ДСТУ Б А.1.1-49-94
ДСТУ Б А.1.1-49-94

Система стандартизації та нормування в будівництві

Матеріали будівельні.

Методи фізико-хімічних досліджень

Терміни та визначення

Systema standartyzaciji ta normuvannja v budivnyctvi
Materialy budivel’ni
Metody fizyko-himičnyh doslidžen’
Terminy ta vyznačennja
 

 Standartization and normalization systems in construction

Building materials.

Methods of physical chemical researches

Terms and definitions 

 Система стандартизации и нормирования в строительстве

Материалы строительные.

Методы физико-химических исследований

Термины и определения
Загрузити ДСТУ Б А.1.1-49-94

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі буді­вельних матеріалів, що стосуються методів визначення фізико-хімічних досліджень будівельних матеріалів.
1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов’язкові для викорис­тання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально- методичній літературі, що належить до галузі будівельних матеріалів, а також для робіт із стандартизації або при використанні результатів цих робіт, вклю­чаючи програмні засоби для комп’ютерних систем.
1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, уста­нов, організацій, що діють на території України, технічних комітетів із стан­дартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (ві­домств).

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті використані положения таких документів:
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (17.01.2023)
Переглядів: 177 | Теги: ДСТУ Б А, Download, DSTU B A.1.1-49-94, завантажити безкоштовно, .1.1-49-94, ДСТУ Б А.1.1-49:94 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar