ДСТУ Б В.2.7-215:2009
ДСТУ Б В.2.7-215:2009
Будівельні матеріали

БЕТОНИ

ПРАВИЛА ПІДБОРУ СКЛАДУ
Budivel'ni materialy
BETONY
PRAVYLA PIDBORU SKLADU
Building materials
CONCRETES
RULES OF SELECTION OF COMPOSITION

Строительные материалы

БЕТОНЫ
ПРАВИЛА ПОДБОРА СОСТАВА
Ознайомитися ДСТУ Б В.2.7-215:2009
 
  1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
    1. Цей стандарт розповсюджується на конструкційні бетони: важкий, легкий, ніздрюватий і щільний силікатний згідно з ДСТУ Б В.2.7-212 і встановлює правила підбору, призначення і видачі у виробництво складу бетону на підприємствах і будівельних організаціях при виготовленні збірних бетонних і залізобетонних виробів і конструкцій і бетонної суміші для монолітних конструкцій і спо­руд (далі - конструкції), а також при обґрунтуванні виробничо-технічних норм витрат матеріалів.
    2. Вимоги, що встановлено цим стандартом, можуть застосовуватися також для підбору скла­ду спеціальних бетонів різних видів за умови забезпечення всіх вимог, що висуваються до цих бе­тонів.
  2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природ­них радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні
ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
ДСТУ Б А.1.1-59-95 Система стандартизації та нормування в будівництві. Технологія важких бетонів та залізобетонних виробів. Бетонні, розчинні суміші та бетони. Терміни та визначення
ДСТУ Б В.2.6-97-2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-18-95 Будівельні матеріали. Бетони легкі. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи вип­робування
ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)
ДСТУ Б В.2.7-212-2009 Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги
ДСТУ Б В.2.7-214-2009 Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками
ДСТУ Б В.2.7-224-2009 Бетони. Правила контролю міцності
ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від наф­ти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови
ДСТУ ГОСТ 12.4.041 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту орга­нів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги
ДСН 3.3.6-039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та санітарної вібрації
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієніч­ні вимоги до повітря робочої зони)
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классифика­ция и общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Кла­сифікація та загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность ста­тического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухо- безпека статичної електрики. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие тре­бования и номенклатура видов защиты (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. За­гальні вимоги та номенклатура видів захисту)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоо- пасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)
ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защи­ты. Рукавицы специальные. Технические условия (Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)
ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие техничес­кие условия (Система стандартів безпеки праці. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)
ГОСТ 12.4.029-76 ** Фартуки специальные. Технические условия (Фартухи спеціальні. Технічні умови)
ГОСТ 27005-86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности (Бетони легкі і ніздрюваті. Правила контролю середньої густини)
НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні
 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (18.02.2024)
Переглядів: 64 | Теги: ДСТУ Б В, завантажити безкоштовно, Download, Загрузити безкоштовна, .2.7-215:2009, ДСТУ Б В.2.7-215-2009, DSTU B V.2.7-215:2009 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar