ДСТУ EN 351-1
ДСТУ EN 351-1:2004
СТІЙКІСТЬ ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ 

СУЦІЛЬНА ДЕРЕВИНА, ПРОСОЧЕНА ЗАХИСНИМ ЗАСОБОМ

Частина 1. Класифікація проникності та утримувальності
захисного засобу

СТОЙКОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
ЦЕЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА, ПРОПИТАННАЯ ЗАЩИТНЫМ СРЕДСТВОМ
Часть 1. Классификация проницаемости и удержания
защитного средства
EN 351-1:1995

DURABILITY OF WOOD AND WOOD BASED PRODUCTS
PRESERVATIVE-TREATED SOLID WOOD
Part 1. Classification of preservative penetration and retention

Загрузити ДСТУ EN 351-1:2004


 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює класифікацію просочування деревини захисним засобом за умов проникності цього засобу і дає настанови щодо класифікації його утримувальності. Класифікація є основою для визначання методів просочування захисним засобом спеціально виготовленої продукції.

Цей стандарт містить положення з виробничого контролювання продукції та маркування.

Цей стандарт застосовується під час просочування захисними засобами суцільної деревини, охоплюючи клеєну деревину, що її використовують у визначених сферах згідно з класами небезпеки за EN 335-1.

Цей стандарт не поширюється на захист деревини від дереворуйнівних грибів, комах і морських деревоточців.

У цьому стандарті не враховуються властивості просоченої деревини, такі як запах, корозійність захисного засобу, сумісність з іншими матеріалами, а також вимоги щодо здоров’я, безпеки і довкілля.

Цей стандарт не поширюється на деревину, оброблену препаратами, призначеними для запобігання ураженню заболонними грибними забарвленнями і комахами свіжозрубаної деревини або усунення ураження грибами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено нижче. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цього стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для недатованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.

EN 335-1:1992 Durability of wood and wood-based products — Definition of hazard classes of biological attack — Part 1: General

EN 350-2:1994 Durability of wood and wood-based products — Natural durability of solid wood — Part 2: Guide to natural durability and treatability of selected wood species of importance in Europe

prEN 351-2 Durability of wood and wood-based products — Preservative-treated solid wood — Part 2: Guidance on sampling for the analysis of preservative-treated wood

prEN 599-1 Durability of wood and wood-based products — Performance of preventive wood preservatives as delermined by biological tests — Part 1: Specification according to hazard class

EN 29002:1987 Quality systems — Model for quality assurance in production and installation

ISO 2859-1:1989 Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling plans indexed by acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 335-1:1992 Стійкість деревини та виробів з деревини. Визначання класів небезпеки біологічного ураження. Частина 1. Загальні положення

EN 350-2:1994 Стійкість деревини та виробів з деревини. Природна стійкість суцільної деревини. Частина 2. Настанови щодо природної стійкості та просочності окремих порід деревини, що мають значення в Європі

prEN 351-2 Стійкість деревини та виробів з деревини. Суцільна деревина, просочена захисним засобом. Частина 2. Настанови щодо відбирання проб для аналізування

prEN 599-1 Стійкість деревини та виробів з деревини. Характеристики засобів для захисту деревини за результатами біологічних випробовувань. Частина 1. Технічні характеристики згідно з класами небезпеки

EN 29002:1987 Системи забезпечення якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва і монтажу

ISO 2859-1:1989 Методи відбирання проб для контролювання за альтернативною ознакою. Частина 1. Схеми вибіркового контролю за приймальним рівнем дефектності (AGL) для послідовного контролювання партій


 

Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (18.07.2021)
Переглядів: 270 | Теги: 351-1:2004, ДСТУ EN, ДСТУ EN 351-1-2004, DSTU EN 351-1:2004, Download, завантажити безкоштовно | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar