ДСТУ EN 300:2008
ДСТУ EN 300:2008

Плити деревинностружкові з орієнтованою стружкою (OSB).

Терміни та визначення понять, класифікація та технічні вимоги
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ
С ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУЖКОЙ
(OSB)
Термины и определения понятий,
классификация и технические требования

EN 300:2006

ORIENTED STRAND BOARDS (OSB)
Definitions, classification and technical requirements
Загрузити ДСТУ EN 300:2008
 
  1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт установлює терміни, умови експлуатації, класифікацію та технічні вимоги до деревинностружкових плит з орієнтованою стружкою (OSB).
ЕЗеличини, наведені еі цьому стандарті, стосуються властигюстей продукції, але їх не викорис­товують у проектних розрахунках.
Примі іка. Методи иипробсцунання для иизначення механічних иластиаостей плит, застосовних у дерев’яних конструкціях, —еедено в EN 789.
Визначення характеристичних значень механічних властивостей та щільності для застосування з конструкціях наведено ts EN 1058.
Характеристичні значення плит для використання у конструкціях наведено в EN 12369-1.
Інформацію про додаткові [властивості наведено в додатку С.
  1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Наведені нижче нормативні документи обов'язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилані? застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останніми виданнями нормативних документів (разом зі змінами).
EN 120 Wood-based panels -- [Determination of formaldehyde content — Extraction method called me perforator method
EN 310 Wood-based panels — Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength
EN 317 Particleboards and fibreboards — Determination of swelling in thickness after immersion n water
EN 318 Wood-based panels ■— Determination of dimensional changes associated with changes in sciaWe humidity
EN 319 E3articleboards and fibreboards — Determination#of tensile strength perpendicular to the f^sr,e of rhe board
EN 320 Fibreboards — Determination of resistance to axial withdrawal of screws
EN 321 Wood-based panels — Determination of moisture resistance under cyclic test conditions
EN 322 Wood-based panels — Determination of moisture content
EN 323 Wood-based panels — Determination of density
EN 324-1 Wood-based panels --- Determination of dimension of boards — Part 1: Determination of thickness, width and length
EN 324-2 Wood-based panels — Determination of dimension of boards — Part 2: Determination of squareness and edge straightness
EN 326-1 Wood-based panels — Sampling, cutting and inspection — Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results
EN 326-2 Wood-based panels — Sampling, cutting and inspection — Part 2: Quality control in the factory
EN 326-3 Wood-based panels — Sampling, cutting and inspection — Part 3: Inspection of an isolated lot of panels
EN 594 Timber structures — Test methods — Racking strength and stiffness of timber frame wall panels
EN 596 Timber structures — Test methods — Soft body impact test of timber framed walls
EN 717-1 Wood-based panels --- Determination of formaldehyde release — Part 1: Formaldehyde emission by the chamber method
EN 789 Timber structures — Test methods -- Determination of mechanical properties of wood- c-ased panels
EN 1058 Wood-based panels — Determination of characteristic values of mechanical properties =.-.d density
EN 1087-1 Particleboards ....... Determination of moisture resistance — Part 1: Boil test
ENV 1156 Wood-based panels — Determination of duration of load and creep factors
EN 1195 Timber structures — lest methods — Performance of structural floor decking
EN 12369-1 Wood-based panels — Characteristic values for structural design — Part 1: OSB, pamicleboards and fibreboards
EN 12871 Wood-based panels — Performance specifications and requirements for load bearing icards for use in floors, walls and roofs
EN 13986:2004 Wood-based panels for use in construction — Characteristics, evaluation of •xaformity and marking.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 120 Плити деревинні. Визначення вмісту формальдегіду Екстрактний метод, відомий як г перфораторний метод
EN 310 Плити деревинні. Визначення модуля пружності та міцності під час згинання
EN.317 І їли ги деревинносгружкові та деревинноволокнисті. Визначення розбухання по тов- і_ині після занурення у воду
EN 318 Плити деревинні. Визначення зміни розмірів залежно від зміни відносної вологості
EN 319 Плити деревинносгружкові та деревинноволокнисті. Визначення міцності на розтяг перпендикулярно площині плити
і EN 320 Плити деревинноволокнисті. Визначення опору витягуванню шурупів уздовж осі
EN 321 Плити деревинні. Визначення стійкості до вологи під час циклічних випробовувань
EN 322 Плити деревинні. Визначення вмісту вологи
EN 323 Плити деревинні. Визначення щільності
 EN 324-1 Плити деревинні. Визначення розмірів плит. Частина 1. Визначення товщини, ширини та довжини
EN 324-2 Плити деревинні. Визначення розмірів. Частина 2. Визначення прямокутності та ПРЯМОЛІНІЙНОСТІ кромок
EN 326-1 Плити деревинні. Відбирання зразків, вирізування та контролювання. Частина 1. Ефсирання та вирізування випробних зразків, опрацювання результатів випробування
EN 326-2 Плити деревинні. Відбирання зразків, вирізування та контролювання. Частина 2. Контролювання якості на виробництві.
EN 326-3 Плити деревинні. Відбирання зразків, вирізування та контролювання. Частина 3.  Перевірка відібраної партії плит
EN 594 Конструкції деревинні. Методи випробовування. Міцність і жорсткість деревинних каркасів стінних панелей
EN 596 Лісоматеріали конструкційні. Методи випробовування. Випробування на удар м'яким тілом деревинних каркасних стін
EN 717-1 Плити деревинні. Визначення виділення формальдегіду. Частина 1. Визначення емісії формальдегіду камерним методом
EN 789 Лісоматеріали конструкційні. Методи випробовування. Визначення механічних влас­тивостей деревинних плит
EN 1058 Плити деревинні. Визначення характеристичних значень механічних властивостей ЩІЛЬНОСТІ
EN 1087-1 Плити деревинностружкові. Стійкість до дії вологи. Частина 1. Випробування кип'ятінням
EN 1156 Плити деревинні. Визначення тривалості навантаження та параметрів повзучості
EN 1195 Лісоматеріали конструкційні. Методи випробовування. Рекомендація щодо структури покриття підлоги
EN 12369-1 Плити деревинні. Характеристичні значення для використання в конструкціях. Частина і. OSB, плити деревинностружкові та деревинноволокнисті
EN 12871 Плити деревинні. Технічні умови та вимоги до плит з навантаженням для підлоги, стан s покрівель
EN 13986:2004 Плити деревинні для використання в конструкціях. Характеристики, оцінювання застосовності та маркування.
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (19.06.2021)
Переглядів: 364 | Теги: ДСТУ EN, 300:2008, Download, ДСТУ EN 300-2008, завантажити безкоштовно, DSTU EN 300:2008 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar