2013, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar