ДСТУ 7525:2014
ДСТУ 7525:2014

ВОДА ПИТНА

Вимоги та методи контролювання якості

ВОДА ПИТЬЕВАЯ

Требования и методы контролирования качества


DRINKING WATER

Requirements and control methods of quality
Скачати ДСТУ 7525:2014

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на воду питну централізованого й нецентралізованого водо­постачання, зокрема фасовану та нефасовану.

1.2 Цей стандарт рекомендовано застосовувати:

- суб’єктам господарювання, що виробляють питну воду шляхом централізованого питного водопостачання або в пунктах розливу води (зокрема бюветних і пересувних), за допомогою установок (пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання, фасування питної води;

- органам виконавчої влади; підприємствам питного водопостачання, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль якості питної води;

- споживачам товарної питної води.

1.3 Цей стандарт не поширюється на води мінеральні лікувальні, лікувально-столові, природні столові, а також на фасовану воду, що містить специфічні лікувальні речовини (йод, фтор, селен тощо) для спеціального дієтичного споживання дітьми, хворими та спортсменами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 878-93 Води мінеральні питні. Технічні умови

ДСТУ 3041-95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціональ­ного використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення

ДСТУ 4077-2001 Якість води. Визначання pH (ISO 10523:1994, MOD)

ДСТУ 4078-2001 Якість води. Визначання нітрату. Частина 3. Спектрометричний метод із застосовуванням сульфосаліцилової кислоти (ISO 7890-3:1988, MOD)

ДСТУ 4174:2003 Якість води. Визначання сублетальної та хронічної токсичності хімічних, речовин та води на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea)’ (ISO 10706:2000, MOD)

ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила

ДСТУ 4808:2007 Джерела централізованого питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води і правила вибирання

ДСТУ 7147:2010 Якість води. Визначення масової концентрації перхлорат-іонів фотометричним методом

ДСТУ 7148:2010 Якість води. Визначення масової концентрації бромат-іонів хемілюмінесцентним методом

ДСТУ 7149:2010 Якість води. Визначення масової концентрації талію методом інверсійної вольтамперометрії

ДСТУ 7150:2010 Якість води. Визначення масової концентрації нікелю експресним безекстракційним фотометричним методом

ДСТУ 7151:2010 Якість води. Визначення масової концентрації срібла експресним безекстракційним фотометричним методом

ДСТУ 7387:2013 Якість води. Метод визначення цито- та генотоксичності води і водних розчинів на клітинах крові прісноводної риби Даніо реріо (Brachydanio гегіо Hamilton-Buchanan)

ДСТУ 7487:2013 Якість води. Метод визначення мікроміцетів у воді

ДСТУ ГОСТ 18294:2009 Вода питна. Метод визначення вмісту берилію (ГОСТ 18294-2004, IDT)

ДСТУ ГОСТ 27384:2005 Вода. Норми похибки вимірювань показників складу і властивостей (ГОСТ 27384-2002, IDT)

ДСТУ EN 1420-1:2004 Якість води. Визначення впливу органічних речовин на якість води, призначеної для споживання людиною. Оцінювання води в трубопровідних системах на запах. Частина 1. Метод випробування (EN 1420-1:1999, IDT)

ДСТУ EN 1484:2003 Досліджування води. Настанови щодо визначання загального і розчиненого органічного вуглецю (EN 1484:1997, IDT)

ДСТУ EN 26461-1:2002 Якість води. Виявлення і підрахунок спор сульфітредукуючих анаеробів (клостридіум). Частина 1. Метод збагачення в рідкому середовищі (EN 26461-1:1993, IDT)

ДСТУ EN 26461-2:2004 Якість води. Виявлення і підраховування спор сульфітредукувальних анаеробів (клостридіум). Частина 2. Метод мембранного фільтрування (EN 26461-2:1993, ІDT)

ДСТУ ISO 5664:2007 Якість води. Визначення амонію. Метод дистиляції та титрування (ISO 5664:1984, IDT)

ДСТУ ISO 5667-1:2003 Якість води. Відбирання проб. Частина 1. Настанови щодо проекту програм відбирання проб (ISO 5667-1:1980, IDT)

ДСТУ ISO 5667-2:2003 Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб (ISO 5667-2:1991, IDT)

ДСТУ ISO 5667-3-2001 Якість води. Відбирання проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами (ISO 5667-3:1994, IDT)

ДСТУ ISO 6058:2003 Якість води. Визначання кальцію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6058:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6059:2003 Якість води. Визначання сумарного вмісту кальцію та магнію. Титриметричний метод із застосуванням етилендіамінтетраоцтової кислоти (ISO 6059:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6107:2004 (усі частини) Якість води. Словник термінів

ДСТУ ISO 6332:2003 Якість води. Визначання заліза. Спектрометричний метод із використанням 1,10-фенантроліну (ISO 6332:1988, IDT)

ДСТУ ISO 6468-2002 Якість води. Визначання вмісту окремих хлорорганічних інсектицидів, поліхлорованих біфенілів та хлорбензолів. Метод газової хроматографії після екстракції типу «рідина-рідина» (ISO 6468:1996, IDT)

ДСТУ ISO 6703-1:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 1. Визначення загального вмісту ціанідів (ISO 6703-1:1984, IDT)

.ДСТУ ISO 6703-2:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 2. Визначення легковив/льнюваних ціанідів (ISO 6703-2:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6703-3:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 3. Визначення хлориду ціану (ISO 6703-3:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6777:2003 Якість води. Визначання нітритів спектрометричним методом молекулярної абсорбції (ISO 6777:1984, IDT)

ДСТУ ISO 6778:2003 Якість води. Визначання амонію потенціометричним методом (ISO 6778:1984, IDT)

ДСТУ ISO.7027:2003 Якість води. Визначання каламутності (ISO 7027:1999, IDT)

ДСТУ ISO 7150-1:2003 Якість води. Визначання амонію. Частина 1. Ручний спектрометричний метод (ISO 7150-1:1984, IDT)

ДСТУ ISO 7393-1:2003 Якість води. Визначання незв’язаного та загального хлору. Частина 1. Титриметричний метод із застосуванням N.N-діетил-1,4-фенілендіаміну (ISO 7393-1:1985, IDT)

ДСТУ ISO 7393-2:2004 Якість води. Визначання незв’язаного та загального хлору. Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N.N-діетил-1,4-фенілендіаміну для поточного контролю (ISO 7393-2:1985, IDТ)

ДСТУ ISO 7393-3:2004 Якість води. Визначання незв'язаного та загального хлору. Частина 3. Метод йодометричного титрування для визначення загального хлору (ISO 7393-3:1990, IDТ)

ДСТУ ISO 7875-1:2012 Якість води. Визначення поверхнево-активних речовин. Частина 1. Визначення аніонних поверхнево-активних речовин вимірюванням індексу метиленового блакитного (МБАР) (ISO 7875-1:1996 + ISO 7875-1:1996/Соr 1:2003)

ДСТУ ISO 7887:2003 Якість води. Визначання і дослідження забарвленості (ISO 7887:1994, IDT)

ДСТУ ISO 7890-1:2003 Якість води. Визначання нітрату. Частина 1. Спектрометричний метод із застосуванням 2,6-диметилфенолу (ISO 7890-1:1986, IDT)

ДСТУ ISO 7890-2:2003 Якість води. Визначання нітрату. Частина 2. Спектрометричний метод із застосуванням перегнаного 4-фторофенолу (ISO 7890-2:1986, IDТ)

ДСТУ ISO 9297:2007 Якість води. Визначення хлоридів. Титрування нітратом срібла із застосуванням хромату як індикатору (метод Мора) (ISO 9297-2:1989, IDТ)

ДСТУ ISO 9696-2001 Захист від радіації. Вимірювання альфа-активності у прісній воді. Метод концентрованого джерела (ISO 9696:1992, IDT)

ДСТУ ISO 9963-1:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 1. Визначення загальної та часткової лужності (ISO 9963-1:1994, IDТ)

ДСТУ ISO 9963-2:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 2. Визначення карбонатної лужності (ISO 9963-2:1994, IDТ)

ДСТУ ISO 10301:2004 Якість води. Визначення високолетких галогенованих вуглеводнів методом газової хроматографії (ISO 10301:1997. IDТ)

ДСТУ ISO 10304-1:2003 Якість води. Визначення розчинених фторид-, хлорид-, нітрит-, орто- фосфат-, бромід-, нітрат- і сульфат-іонів методом рідинної хроматографії. Частина 1. Метод для малозабруднених вод (ISO 10304-1:1992, IDТ)

ДСТУ ISO 10304-4:2003 Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. Частина 4. Визначення хлорату, хлориду і хлориту у воді з низьким рівнем забруднення (ISO 10304-4:1997, IDТ)

ДСТУ ISO 10712:2003 Якість води. Тест на пригнічення росту Pseudomonas putida (тест на пригнічення розмноження клітин Pseudomonas) (ISO 10712:1995, IDТ)

ДСТУ ISO 11885:2005 Якість води. Визначення 33 елементів методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивнозв’язаною плазмою (ISO 11885:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 15586:2012 Якість води. Визначення мікроелементів методом атомно-абсорбційної спектрометрії з графітовою пічкою (ISO 15586:2003, IDТ)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDТ)

ДСТУ ISO 17993:2008 Якість води. Визначення 15 поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у воді методом високоефективної рідинної хроматографії з флуоресцентним детектуванням після рідинно-рідинного екстрагування (ISO 17993:2002, IDТ)

ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до методів визначання нафтопродуктів у природних і стічних водах)

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности (Вода питна. Методи визначання смаку, запаху, забарвленості й каламутності)

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа (Вода питна. Методи визначання масової концентрації загального заліза)

ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости (Вода питна. Метод визначання загальної жорсткості)

ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка (Вода питна. Метод визначання масової концентрації миш'яку)

ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих веществ (Вода питна. Методи визначання мінеральних азотовмісних речовин)

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов (Вода питна. Методи визначання вмісту хлоридів)

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов (Вода питна. Методи визначання масової концентрації фторидів)

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди (Вода питна. Методи визначання масової концентрації міді)

ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов (Вода питна. Методи визначання вмісту сульфатів)

ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы определения содержания марганца (Вода питна. Методи визначання вмісту марганцю)

ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка (Вода питна. Метод визначання вмісту сухого залишку)

ГОСТ 18165-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации алюминия (Вода питна. Методи визначання масової концентрації алюмінію)

ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора (Вода питна. Методи визначання вмісту залишкового активного хлору)

ГОСТ 18293-72 Вода питьевая. Метод определения содержания свинца, цинка, серебра (Вода питна. Метод визначання вмісту свинцю, цинку, срібла)

ГОСТ 18301-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного озона (Вода питна. Методи визначання вмісту залишкового озону)

ГОСТ 18308-72 Вода питьевая. Метод определения содержания молибдена (Вода питна. Метод визначання вмісту молібдену)

ГОСТ 18309-72 Вода питьевая. Метод определения содержания полифосфатов (Вода питна. Метод визначання вмісту поліфосфатів)

ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов (Вода питна. Методи визначання вмісту нітратів)

ГОСТ 19355-85 Вода питьевая. Методы определения полиакриламида (Вода питна. Методи визначання поліакриламіду)

ГОСТ 19413-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации селена (Вода питна. Метод визначання масової концентрації селену)

ГОСТ 23268.2-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения двуокиси углерода (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання двоокису вуглецю)

ГОСТ 23268.6-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов натрия (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання іонів натрію)

ГОСТ 23268.7-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов калия (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначання іонів калію)

ГОСТ 23268.12-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости (Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Метод визначання перманганатної окиснюваності)

ГОСТ 23950-88 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации стронция (Вода питна. Метод визначання масової концентрації стронцію)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ДСанПіН 2.2.4-005-98 Фторування води на водопроводах централізованого господарсько-питного водопостачання.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 У цьому стандарті використано терміни, установлені в Законі України «Про питну воду та питне водопостачання»: виробництво питної води, централізоване питне водопостачання, нецентралізоване питне водопостачання, підприємство питного водопостачання, система питного водопостачання, фасована питна вода, пункт розливу питної води, індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання, споживач питної води; використано термін, установлений в Директиві Ради 98/83/ЕС: вода питна, призначена для споживання людиною; використано терміни, установлені в ДСТУ ISO 6107 (усі частини): вода для водопостачання, критерії якості води; використано термін, установлений у ДСанПіН 2.2.4-171: бювет; використано терміни, установлені в ДСТУ 3041: норматив, показник складу і властивостей води, моніторинг води.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (18.04.2020)
Переглядів: 2449 | Теги: ДСТУ, DSTU 7525:2014, Download, завантажити безкоштовно, ДСТУ 7525-2014, 7525:2014 | Рейтинг: 2.2/6
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar