ДСТУ EN 1550:2007
ДСТУ EN 1550:2007

БЕЗПЕЧНІСТЬ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ

Вимоги безпеки у разі проектування та виготовлення патронів для оброблюваних деталей
БЕЗОПАСНОСТЬ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
Требования безопасности при проектировании и изготовлении патронов для обрабатываемых деталей

EN 1550:1997
MACHINE-TOOL SAFETY
Safety requirements for the design and construction of works-holding chucks

Скачати ДСТУ EN 1550:2007
 
  1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
 
Цей стандарт установлює вимоги та/або заходи, що дають можливість уникнути небезпеки та обмежити ризик під час роботи з патронами для закріплення оброблюваних деталей, згідно з визначенням, наведеним у 3.1.
Цей стандарт визначає суттєві види небезпеки, які може спричинити використання цих при­строїв. Ці види небезпеки наведено в розділ і 4.
Вимоги цього1 стандарту потрібні для проектувальників, виробників, постачальників та імпор­терів патронів для закріплення оброблюваних деталей.
Стандарт містить також інформацію, яку виробник повинен надати користувачеві.
Стандарт стосується насамперед патронів, виготовлених після надання чинності цьому стан­дарту.
 
  1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
​​​​​​​

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані по­силання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів по­дано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів.
EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology
EN 292-2:1991 EN 292-2/A1:1995 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications
EN 982:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics
ISO 1940-1:1986 Mechanical vibration — Balance quality requirements of rigid rotors — Part 1: Determination of permissible residual unbalance
ISO 3089:1991 Self-centering manually-operated chucks for machine tools — Acceptance test specifications (geometrical tests)
ISO 3442:1991 Self-centering chucks for machine tools with two-pieces jaw (tongue and groove type) — Sizes for interchangeability and acceptance test specifications
ISO 9401:1991 Machine tools —- Jaw mountings on power chucks
prEN 1005-2:1993 Safety of machinery — Part 2: Human physical performance — Manual handling of machinery and component parts of machinery,

НАЦІОНАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Час­тина 1. Основна термінологія, методологія
EN 292-2:1991 EN 292-2/А1:1995 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови
EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних і пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка
EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних і пневматичних систем та їхніх складових частин. Пневматика
ISO 1940-1:1986 Механічна вібрація. Вимоги до якості балансування жорстких роторів. Ча­стина 1. Визначання допустимого залишкового дисбалансу
ISO 3089:1991 Самоцентрувальні патрони з ручним керуванням для верстатів. Вимоги до приймальних випробовувань (геометричних перевірянь)
ISO 3442:1991 Самоцентрувальні патрони для верстатів з двосекційними кулачками (шліцьо­вого типу). Розміри згідно з вимогами приймальних випробовувань на взаємозамінність
ISO 9401:1991 Верстати. Монтування кулачків на силових патронах
prEN 1005-2:1993 Безпечність машин. Частина 1. Фізична діяльність людини. Ручне пере­міщення машин та їхніх складових частин.

 

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (24.04.2021)
Переглядів: 253 | Теги: завантажити безкоштовно, ДСТУ EN, Download, DSTU EN 1550:2007, ДСТУ EN 1550-2007, 1550:2007 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar