ДСТУ 4902.1:2007

ДСТУ 4902.1:2007
ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ

Частина 1. Немеханізований переносний інструмент
Загальні технічні вимоги та методи випробування


ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Часть 1. Немеханизированный переносной инструмент
Общие технические требования и методы испытаний


FIRE ENGINEERING
INSTRUMENTS FOR CARRYING OUT OF FIRE AND RESCUE OPERATIONS
 Part 1. Non-mechanized portable instruments
General technical requirements and test methodsСкачати ДСТУ 4902.1:2007

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на немеханізований переносний пожежний інструмент (далі — інструмент), використовуваний під час гасіння пожеж та проведення пожежно-рятувальних робіт, і встановлює загальні технічні вимоги до нього та методи випробовування.

Стандарт не поширюється на немеханізований інструмент, призначений для різання повітря­них ліній електропередач і внутрішньої електропроводки.

Вимоги щодо забезпеченості якості інструменту викладено у розділі 5 цього стандарту

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708-99 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальни­ми даними

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы (ЄСКД. Експлуатаційні документи)

ГОСТ 8.207-76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработ­ки результатов наблюдений. Основные положения (ДСВ. Прямі вимірювання з багаторазовими спостереженнями. Методи опрацьовування результатів спостережень. Основні положення)

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности (ССБП. Техніка пожеж­на. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эр­гономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора (Комплексна система загальних технічних вимог. Вимоги щодо ергономіки, насиченості та технічної естетики. Номенклатура та порядок обирання)

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность (Надійність у техніці. Методи контролювання показників надійності та плани контрольних випробовувань на надійність)

ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия (Динамометри за­гальної призначеності. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в ча­сти воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні ви­роби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 16714-71 Инструмент пожарный ручной немеханизированный. Технические условия (Інструмент пожежний ручний немеханізований. Технічні умови)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испы­тательного оборудования. Основные положения (Система державних випробовувань продукції. Порядок атестації випробовувального устатковання. Основні положення)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги).

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (21.10.2019)
Переглядів: 525 | Теги: ДСТУ, ДСТУ 4902.1-2007, 4902.1:2007, завантажити безкоштовно, DSTU 4902.1:2007, downlaod | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar