ДСТУ IEC 60044-2:2008
ДСТУ IEC 60044-2:2008

ТРАНСФОРМАТОРИ ВИМІРЮВАЛЬНІ

Частина 2. Трансформатори напруги індуктивні

ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
Часть 2. Трансформаторы напряжения индуктивные

IEC 60044-2:2003
INSTRUMENT TRANSFORMERS
Part 2. Inductive voltage transformers

Загрузити ДСТУ IEC 60044-2:2008

 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Сфера застосування
Цей стандарт поширюється на нові індуктивні трансформатори напруги, які застосовують з електричними вимірювальними приладами і електричними захисними пристроями в діапазоні частот від 15 Гц до 100 Гц.
Хоча стандарт стосується в основному трансформаторів з окремими обмотками, його також можна поширити, де це доречно, на автотрансформатори. Цей стандарт не поширюється на ла­бораторні трансформатори.
Примітка. Спеціальні вимоги до трифазних трансформаторів напруги не включено в цей стандарт але, оскільки це важ­ливо, то вимоги розділів 3—11 поширюються на ці трансформатори, і декілька посилань на них включено в ці розділи (наприк­лад, 2.1.4, 5.1.1, 5.2 і 11.2).
Розділ 13 охоплює вимоги і випробування додатково до наведених у розділах 3—12, необхідні для однофазних трансформаторів напруги для захисту. Вимоги розділу 13 поширюються зокрема на трансформатори, які мають забезпечувати захист, зберігаючи достатню точність за напруги, яка виникає за умови пошкодження.
1.2 Нормативні посилання
Наведені нижче нормативні документи є необхідними для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначене видання стандарту. У разі недатованих поси­лань застосовують останнє видання нормативного документа (разом з усіма змінами):
IEC 60028:1925 International standard of resistance for copper IEC 60038:1983 IEC standard voltage
IEC 60050(321):1986 International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 321: Instrument trans­formers
IEC 60060-1:1989 High-voltage test techniques — Part 1: General definitions and test requirements
IEC 60071-1:1993 Insulation co-ordination — Part 1: Definitions, principles and rules
IEC 60085:1984 Thermal evaluation and classification of electrical insulation
IEC 60270:1981 Partial discharge measurements
IEC 60721: Classification of environmental conditions
IEC 60815:1986 Guide for selection of insulators in respect of polluted conditions
CISPR 18-2:1986 Radio interference characteristics of overhead power lines and high-voltage equipment — Part 2: Methods of measurements and procedure for determining limits.
НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ
IEC 60028:1925 Міжнародний стандарт на опір міді
IEC 60038:983 Стандартні напруги за ІЕС
IEC 60050(321):1986 Міжнародний електротехнічний словник (^V). Частина 321. Вимірю­вальні трансформатори
IEC 60060-1:1989 Методика випробування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення та вимоги до випробувань
IEC 60071-1:1993 Координація ізоляції. Частина 1. Визначення, принципи та правила
IEC 60085:1984 Оцінення нагрівостійкості та класифікація електричної ізоляції
IEC 60270:1981 Вимірювання часткових розрядів
IEC 60721 Класифікація умов, створюваних зовнішніми чинниками
IEC 60815:1986 Настанова щодо вибору ізоляторів для роботи в умовах забрудненості
CISPR 18-2:1986 Характеристики радіозавад повітряних ліній електропостачання та високо­вольтного обладнання. Частина 2. Методи вимірювання та процедури визначення норм.
2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому стандарті вжито наведені нижче терміни та визначення позначених ними понять.
2.1 Загальні терміни та визначення понять
2.1.1 вимірювальний трансформатор (instrument transformer)
Трансформатор, призначений для живлення вимірювальних приладів, лічильників, реле та іншої аналогічної апаратури [IEV 321-01-01 змінений]
2.1.2 трансформатор напруги (voltage transformer)
Вимірювальний трансформатор, в якому вторинна напруга за нормальних умов застосування практично пропорційна первинній напрузі і для відповідного з’єднання відрізняється від неї за фазою на кут, що приблизно дорівнює нулю [IEV 321-03-01]
2.1.3 неуземлюваний трансформатор напруги (unearthed voltage transformer) Трансформатор напруги, у якого всі частини первинної обмотки, включаючи виводи, ізольо­вано від землі до рівня, що відповідає своєму унормованому рівню ізоляції
2.1.4 уземлюваний трансформатор напруги (earthed voltage transformer)
Однофазний трансформатор напруги, у якого один кінець первинної обмотки призначено для
безпосереднього уземлення, або трифазний трансформатор напруги, у якого загальну точку, з’єднаної в зірку первинної обмотки, призначено для безпосереднього уземлення
2.1.5 первинна обмотка (primary winding)
Обмотка, до якої прикладають напругу, що підлягає трансформації
2.1.6 вторинна обмотка (secondary winding)
Обмотка, що живить кола напруги вимірювальних приладів, лічильників, реле або іншої ана­логічної апаратури
2.1.7 вторинне коло (secondary circuit)
Зовнішнє коло, що живиться від вторинної обмотки трансформатора
2.1.8 номінальна первинна напруга (rated primary voltage)
Первинна напруга, значення якої наведено в заводській табличці трансформатора і визначає його характеристики
[IEV 321-01-12 змінений]
2.1.9 номінальна вторинна напруга (rated secondary voltage)
Вторинна напруга, значення якої наведено в заводській табличці трансформатора і визначає його характеристики
[IEV 321-01-16 змінений]
2.1.10 дійсний коефіцієнт трансформації (actual transformation ratio)
Відношення дійсної первинної напруги до дійсної вторинної напруги [IEV 321-01-18 змінений]
Категорія: ДСТУ | Додав: sergzmi (05.06.2022)
Переглядів: 223 | Теги: ДСТУ IEC 60044-2-2008, завантажити безкоштовно, 60044-2:2008, DSTU IEC 60044-2:2008, ДСТУ IEC, Download | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
ComForm">
avatar