ДСТУ ЕN 15381:2015
ДСТУ ЕN 15381:2015

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ

НЕОБХІДНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ДОРОЖНІХ КОНСТРУКЦІЯХ І АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ПОКРИТТЯХ
ГЕОТЕКСТИЛЬ И ОТНЕСЕННЫЕ К ГЕОТЕКСТИЛЮ ИЗДЕЛИЯ
НЕОБХОДИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ И АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ

ЕN 15381:2008
GEOTEXTILES AND GEOTEXTILE-RELATED PRODUCTS
CHRACTERISTICS REQUIRED FOR USE IN PAVEMENTS AND ASPHALT OVERLAYS

Скачать ДСТУ ЕN 15381:2015

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 
Цей стандарт установлює найважливіші характеристики геотекстилю і віднесених до геотекстилю виробів, використовуваних у дорожніх конструкціях і асфальтобетонних покриттях, та відповідні методи випробовувань для визначення цих характеристик.
Допустимо, що використання геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів має одну чи більше таких функцій: армування, поглинання напруження та функція захисту. Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби розглядають як окремий прошарок, як шар у конструкції асфальтобетонного покриття в цілому.
Цей стандарт не поширюється на геомембрани згідно з EN ISO 10318.
Цей стандарт придатний для оцінювання відповідності матеріалу й виробу вимогам цього стандарту та для процедур фабричного контролювання виробництва.
Цей стандарт установлює необхідні вимоги до властивостей виробу, з якими повинні ознайомитися виробники та дистриб’ютори, організації, які реалізують цей вид продукції.
Примітка 1. Особливі випадки застосування чи національні технічні умови можуть мати вимоги щодо додаткових властивостей, віддаючи перевагу застандартизованим методам випробувань, якщо вони відповідають технічним вимогам і не суперечать європейським стандартам.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
 
У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання нормативних документів. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).
EN 1426 Bitumen and bituminous binders — Determination of needle penetration
EN 10002-1 Metallic materials — Tensile testing — Part 1: Method of test at ambient temperature
EN 10080 Steel for the reinforcement of concrete — Weldable reinforcing steel — General
EN 10223-3 Steel wire and wire products for fences — Part 3: Hexagonal steel wire netting for engineering purposes
EN 10244-2 Steel wire and wire products — Non ferrous metallic coatings on steel wire — Part 2: Zinc or zinc alloy coatings
prEN 10348 Steel for the reinforcement of concrete — Galvanized reinforcing steel
EN 12224 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the resistance to weathering
EN 14030 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the resistance to acid and alkaline liquids (ISO/TR 12960:1998, modified)
EN ISO 1043-1:2001 Plastics — Symbols and abbreviated terms — Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO 1043-1:2001)
EN ISO 3146 Plastics — Determination of melting behavior (melting temperature or melting range) of semicrystalline polymers by capillary tube and polarizing-microscope methods (ISO 3146:2000)
EN ISO 9862 Geosynthetics — Sampling and preparation of test specimens (ISO 9862:2005)
EN ISO 10318:2005 Geosynthetics — Terms and definitions (ISO 10318:2005)
EN ISO 10319 Geotextiles — Wide-width tensile test (ISO 10319:1993)
EN ISO 10320 Geotextiles and geotextile-related products — Identification on site (ISO 10320:1999)
EN ISO 12236 Geosynthetics — Static puncture test (CBR-test) (ISO 12236:2006)
EN ISO 13433 Geosynthetics — Dynamic perforation test (cone drop test) (ISO 13433:2006)
EN ISO 13934-1 Textiles — Tensile properties of fabrics — Part 1 : Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method (ISO 13934-1:1999)
EN ISO 15630-2 Steel for the reinforcement and prestressing of concrete — Test methods — Part 2: Welded fabric (ISO 15630-2:2002)
ASTM A975-97 (2003) Standard specification for double-twisted hexagonal mesh gabions and revet mattresses (metallic-coated steel wire or metallic-coated steel wire with poly (vinyl chloride) (PVC) coating)
ASTM D6637-01 Standard test method for determining tensile properties of geogrids by the single or multi-rib tensile method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ЕN 1426 Бітуми та бітумні в’яжучі. Визначення глибини проникання голки
ЕN 10002-1 Металеві матеріали. Випробування на розтяг. Частина 1. Метод випробування під дією температури навколишнього середовища
ЕN 10080 Сталь для армування бетону. Зварювана арматурна сталь. Загальні положення
ЕN 10223-3 Дріт сталевий та вироби з дроту для парканів. Частина 3. Шестикутна сталева дротяна сітка для технічних потреб
EN 10244-2 Дріт сталевий та вироби з дроту. Кольорові металеві покриття на сталевому дроті. Частина 2. Цинк або цинковий сплав покриття
prEN 10348 Сталь для армування бетону. Оцинкована арматурна сталь
EN 12224 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначення стійкості до погодно-кліматичних чинників
EN 14030 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробування для визначення стійкості до дії кислотних та лужних рідин (ISO /ТR 12960:1998, модифікований)
EN ISO 1043-1:2001 Пластмаси. Умовні познаки і скорочення термінів. Частина 1. Основні полімери та їх спеціальні характеристики (ISO 1043-1:2001)
ЕN ISO 3146 Пластмаси. Визначення характеристик плавлення (температури плавлення чи інтервалу плавлення) напівкристалічних полімерів методами з використанням капілярної трубки і поляризаційного мікроскопа (ISO 3146:2000)
ЕN ISO 9862 Геосинтетика. Метод відбирання проб і готування випробних зразків (ISO 9862:2005)
ЕN ISO 10318:2005 Геосинтетика. Терміни та визначення (ISO 10318:2005)
ЕN ISO 10319 Геотекстиль. Випробування на розтягування методом широкої смуги (ISO 10319:1993)
EN ISO 10320 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Ідентифікація на місці використання (ISO 10320:1999)
EN ISO 12236 Геосинтетика. Метод випробування на статичне проколювання (CBR-тест) (ISO 12236:2006)
EN ISO 13433 Геосинтетика. Динамічний опір перфоруванню (випробування падінням конуса) (ISO 13433:2006)
EN ISO 13934-1 Текстиль. Характеристики розтягування тканин. Частина 1. Визначення найбільшого зусилля і видовження за найбільшого зусилля методом смужки (ISO 13934-1:1999)
EN ISO 15630-2 Сталь для армування та попереднього напруження бетону. Методи випробування. Частина 2. Зварні тканини (ISO 15630-2:2002)
ASTM А975-97 (2003) Стандартна специфікація для подвійної крученої гексагональної сітки габіонів і облицювання матраців (металеве покриття сталевого дроту або дріт з металевим покриттям сталі з полі(вінілхлориду) (PVC) покриття)
ASTM D6637 Метод визначення розтягувальних властивостей геоґратів розтягуванням одного чи кількох ребер.
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (23.04.2021)
Переглядів: 279 | Теги: ДСТУ ЕN 15381-2015, Download, DSTY ЕN 15381:2015, завантажити безкоштовно, 15381:2015, ДСТУ ЕN | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar