ДСТУ Б А.1.1-54-94
ДСТУ Б А.1.1-54-94
Система стандартизації та нормування в будівництві

Сировина глиниста для виробництва керамічних будівельних матеріалів

Терміни та визначення
Systema standartyzaciji ta normuvannja v budivnyctvi
Syrovyna glynysta dlja vyrobnyctva keramičnyh budivel’nyh materialiv
Terminy ta vyznačennja
Standardization and normalization systems in construction
Clay raw materials for production of ceramic building materials
Terms and definitions
Система стандартизации и нормирования в строительстве
Сырье глинистое для производства керамических строительных материалов
Термины и определения

Загрузити ДСТУ Б А.1.1-54-94

ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
1.1  Цей стандарт встановлює терміни та визначення основних понять, які стосуються сировини глинистої для виробництва керамічних будівельних матеріалів, їх властивостей, виробництва.
Стандарт не розповсюджується на готові вироби з глинистої сировини.
1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов'язкові для використання в усіх видах нормативної документації: у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до сфери діяльності з питань стандартизації або при використанні результатів цих робіт.
1.3 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
В цьому стандарті є посилання на такі нормативно-технічні документи:
ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положення.
ДСТУ 1-2.--93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблен­ня державних стандартів.
ДСТУ 1.5.--93 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення та змісту стандартів.
ГОСТ 9169-75 Сырье глинистое для керамической промышленности. Класси­фикация.
ГОСТ 26818-86 Сырье глинистое (горные породы) для производства аглопори-товых щебня и песка. Технические требования. Методы испы­таний.
ГОСТ 7031-75 Глина бентонитовая для тонкой и строительной керамики.
OCT 21-78-88  

 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (24.01.2023)
Переглядів: 144 | Теги: Download, DSTU B A.1.1-54-94, ДСТУ Б А.1.1-54:94, .1.1-54-94, завантажити безкоштовно, ДСТУ Б А | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar