ДСТУ EN ISO 9934-2:2005
ДСТУ EN ISO 9934-2:2005

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ

КОНТРОЛЬ МАГНІТОПОРОШКОВИЙ
Частина 2. Засоби контролювання

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬ МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ
Часть 2. Средства контроля

EN ISO 9934-2:2002 
NON-DESTRUCTIVE TESTING
MAGNETIC PARTICLE TESTING
Part 2. Detection media

Загрузити ДСТУ EN ISO 9934-2:2005

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
У цьому стандарті подано визначення основних властивостей продуктів, що їх застосовують для магнітопорошкового контролю (охоплюючи магнітну суспензію, порошок, рідину-носій, кон­трастні фарби), і способи перевіряння їхніх якостей.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Цей стандарт містить положення з інших публікацій через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наведено ниж­че. Для датованих посилань пізніші зміни чи перегляд будь-якої з цих публікацій стосуються цьо­го стандарту тільки в тому випадку, якщо їх введено разом зі змінами чи переглядом. Для неда- тованих посилань треба користуватися останнім виданням відповідної публікації.
EN 1330-1 Non-destructive testing — Terminology — Part 1: List of general terms
EN 1330-2 Non-destructive testing — Terminology — Part 2: Terms common to the non-destructive testing methods

EN 10083-1 Quenched and tempered steels — Part 1: Technical delivery conditions for special steels
EN 10204 Metallic products — Types of inspection documents
EN 12157 Rotodynamic pumps — Coolant pumps units for machine tools — Nominal flow rate dimensions
EN ISO 2160 Petroleum products — Corrosiveness to copper — Copper strip test (ISO 2160:1998)
EN ISO 3059 Non-destructive testing — Penetrant testing and magnetic particle testing — Viewing conditions (ISO 3059:2001)
EN ISO 3104 Petroleum products — Transparent and opaque liquids — Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104:1994)
EN ISO 9934-1 Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 1: General principle (ISO 9934-1:2001)
EN ISO 9934-3 Non-destructive testing — Magnetic particle testing — Part 3: Equipment (ISO 9934-3:2002)
prEN ISO 12707 Non-destructive testing — Terminology — Terms used in magnetic particle testing (ISO/PIS 12707:2000)                
ISO 2591-1 Testing sieving — Part 1: Methods using test sieves of woven wire cloth and perforated metal plate
ISO 4316 Surface active agents — Determination of pH of aqueous solutions— Polentiometric method.
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
EN 1330-1 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 1. Список загальних термінів
EN 1330-2 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 2. Терміни, спільні для неруйнівних методів контролювання
EN 10083-1 Сталі, поліпшені загартуванням і відпуском. Частина 1. Технічні умови постачан­ня для особливих типів сталі
EN 10204 Металеві вироби. Види документів контролю
EN 12157 Динамічні насоси. Насосні станції для подавання мастильно-охолоджувальної ріди­ни для металорізальних верстатів. Номінальна витрата, розміри
EN ISO 2160 Нафтопродукти. Корозійна активність до міді. Проба мідною пластинкою (ISO 2160:1998)
EN ISO 3059 Неруйнівний контроль. Капілярний і магнітопорошковий контроль. Умови спо­стереження (ISO 3059:2001)
EN ISO 3104 Нафтопродукти. Прозорі і непрозорі рідини. Визначання кінематичної в’язкості і розраховування динамічної в’язкості (ISO 3104:1994)
EN ISO 9934-1 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 1. Загальні ви­моги (ISO 9934-1:2001)
EN ISO 9934-3 Неруйнівний контроль. Магнітопорошковий контроль. Частина 3. Обладнан­ня (ISO 9934-3:2002)
prEN ISO 12707 Неруйнівний контроль. Термінологія. Терміни, які використовують у магніто-порошковому контролі (ISO/DIS 12707:2000)
ISO 2591-1 Аналізування гранулометричного складу. Частина 1. Методи з використовуван­ням ситових аналізаторів, виготовлених із тканинної дротяної сітки і перфорованої металевої пластини
ISO 4316 Поверхнево-активні речовини. Визначання pH водних розчинів. Потенціометричний компенсаційний метод.

 
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (20.04.2022)
Переглядів: 213 | Теги: завантажити безкоштовно, 9934-2:2005, ДСТУ EN ISO 9934-2-2005, DSTU EN ISO 9934-2:2005, ДСТУ EN ISO, Download | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar