ДСТУ 7068:2009

ДCТУ 7068:2009
РОЗРАХУНКИ І ВИПРОБУВАННЯ НА МІЦНІСТЬ

Методика визначення характеристик динамічної тріщиностійкості металів за поздовжнього зсуву за температур від мінус 196 °С до плюс 400 °С


РАСЧЁТЫ И ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ
Методика определения характеристик динамической трещиностойкости металлов при продольном сдвиге и температурах от минус 196 °С до плюс 400 °СCALCULATION AND STRENGTH TESTS
Methods for determining dynamic crack growth resistance characteristics of metals under mode of longitudinal fracture shift at temperature range from minus 196 °С to plus 400 °С

Скачати ДCТУ 7068:2009

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Стандарт установлює методи механічних випробовувань для визначання характеристик динамічної тріщиностійкості металів за поздовжнього зсуву за температури випробовувань від мінус 196 °С до плюс 400 °С.

Цей стандарт разом з іншими стандартами застосовують для визначання характеристик міцності матеріалів.

Стандарт не поширюється на механічні випробовування неметалевих матеріалів.

Вимоги цього стандарту рекомендовані для підприємств, організацій, установ, науково- дослідних товариств, які здійснюють розрахунки міцності матеріалів елементів конструкцій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

ДСТУ 2442-94 Механіка руйнування. Терміни та визначення

ГОСТ 25.5G8-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статичес­ком нагружении (Розрахунки і випробовування на міцність. Методи механічних випробовувань металів. Визначання характеристик тріщиностійкості (в’язкості руйнування) за статичного наван­таження)

ГОСТ 3585-80 Металлы. Методы испытаний металлов на кручение (Метали. Методи ви­пробовування металів на кручення)

ГОСТ 0651-91 Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах (Метали. Методи випробовування на розтяг за підвищених температур)

ГОСТ 10708-85 Копры маятниковые. Технические условия (Копри маятникові. Технічні умови) ГОСТ 11150-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение при пониженных температу­рах (Метали. Методи випробовування на розтяг за знижених температур)

ГОСТ 21616-91 Тензорезисторы. Общие технические условия (Тензорезистори. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24555-81 СГИП. Порядок аттестации испытательного оборудаваиия. Основные по­ложения (СДВП. Порядок атестування випробовувального устаткозання. Основні положення).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 механіка руйнування матеріалів

Розділ механіки деформівного твердого тіла, що вивчає процеси деформування та руйну­вання твердих тіл за наявності в них тріщин (ДСТУ 2442)

3.2 динамічна тріадиностійкість

Властивість матеріалу чинити опір руйнуванню за дії динамічних навантажень

3.3 динамічні навантаження

Навантаження, за яких швидкість зростання динамічного коефіцієнта інтенсивності напружень (ДКІН) змінюється у діапазоні від 1,5-10 до 5-Ю6 МПа-м2 -с :.

3.4 шерційність

Здатність тіла зберігати стан спокою або рівномірного прямолінійного руху

3.5 коливні процеси

Збурювання напруженого стану у тілі, які змінюються зі скінченою швидкістю, спричинені дією динамічного навантаження

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (14.11.2019)
Переглядів: 723 | Теги: Download, ДCТУ, 7068:2009, завантажити безкоштовно, DSTU 7068:2009, ДCТУ 7068-2009 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar