ДСТУ ЕN 10016-1:2006
ДСТУ ЕN 10016-1:2006

КАТАНКА З НЕЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ ДЛЯ ВОЛОЧІННЯ ТА (АБО) ХОЛОДНОГО ПРОКАТУВАННЯ

Частина 1. Загальні вимоги

КАТАНКА ИЗ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ВОЛОЧЕНИЯ И/ИЛИ ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ
Часть 1. Общие требования

ЕN 10016-1:1994
NON-ALLOY STEEL ROD FOR DRAWING AND/OR COLD ROLLING
Part 1. General requirements


Скачати ДСТУ ЕN 10016-1:2006

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на катанку з нелегованої сталі для волочіння та/або холодного прокатування. Поперечний переріз катанки може бути круглим, квадратним, прямокутним, шестигранним, напівкруглим чи іншої форми, номінальним розміром 5 мм або більше (див. EURONORM 17), із гладкою поверхнею.

1.2 Цей стандарт не поширюється на такі вироби, для яких чинні або розробляють стандарти:

— сталеву катанку, призначену для термічного обробляння (див. EN 10083 та EURONORM 84, 85 і 86);

— катанку з автоматної сталі (див. EURONORM 87);

— сталеву катанку для холодного видавлювання та холодного висаджування (див. EURONORM 119);

— сталеву катанку для виготовляння електродів та зварювальних присадок (див. EURONORM 133);

— сталеву катанку для зварних сіток для армування бетону (див. prENV 10080);

— сталеву катанку для механічних пружин з високою границею витривалості, таких як клапанні пружини.

1.3 Додатково до вимог, визначених у цьому стандарті, використовують загальні технічні вимоги постачання згідно з EN 10021.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших документів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік документів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань чи перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань застосовують останнє видання цього документа.

EN 10002/1 Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test (at ambient temperature)

EURONORM 17 1) General purpose rod of non-alloy steel for drawing - Dimensions and tolerances

EURONORM 18 1) Selection and preparation of samples and test pieces for steel and iron and steel products

EN 10020 Definition and classification of grades of steel

EN 10021 General technical delivery requirements for steel and iron and steel products

EN 10027/1 Designation systems for steel - Part 1: Steel names; principal symbols

EN 10027/2 Designation systems for steel - Part 2: Steel numbers

EN 10052 Vocabulary of heat treatment terms for ferrous products

EN 10079 Definition of steel products

EURONORM 104 (1) Determination of the depth of decarburization of non-alloy and low alloy structural steels

EN 10204 Metallic products - Types of inspection documents

ECISS IC 10 Designation systems for steel - Additional symbols for steel names.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 10002/1 Матеріали металеві. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробовування (за температури довкілля)

EURONORM 17 1)Катанка загальної призначеності з нелегованої сталі для волочіння. Розміри та допуски

EURONORM 18 1)Відбирання і готування проб і випробних зразків сталі та чавуну, а також виробів зі сталі

EN 10020 Визначення та класифікація марок сталі

EN 10021 Загальні технічні вимоги постачання сталі та чавуну і сталевих виробів

EN 10027/1 Сталь. Системи позначання сталі. Частина 1. Назви сталі. Основні символи

EN 10027/2 Системи позначання сталі. Частина 2. Система номерів

EN 10052 Словник термінів щодо термічного обробляння залізних виробів

EN 10079 Визначення сталевих виробів

EURONORM 104 (1) Визначання глибини зневуглецювання нелегованих та низьколегованих конструкційних сталей

EN 10204 Вироби металеві. Види документів контролю

ECISS ІС 10 Система позначання сталі. Додаткові символи назв сталі.

1) Стандарт можна узгодити під час замовляння; до прийняття цієї євронорми як європейського стандарту можна застосовувати її або відповідний національний стандарт.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито такі визначення додатково до визначень, наведених у EU 18, EN 10020, EN 10021, EN 10052 та EN 10079: плавковий аналіз (heat analysis)

Результат хімічного аналізування плавки, що його виконує виробник сталі таким способом, який він обирає сам аналіз виробу (product analysis)

Результат хімічного аналізування, що його виконують на пробі готової продукції.

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (09.06.2020)
Переглядів: 424 | Теги: Download, ДСТУ ЕN 10016-1-2006, ДСТУ ЕN, DSTU ЕN 10016-1:2006, 10016-1:2006, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar