ДСТУ Б А.1.1-48-94
ДСТУ Б А.1.1-48-94

Система стандартизації та нормування в будівництві

Матеріали будівельні

Методи визначення теплофізичних властивостей

Терміни та визначення

Systema stadartyzaciji ta normuvannja v budivnyctvi
Materialy budivel’ni
Metody vyznačennja teplofizyčnyh vlastyvostej
Terminy ta vyznačennja

Standardization and normalization systems in construction

Building materials

 Methods of heat physical properties determination

Terms and definitions 

Система стандартизации и нормирования в строительстве

Материалы строительные
Методы определения теплофизических свойств

Термины и определения
Загрузити ДСТУ Б А.1.1-48-94

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі буді­вельних матеріалів, що стосуються методів визначення теплофізичних власти­востей будівельних матеріалів
1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов’язкові для викорис­тання в усіх видах нормативної документації у довідковій та навчально- методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, вклю­чаючи програмні засоби для комп’ютерних систем.
1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста­нов, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стан­дартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств, відомств.
 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті використані положення таких нормативних документів:
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (15.01.2023)
Переглядів: 138 | Теги: DSTU B A.1.1-48-94, Download, .1.1-48-94, ДСТУ Б А.1.1-48:94, ДСТУ Б А, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar