ДСТУ 8539:2015
ДСТУ 8539:2015

ПРОКАТ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Загальні технічні умови
ПРОКАТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Общие технические условия

ROLLED PRODUCTS FOR STRUCTURAL STEEL CONSTRUCTIONS
General specification

Скачати ДСТУ 8539:2015
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


Цей стандарт поширюється на гарячекатаний листовий, широкоштабовий універсальний, фасонний прокат і гнуті профілі, виготовлені з гарячекатаного листового прокату (далі — продукція), призначені для будівельних сталевих конструкцій зі зварними та іншими з’єднаннями.
Прокат і гнуті профілі, виготовлені за цим стандартом, можуть мати інше призначення.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 2251–93 (ГОСТ 8509–93) Кутики сталеві гарячекатані рівнополичні. Сортамент
ДСТУ 2252–93 (ГОСТ 8283–93) Профілі сталеві гнуті коритні рівнополичні. Сортамент
ДСТУ 2253–93 (ГОСТ 14635–93) Профілі сталеві гнуті спеціальні для вагонобудування. Сортамент
ДСТУ 2254–93 (ГОСТ 19771–93) Кутики сталеві гнуті рівнополичні. Сортамент
ДСТУ 2255–93 (ГОСТ 19772–93) Кутики сталеві гнуті нерівнополичні. Сортамент
ДСТУ 2834–94 (ГОСТ 16523–97) Прокат тонколистовий з вуглецевої сталі якісної та звичайної якості загального призначення. Технічні умови
ДСТУ 2841–94 (ГОСТ 27809–95) Чавун і сталь. Методи спектрографічного аналізу
ДСТУ 3058–95 (ГОСТ 7566–94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання
ДСТУ 3436–96 (ГОСТ 8240–97) Швелери сталеві гарячекатані. Сортамент
ДСТУ 4484:2005/ГОСТ 535–2005 Прокат сортовий і фасонний із сталі вуглецевої звичайної якості. Загальні технічні умови
ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева та чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу
ДСТУ 7750:2015 Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю та графіту
ДСТУ 7751:2015 Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення сірки
ДСТУ 7752:2015 Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення фосфору
ДСТУ 7753:2015 Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення кремнію
ДСТУ 7754:2015 Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення марганцю
ДСТУ 7756:2015 Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення хрому
ДСТУ 7757:2015 Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення міді
ДСТУ 7758:2015 Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення нікелю
ДСТУ 7642:2015 Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення алюмінію
ДСТУ 7759:2015 Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення титану
ДСТУ 7760:2015 Сталь вуглецева та чавун нелегований. Методи визначення ванадію
ДСТУ ГОСТ 12344:2005 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення вуглецю (ГОСТ 12344–2003, IDT)
ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ИСО 671–82, ИСО 4935–89) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення сірки (ГОСТ 12345–2001 (ИСО 671–82, ИСО 4935–89), IDT)
ДСТУ ГОСТ 12348:2009 (ИСО 629–82) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марганца (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення марганцю) (ГОСТ 12348–78 (ИСО 629–82), IDT)
ДСТУ ГОСТ 12351:2005 (ISO 4942:1998, ISO 9647:1989) Сталі леговані та високолеговані.
Методи визначення ванадію (ГОСТ 12351–2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1989, IDT)
ДСТУ ГОСТ 12361:2004 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення ніобію (ГОСТ 12361–2002, IDT)
ДСТУ ISO 7438:2005 Матеріали металеві. Випробування на згин (ISO 7438:1985, IDT)
ГОСТ 82–70 Прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный. Сортамент (Прокат сталевий гарячекатаний широкоштабовий універсальний. Сортамент)
ГОСТ 1497–84 (ИСО 6892–84) Металлы. Методы испытаний на растяжение (Метали. Методи випробувань на розтягування)
ГОСТ 7268–82 Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб (Сталь. Метод визначення схильності до механічного старіння за випробуванням на ударний згин)
ГОСТ 7511–73 Профили стальные для оконных и фонарных переплетов и оконных панелей промышленных зданий. Технические условия (Профілі сталеві для віконних і ліхтарних переплетень і віконних панелей промислових будівель. Технічні умови)
ГОСТ 7564–97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний (Прокат. Загальні правила відбирання проб, заготовок і зразків для механічних і технологічних випробувань)
ГОСТ 7565–81 (ИСО 377.2–89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава (Чавун, сталь і сплави. Метод відбирання проб для визначення хімічного складу)
ГОСТ 8239–89 Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент (Двотаври сталеві гарячекатані. Сортамент)
ГОСТ 8278–83 Швеллеры стальные гнутые равнополочные. Сортамент (Швелери сталеві гнуті рівнополичні. Сортамент)
ГОСТ 8281–80 Швеллеры стальные гнутые неравнополочные. Сортамент (Швелери сталеві гнуті нерівнополичні. Сортамент)
ГОСТ 8282–83 Профили стальные гнутые С-образные равнополочные. Сортамент (Профілі сталеві гнуті С-подібні рівнополичні. Сортамент)
ГОСТ 8510–86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент (Кутики сталеві гарячекатані нерівнополичні. Сортамент)
ГОСТ 8568–77 Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением. Технические условия (Листи сталеві з ромбічним і сочевичним рифленням. Технічні умови)
ГОСТ 9234–74 Профили стальные гнутые листовые с трапециевидным гофром. Сортамент (Профілі сталеві гнуті листові з трапецієподібним гофром. Сортамент)
ГОСТ 9454–78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах (Метали. Метод випробування на ударний згин за знижених, кімнатної і підвищених температур)
ГОСТ 9651 (ИСО 783–89) Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах (Метали. Методи випробувань на розтяг за підвищених температур)
ГОСТ 10551–75 Профили стальные гнутые гофрированные. Сортамент (Профілі сталеві гнуті гофровані. Сортамент)
ГОСТ 11701–84 Металлы. Методы испытания на растяжение тонких листов и лент (Метали. Методи випробування на розтяг тонких листів та стрічок)
ГОСТ 11474–76 Профили стальные гнутые. Технические условия (Профілі сталеві гнуті. Технічні умови)
ГОСТ 12346–78 (ИСО 439–82, ИСО 4829-1–86) Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення кремнію)
ГОСТ 12347–77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення фосфору)
ГОСТ 12350–78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення хрому)
ГОСТ 12352–81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення нікелю)
ГОСТ 12354–81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения молибдена (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення молібдену)
ГОСТ 12355–78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення міді)
ГОСТ 12356–81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения титана (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення титану)
ГОСТ 12357–84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения алюминия (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення алюмінію)
ГОСТ 12359–99 (ИСО 4945–77) Стали углеродистые, легированные и высоколегированные. Методы определения азота (Сталі вуглецеві, леговані та високолеговані. Методи визначення азоту)
ГОСТ 12365–84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения циркония (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення цирконію)
ГОСТ 13229–78 Профили стальные гнутые зетовые. Сортамент (Профілі сталеві гнуті зетові. Сортамент)
ГОСТ 14637–89 (ИСО 4995–78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия (Прокат товстолистовий з вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови)
ГОСТ 16504–81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (Система державних випробувань продукції. Випробування і контроль якості продукції. Основні терміни та визначення)
ГОСТ 17745–90 Стали и сплавы. Методы определения газов (Сталі та сплави. Методи визначення газів)
ГОСТ 18895–97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа (Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізування)

 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (26.05.2020)
Переглядів: 1313 | Теги: Download, 8539:2015, ДСТУ, DSTU 8539:2015, завантажити безкоштовно, ДСТУ 8539-2015 | Рейтинг: 1.5/2
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar